منابع کنکور هنر

منابع کنکور سراسری هنر

انتخاب یک منبع مناسب برای کنکور سراسری یکی از مهم ترین قسمت های کنکور می باشد که داوطلب با آگاهی از آن ها می تواند به رتبه مورد نظر برسد. بنابراین انتخاب منابع خوب برای تمامی رشته ها از جمله رشته هنر از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا این منابع برای رشته هنر در زیر شرح داده شده است.

دروس تخصصی کنکور هنر شامل دروس درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی و فیزیک، ترسیم فنی، خلاقیت تصویری و تجسمی، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی و کتب درسی مرتبط با خواص مواد می باشد و دروس عمومی که مشابه گروه های آزمایشی دیگر می باشد.

 

منابع تخصصی کنکور سراسری هنر

دروس تخصصی کنکور هنر عنوان هر درس کد کتاب هنرستان رشته پایه
درک عمومی هنر

 

 

آشنایی با بناهای تاریخی 210628 فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دهم
عکاسی 2 211618 فنی حرفه ای گرافیک یازدهم
عکاسی 1 210644 فنی حرفه ای سینما ، نقاشی ، گرافیک دهم
کارگاه طراحی نقوش سنتی 1 359/77 فنی حرفه ای صنایع دستی ، چاپ دستس ، مرمت آثار فرهنگی دهم
آشنایی با صنایع دستی ایران 359/30 فنی حرفه ای صنایع دستی دهم
پایه و اصول صفحه آرایی 212620 فنی حرفه ای گرافیک دوازدهم
ترسیم فنی نقشه برداری 212628 فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوازدهم
کاربرد رایانه در نقشه کشی معماری 212664 فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوازدهم
ترسیم فنی و نقشه کشی 210626 فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دهم
خلاقیت تصویری و تجسمی طراحی 1 210638 فنی حرفه ای سینما ، نقاشی ، گرافیک ،نقشه کشی معماری ، نمایش دهم
طراحی 2 211644 فنی حرفه ای نقاشی و گرافیک یازدهم
حجم سازی 212638 فنی حرفه ای نقاشی و گرافیک دوازدهم
خط در گرافیک 212621 فنی حرفه ای گرافیک یازدهم
مبانی تصویر سازی 212619 فنی حرفه ای گرافیک دوازدهم
کارگاه نقاشی 211648 فنی حرفه ای نقاشی و گرافیک یازدهم
مبانی هنر های تجسمی 210639 فنی حرفه ای سینما دهم
حجم شناسی و ماکت شناسی 212627 فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوازدهم
طراحی اندام و لباس 498/8 فنی حرفه ای طراحی و دوخت یازدهم
خلاقیت نمایشی اصول و مبانی ماسک و گریم 212625 فنی حرفه ای نمایش دوازدهم
اصول و مبانی طراحی صحنه 211624 فنی حرفه ای نمایش یازدهم
خلاقیت موسیقی ساز شناسی ایرانی 210658 فنی حرفه ای موسیقی جهانی دهم
شناخت ساز های ارکستر سمفونیک 1 ( سازه های زهی ارشه ای ) 210660 فنی حرفه ای موسیقی نوازندگی سازایرانی و جهانی دهم
شناخت ساز های ارکستر سمفونیک 1 ( سازه های بادی و ضربی ) 211664 فنی حرفه ای موسیقی نوازندگی سازایرانی و جهانی یازدهم
مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی 210659 فنی حرفه ای موسیقی و مبانی آهنگ سازی و موسیقی نوازندگی ساز ایرانی و جهانی دهم
خواص مواد شناخت مواد و مصالح 210627 فنی حرفه ای نقشه کشی معماری