مردم شناسی

\"تعریف

مردم شناسی یکی از گرایش های رشته علوم اجتماعی است. موضوع مورد مطالعه به طور کلی، بیان کننده ارتباط بین اجتماع انسان هاست ؛ انسان ها در رفع نیازهایشان به یکدیگر وابسته اند و این نیاز پیچیدگی هایی برای رفاه اجتماعی بوجود می آورد. مردم شناسی مطالعه فرهنگ جوامع گوناگون در زمان ها، مکان های مختلف است و جوامع کوچک تا جوامع بزرگ است.
آغاز علم مردم‌شناسی را باید در نیمه قرن نوزدهم قرار داد. در این زمان است که برای نخستین بار با ظهور گروهی از نهادها روبه رو می‌شویم که تلاش می‌کنند از مجموعه داده‌های گردآوری شده به وسیله جهانگردان، میسیونرها و فاتحان از یک سو و مجموعه تفکرات فلسفی و اجتماعی گروهی از اندیشمندان اروپایی درباره آن داده‌ها و درباره ذات و سرنوشت انسان از سوی دیگر، دست به تألیف زده و علمی تازه را با مکانیسم‌ها و روش‌شناسی خاص آن به وجود بیاورند. مردم‌شناسی عمدتاً در کشورهای انگلیس، فرانسه و ایالات متحد آمریکا پدید آمد و رشد کرد.

\"هدف،

مطالعه فرهنگ جوامع مختلف، در مکانها و زمانهای متفاوت، از قدیمی ترین ایام تا امروز است و در این میان توجه ویژه ای به سیر تحول فرهنگ، علل تغییرات فرهنگی و کاربرد فرهنگ در جوامع مختلف دارد. به همین دلیل علوم اجتماعی بدون مردم شناسی با مشکلات بسیاری روبرو خواهد شد چرا که فرهنگ در ساختارهای اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای دارد. لازمه اصلی مطالعات اجتماعی، مطالعه فرهنگی است و در حوزه مطالعات فرهنگی نیز، مردم شناسان نقش بسیار مهمی دارند.

\"بازه
 1. مراکز ، سازمان‌ها و ارگان‌های پژوهشی، تحقیقاتی و فرهنگی
 2. وزارت خانه ها
 3. موزه‌های مردم‌شناسی
 4. کارشناس پژوهشی
 5. تدریس در مراکز علمی و دانشگاه ها
\"توانایی
 1. بیان شفاف و قابل فهم
 2. درک نوشتاری و شفاهی
 3. شم مسئله سازی
 4. علاقمند به فرهنگ و مطالعات فرهنگی
 5. کنجکاوی، صبر
 6. علاقه به مردم و مسائل جامعه
\"ویژگی
 1. پژوهشگر
 2. علمی
\"گرایش

امکان تحصیل این رشته تا مقطع دکترا وجود دارد.

دانشجویان تحصیلات تکمیلی مردم شناسی معمولاً تخصص خود را از میان گرایش هایی در رشته مردم شناسی از قبیل :

مردم شناسی فیزیکی، باستان شناسی، زبان شناسی، جامعه شناسی زبان، مردم شناسی فرهنگی، مردم شناسی اجتماعی، مردم شناسی روانشناختی، مردم شناسی قانونی، و دیرین انسان شناسی انتخاب می کنند.

\"طول-دوره-رشته-های-دانشگاهی\"

رشته مردم شناسی در گروه علوم انسانی در زیرگروه 2  می باشد.

\"\"
\"\"
\"\"
\"برخی
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه مازندران – بابلسر
 • دانشگاه یزد
 • دانشگاه ولایت – ایرانشهر
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تحصیل در دانشگاه های آزاد صرفا براساس سوابق تحصیلی می باشد.

\"دروس

دروس پایه:

مبانی جامعه شناسی، مبانی مردم شناسی، مبانی فلسفه، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، آمار مقدماتی، مبانی جمعیت شناسی، مبانی روانشناسی، تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام، آمار در علوم اجتماعی، زبان تخصصی، ریاضیات پایه، زبان تخصصی، اصول علم اقتصاد، روانشناسی اجتماعی، روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت، اصول علم سیاست

دروس تخصصی:

فرهنگ و توسعه، مردم نگاری، موزه داری و تکنیک ضبط اسناد، مردم شناسی روستا، مردم شناسی شهری، ایل شناسی، نظامهای خانواده و خویشاوندی، مردم شناسی اعتقادات دینی، مردم شناسی هنر، مردم شناسی پیش از تاریخ و جوامع ابتدایی، باستان شناسی از دیدگاه انسان شناسی، نماد و نشانه شناسی، انسان شناسی و فرهنگ مردم قاره ها، زبانشناسی از دیدگاه مردم شناسی، زمینه ها و شیوه های همکاری در جوامع شهری و روستایی

\"مردم
\"فرصت

مراکز محل فعالیت غیر مستقل :

 • وزارتخانه ها مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • آموزش و پرورش
 • جهادکشاورزی

مراکز محل فعالیت مستقل:

 • جامعه شناس
 • باستان شناس
 • جغرافی دان
 • معلم باستان شناسی و مردم شناسی
 • معلم جغرافی
 • پژوهشگر
 • راهنمای گردشگری
 • باستان شناس
 • مدیر روابط عمومی

سطح درآمد :

در جامعه امروزی بازارکار این رشته روبه رشد است و بنا به اینکه فرد در کدام ارگان مشغول باشد سطح درآمد متفاوت است.

\"خارج
\"وضعیت

بورسیه تحصیلی و کار رشته مردم شناسی در صورت داشتن رزومه قوی تحصیلی و کاری در کشور استرالیا امکان پذیر است. زبان تحصیل رشته مردم شناسی در کشور های مختلف متفاوت است اما اغلب زبان تحصیل به انگلیسی می باشد.

دانشگاه های مطرح دنیا در این زمینه:

 • University of Oxford
 • University of Cambridge
 • Harvard University
 • (University of California, Berkeley (UCB
 • (UCL (University College London
 • University of Michigan
 • (Australian National University (ANU
 • University of Chicago
 • (London School of Economics and Political Science (LSE
 • Columbia University
\"افراد

کلود لوی استروس :‏ (۲۸ نوامبر ۱۹۰۸ – ۳۰ اکتبر ۲۰۰۹) قوم‌شناس و انسان‌شناس فرانسوی و از نظریه‌پردازان انسان‌شناسی مدرن بود که در تمامی حوزه‌های کلیدی آن نظریاتی ارائه کرده‌بود. استروس را پدر مردم‌شناسی مدرن می‌دانند.

\"منابع\"
 • کتاب هنرانتخاب
 • سایت “ای-استخدام”
 • سایت “مسیر ایرانی”
 • ویکی پدیا
 • سایت “3گام”
 • کتاب معرفی رشته های سازمان سنجش
 • سایت ویکی پدیا فارسی و انگلیسی
 • سایت خبرنامه دانشجویان ایران
 • سایت گزینه 2