موریانه درونت رابکش

یک درخت در برابر طوفان ها و حوادث ناگوار مقاومت می کند، ممکن است خم شود اما نمی شکند  حتی دیده شده درختی را که آتش زده اند،جوانه زده  و دوباره رشد کرده است اما اگر موریانه به جان یک درخت تنومند هم بیفتد ،تمام وجودش  را از درون می خورد. افکار منفی مانند موریانه هستند. طوفان های زندگی ،بی مهری ها ،لگد زدن های دیگران،اذیت ها و زخم زبان ها و حتی شکست های احتمالی هیچ کدام مارا از پا در نمی آورند، اما  افکار منفی ،ناامیدی و طرز فکر  غلط، مثل موریانه درون مارا تهی می‌کنند.

واگویه چیست؟چه اثری بر عملکرد ما دارد؟

آهسته با خود صحبت کردن را واگویه میگویند و دارای اثرات عمیق بر روی فرد گوینده دارد.طی تحقیقات انجام شده در دانشگاه MAT  آمریکا ،دانشمندان به این نتیجه دست یافتند که اگر شخص به خود بگوید فلان کار را نمی توانم انجام بدهم یک نفر دیگر باید 17 بار بگوید که تو توانایی انجام ان را داری تا اثر ان را خنثی شود.قدرت کلام شما 17 مرتبه از قدرت کلام دیگران قوی تر است.

بنابراین یکی از مهم ترین اقداماتی که می توانید در جهت دستیابی به بهترین پتانسیل زندگی خود به کار برید یادگیری نظارت برنگرش و تاثیر آن بر عملکرد کار، روابط و افراد اطراف شماست.

ذهن شما یک کامپیوتر  است که می تواند برنامه ریزی شود.شما می توانید انتخاب کنید که آیا نرم افزار نصب شده کارامد باشد یا غیر کار امد .گفتگوی درونی شما ،نرم افزاری است که نگرش شما را تنظیم می کند و تعیین می کند که چگونه خود را به جهان اطراف ارائه دهید.شما بر برنامه نویسی کنترل دارید.انچه که در آن قرار می دهید،در دنیای بیرون منعکس می شود.بلند ترین و با نفوذ ترین صدایی که می شنوید صدای درونی خود شماست.پیام هایی که شما اجازه وجودشان را می دهید،می تواند برای شما  یا بر علیه شما کار کند.اینان با نگرش و کلمات خود پیوسته قوانینی را برای خود وضع می کنند که پیش از ان وجود نداشته است.

 

استراتژی برای بهبود نگرش:                                                                                                                

الف)مربی گری خود از طریق تایید:

تایید روزانه و چندین بار در روز کلمات مثبت منجر به خلق آثار مثبت در ناخوداگاه شما می شود در تایید،  کلمات قدرتی ،اعتقادی و ایمانی استفاده شود.

ب)انگیزش خود از طریق کشف انگیزه هایتان:

کشف کنید چه چیزی به شما انگیزه می دهد؟ چه چیزی شما را به اقدام برای تغییر زندگی هدایت می کند؟
انگیزش خود،  نیازمند به شور و اشتیاق، چشم انداز مثبت و فیزیولوژی مثبت است.
هر آنچه آدمی، احساس یا به روشنی مجسم می کند بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد و موبه مو در صحنه زندگی ظاهر می شود پس اگه چیزی را می طلبید چنان رفتار کنید که انگار پیشاپیش آن را ستانده اید.

                                           

     برگرفته از کتاب نگرش همه چیز است و کتاب 4 اثر از فلورانس