نحوه صحيح مرور کردن

\"مرور

 

بر اساس نظریه جان اندرسون(1997) دنیل بوتل(2004)، هنگام یادگیری مطلبی، بین سیناپس های عصبی مغز، یک رشته(شیار) عصبی شکل گرفته و با تکرار مطلب جریان الکتریکی از آن شیار عبور کرده و شیار را عمیق تر می کند بدین ترتیب یادگیری و یادآوری سریعتر می شود.

  1. آیا با توجه به فواصل زمانی صحیح درس ها را مرور می کنید.
  2. آیا دروس خوانده شده را به راحتی یادآوری می کنید؟
  3. آیا از خلاصه نویس های خود برای مرور استفاده می کنید؟
  4. آیا در مرور با دیدن تیترهای اصلی،نکات فرعی را یاآوری می کنید؟
  5. آیا روزانه 30 دقیقه تا یک ساعت از وقت خود را به مرور اختصاص می دهید؟

اگر جواب شما به اکتریت سوال های بالا منفی است پس حتما این مقاله را از دست ندهید.

فواید مرور کردن چیست؟

  • انتقال مطالب به حافظه بلندمدت
  • حفظ اطلاعات در حافظه بلندمدت

تفاوت مرور با دوباره خواندن چیست:

مرور یادآوری ذهنی مطالب یادگرفته شده است و بازخوانی خواندن دوباره متن است.

شیوه صحیح مرور کردن

در الگوی یادآوری(مباحث تمرینی):

دیدن عنوان      ⇐     یادآوری ذهنی نکات اصلی

دیدن نکات اصلی    ⇐     یادآوری ذهنی نکات فرعی

در حاشیه نویسی(مباحث خواندنی):

دیدن الگوی یادآوری ابتدای درس    ⇐     یاداوری محتوای کلی درس

دیدن عناوین پاراگراف ها    ⇐   یاداوری محتوای پاراگراف ها

دیدن سوالات حاشیه درس    ⇐      یادآوری پاسخ مربوط

در فیش نویسی(مباحث حفظی):

دیدن روی فیش/ کاغذ    ⇐      یادآوری مبحث موردنظر

مزایای استفاده از روش صحیح مرور:

  • متوجه می شوید کدام قسمت ها را فراموش کرده اید.(شناخت نقاط فراموشی)
  • قسمت هایی را که هنوز به یاد دارید، یاداوری می کنیم.(حفظ و تثبیت مطالب فراکوش نشده)
  • سرعت مطالعه افزایش می یابد، چون فقط برخی از قسمت ها را دوباره می خوانید.(افزایش سرعت مطالعه)

زمان های صحیح مرور کردن:

1 روز بعد     ⇐     1 هفته بعد     ⇐    یک ماه بعد     ⇐    سه ماه بعد     ⇐    شش ماه بعد