چطوری به 8 ساعت درس خوندن توی روز عادت کنیم؟

 

درس خواندن

 

خیلی از شما، وقتی مصاحبه ها و برنامه ریزی های نفرات برتر رو می خونید، با تعجب و گاهی حتی با خشم میگید: این آدم ها چطوری میتونن 8 ساعت توی روز اون هم به مدت یکسال درس بخونن… بعد میگید خب منم اگه اینقدر درس میخوندم قبول میشدم… باید بهتون بگم که تقریبا درست فکر میکنید. هر کسی که درست و با تمرکز روزی 8 ساعت مطالعه کنه توی کنکور آدمه موفقیه. اما چطوری هست که تعداد آدم هایی که میتونن این مقدار درس بخونن اینقدر کمه و نفرات برتر چطوری اینقدر ثابت قدم میتونن درس بخونن. جوابش خیلی سادست. عادت. شما باید عادت کنید که 8 ساعت توی روز درس بخونین. به محض اینکه عادت کردید دیگه واسه قبولی مشکلی ندارید. توی مقاله های قبلی با چرخه عادت (لینک شود به مقاله ترک عادت موجب مرض نیست!!!) آشنا شدید، امروز می خوایم چند تا تمرین بهتون بدیم. با انجام این تمرین ها عادت میکنید به درس خوندن… پس این تمرین ها رو جدی بگیرید. این تمرین ها میتونه کلید موفقیت کنکور شما باشه. 

تمرین اول: لیست عادتهای مثبتی را که میخواهید درخود ایجاد کنید، بنویسید و به عادتهای خودتان زمان ومکان بدهید.

 میخواهید مطمئن شویدکه  به مدت 3 ماه هر روز به باشگاه میروید؟ پس زمان و مکان دقیقی برای آن تعیین کنید.

میخواهید مطمئن شوید هر روز در زمینه رشد شخصیتان کتاب مطالعه میکنید؟ پس زمان و مکان دقیق آن راتعیین کنید.

میخواهید مطمئن شوید هر 50 تا تست میزنید؟ پس زمان و مکان دقیق آن را معین کنید. 

و…

این نشانه ها )زمان ومکان( رابه وضوح تعیین کنید و بر روی یک کاغذ کوچک آنها را به صورت لیستی از عادتهای مثبت بنویسید و این لیست را به مدت یک هفته همراه خود داشته باشید تا باتوجه به زمانها و مکانهای تعیین شده آن عادتها را به انجام برسانید. لیست شما میتواند اینگونه باشد:

نام عادت  زمان  مکان
تمرین مراقبه 7 صبح اتاقم
ورزش کردن باشگاه 10 صبح
تمرین ساز موسیقی اتاقم 5 تا 7 عصر
پیاده روی  پارک نزدیک خانه 9 تا 10 شب
مطالعه کتاب اتاقم 10 تا 11 شب

بعد از گذر چند روز دیگرحتی لازم نیست این لیست رابه همراه خود داشته باشید زیرا این زمان ها ومکان ها به صورت نشانه هایی از این عادتها در مغز شما ثبت شده اند و خود به خود با فرارسیدن زمان های تعیین شده چرخه ی عادت مورد نظر در مغز شما فعال خواهد شد و شما بدون نیاز به هیچگونه انگیزه وحس وحالی به صورت ناخودآگاه راغب به انجام آن عادت خواهید بود.

تمرین دوم: لیست عادتهای مثبتی راکه میخواهید درخود ایجاد کنید بیاورید و از خودتان بپرسید برای هرکدام چگونه میتوانید نشانه ای آشکار درنظربگیرید.

به طورمثال:

  • یجادعادت تمرین روزانه سازموسیقی:  قراردادن سازدرجایی ازاتاق که مدام آن را ببینم.
  • یجاد عادت تست زدن: هر روز کتاب های تست را در اتاق روی میز قرار دهید تا آن ها را ببینید. 
  • یجاد عادت کارکردن برروی ایده راها ندازی کسب وکارشخصی ام: قراردادن عکس یکی از الهام بخشترین کارآفرینان دردسکتاپ لپتاپ.
  • یجادعادت خوردن میوه درطول روز: شستن چند میوه درهمان ابتدای صبح وقراردادن آن بر روی میزاتاق.

تمرین سوم: لیست عادتهای بدی راکه میخواهید از بین ببرید بیاورید و از خودتان بپرسید چگونه میتوانم نشانه هرکدام ازآنهارا از محیط اطرافم حذف کنم.

مثال:

  • _از بین بردن عادت نوشیدن زیاد قهوه: قهوه وقهوه سازم رایا میفروشم یابه کسی هدیه میدهم.
  • _از بین بردن عادت بازی کردن باکنسول های بازی: کنسول بازی ام را میفروشم.
  • _ازبین بردن عادت خوردن شیرینی بهعنوان میان وعده: تمام کمدها را از هرگونه شیرینی و شکلات

خالی میکنم وشیرینی ها را یا دورمی اندازم یابین آشنایان پخش میکنم.

  • _ازبین بردن عادت سرک کشیدن در شبکه های اجتماعی درهنگام کارکردن: گوشی موبایل خود را درهنگام کاردراتاقی دیگر قرارمیدهم.

تمرین چهارم: لیست عادتهای مثبتی راکه میخواهید در خود ایجادکنید بیاورید و از خود بپرسید چگونه میتوانید انجام دادن این عادت هاراساده ترکنید؟

مثال:

  • یجادعادت خوردن یک صبحانه کامل: ازشب قبل ماهی تابه راروی اجاق قراردهید و ظروف و وسایل لازم راکه نیازدارید، روی میز بگذارید. وقتی از خواب بیدار میشوید، آماده کردن صبحانه آسان خواهدبود.

 تمرین پنج: لیست عادتهای منفی را که میخواهید از بین ببرید بیاورید و از خود بپرسید چگونه میتوانید انجام دادن این عادتها را دشوار کنید؟

مثال:

– عادت چک کردن گوشی موبایل درهنگام کارکردن: میتوانید در ابتدای صبح گوشی خود را دراتاق دیگری قراردهید و ظهرها پس از به انجام رساندن تمام کارهایتان به سراغ گوشیتان بروید. با گذاشتن گوشیتان دراتاق دیگر، برای چک کردن آن باید به اتاق دیگر بروید و همین موضوع باعث میشود انجام این عادت بد دشوارشود.