زمان پاسخگویی به هرتست کنکور

یکی از مهم ترین و موثرترین رفتار در جلسه آزمون مدیریت زمان است.
برای اینکه بتوانید همه معلومات خود را در سرجلسه آزمون پیاده کنید موظف اید زمان هر تست را به خود آن تست اختصاص دهید تا بتوانید  همه تست ها را مورد بررسی قرار دهید.
هدف ما در این مقاله این است که با  مشخص کردن تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی به هردرس در آزمون های پنج گانه ؛ به مدیریت زمان شما داوطلبان عزیز کمک کنیم.

 

 

در جلسه آزمون به هر داوطلب یک برگ پاسخ نامه،  دو دفترچه سوال (دفترچه شماره1 (آزمون عمومی) و دفترچه شماره 2 ( آزمون اختصاصی) ) در قالب دو بسته نایلونی داده می شود .
زمان پاسخگویی به آزمون عمومی در همه گروه های آزمایشی75دقیقه اما زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی در هر گروه آزمایشی متفاوت است که در ادامه به آن می پردازیم.

دفترچه شماره 1

شامل دروس ادبیات فارسی ، عربی ،دینی و زبان انگلیسی است که مجموعاً100سوال را در بردارد به طوری که برای هر درس25سوال طراحی شده و زمان پاسخگویی آن در هر5گروه آموزشی75 دقیقه است.

 

توجه !
داوطلبانی که براساس بند25 فرم ثبت نام کنکور سراسری،تمایل دارند به سوالات مربوط به ادیانی غیر از اسلام(کلیمی ،زرتشتی و مسیحی) و یا زبان خارجی امتحانی آنان  براساس بند38 فرم ثبت نام کنکور زبانی جز زبان انگلیسی(فرانسه، آلمانی،ایتالیایی و روسی) پاسخ دهند باید در هنگام ثبت نام کنکور زبان یا درس معارف خود را انتخاب کنند و در سرجلسه آزمون به جای درس دینی و زبان انگلیسی؛ ادیان و یا زبان انتخابی خود را پاسخ دهند.

دفترچه شماره 2 کنکور تجربی99

به داوطلبان متقاضی  کنکور تجربی علاوه بر دفترچه عمومی ، دفترچه اختصاصی هم داده می شود که شامل دروس اختصاصی زمین شناسی،ریاضی ، زیست شناسی ، فیزیک و شیمی می باشد که حاوی 145 سوال است  وزمان پاسخگویی آن 145 دقیقه می باشد.

 

دفترچه شماره 2 کنکور ریاضی 99

دفترچه شماره 2 داوطلبان کنکور ریاضی شامل سوالات دروس ریاضیات ، فیزیک  ، شیمی با مجموع 135 سوال و 175 دقیقه زمان پاسخ گویی  به داوطلبان داده می شود.

 

دفترچه شماره 2 کنکور انسانی 99

دفترچه شماره 2کنکور انسانی شامل دروس اختصاصی  دروس ریاضی و اقتصاد ، ادبیات فارسی ، عربی اختصاصی ، تاریخ و جغرافیا ، جامعه شناسی یا علوم اجتماعی ، فلسفه و منطق ، روانشناسی می باشد که حاوی 180 سوال و 165 دقیقه زمان پاسخ گویی است .

 

دفترچه شماره 2 کنکور هنر 99

دفترچه شماره 2 کنکور هنر 99 شامل دروس اختصاصی درک عمومی هنر ، درک عمومی ریاضی فیزیک ، ترسیم فنی ، خلاقیت تصویری و تجسمی ، خلاقیت نمایشی ، خلاقیت موسیقی ، خواص می باشد  که در مجموع 160 سوال اختصاصی دارند که در 165 دقیقه باید به آن ها پاسخ دهند.

 

دفترچه شماره 2 کنکور زبان 99

داوطلبان کنکور زبان علاوه بر دفترچه سوالات عمومی باید به دفترچه سوالات  اختصاصی که یکی از زبان های خارجی(انگلیسی،فرانسه،آلمانی) را در بردارد پاسخ دهند.

 

 

توجه !
آن دسته از داوطلبان گروه آزمایشی زبان خارجی که زبان انتخابی آنان روسی یا ایتالیایی بوده است ، نیازی به پاسخگویی سوالات دفترچه شماره 2 ندارند و بعد از پایان آزمون عمومی با هماهنگی با سرپرست سالن  می توانند جلسه آزمون را ترک کنند.

ما در اینجا تعداد تست هر درس و زمان مورد نیاز  هر تست را برای شما مشخص کردیم ، از هم اکنون سعی کنید از خود آزمون زمان دار بگیرید تا در جلسه آزمون مدیریت زمان داشته باشید تا بتوانید تعداد  تست بیشتری را پاسخ دهید.
فراموش نکنید که در هر آزمون سه سطح سوال داریم(تست ساده، متوسط و سخت) پس باید تست های ساده را زودتر از زمان مقرر پاسخ دهید تا به تست های سخت زمان بیشتری اختصاص دهید.

 

 #میسازیم_هر_آنچه_که_میخواهیم