محصولات

نحوه جمع بندی دروس

جمع بندی دروس برای کنکور  یکی از دغدغه های اصلی دانش آموزان در این زمان نحوه ی جمع بندی دروس است. سوالی در ذهن آن ها در قالب این که

بیشتر بخوانید »

تمرکز و قدرت ذهن

  اثر زیگارنیک،اهرمی برای تمام کردن کارهای ناتمام! حتما برایتان پیش آمده است وقتی یک شکلات تخته ای را باز می کنیم با خودمان می گوییم یک تکه از آن

بیشتر بخوانید »

موریانه درونت رابکش

استراتژی برای بهبود نگرش:                                                                                                                 ب)انگیزش خود از طریق کشف انگیزه هایتان: کشف کنید چه چیزی به شما انگیزه می دهد؟ چه چیزی شما را به اقدام برای تغییر زندگی

بیشتر بخوانید »

تغذیه کنکور

  پیروی از یک الگوی صحیح تغذیه ای بر بهبود عملکرد تمام ارگان های بدن تاثیر به سزایی دارد. با نزدیک شدن به زمان امتحانات به ویژه کنکور، عملکرد سیستم

بیشتر بخوانید »