مقالات انتخاب رشته

تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ارتش

تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ارتش دانشگاه علوم پزشکی ارتش، واقع در خیابان فاطمی تهران در سال 1371 تاسیس شده است. این دانشگاه هرساله در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی،

بیشتر بخوانید »
مقالات انتخاب رشته

مصاحبه دانشگاه شاهد چطوریه؟

  قبل از هر چیز بعد از قبولی همیشه سایت دانشگاه شاهد رو چک کنید www.shahed.ac.ir تا زمان مصاحبه رو از دست ندید. بعد از اون باید بدونید که دانشگاه شاهد، دو

بیشتر بخوانید »

محصولات :

مقالات :

روزهای پایانی اسفند

وقتـی بـه روزهای آخر سـال نزدیک میشـویم، بیشـتر ما درگیـر افـکاری مشـترک میشـویم. از جمله ارزیابی سـال کـه گذشـت و برنامه ریـزی برای سـالی که

ادامه مطلب »

چرخ زندگی

وقتـی بیشـتر اوقات خود را برای شـغل یا تحصیل سـپری میکنیم، بـرای ایجاد تعادل بین مسـئولیتهای تحصیلی و شـغلی و فـردی با چالش  هایـی روبه

ادامه مطلب »

استرس یا فشار روانی چیست

وقتی صحبت از اسـترس یا فشـار روانی به میـان می آید، درواقـع منظـور نحـوۀ واکنش فرد بـه موقعیتهای دشـوار و چالش برانگیـز اسـت. اگر نتوانیم

ادامه مطلب »

سلامت روان را جدی بگیریم

چند علـت مزمـن شـدن برخـی اختلالات روانـی، جـدی نگرفتن آنهـا در هنـگام بـروز علایـم اولیـه و انکار آنهاسـت. چند علامت رایــج و مهــمی که اشــاره

ادامه مطلب »

مقابله و سبک شخصیتی

آگاهی از سبک شخصیتیمان برای مقابله موثر با مشکلات زندگی بسیار سودمند است. از آنجایی که سبک های شخصیتی عمیقا با نحوه ادراک و تفسیر

ادامه مطلب »