مطالعات خانواده

از دیدگاه اسلام، خانواده بنیادی‌ترین واحد اجتماع و منبع اصلی انتقال ارزش‌ها و سنت‌های اجتماعی و مذهبی است.مطالعه و بررسی علمی همه جانبه این واحد اجتماعی از دیدگاه مذهبی، روانی،

بیشتر بخوانید »

مردم شناسی

مراکز ، سازمان‌ها و ارگان‌های پژوهشی، تحقیقاتی و فرهنگی وزارت خانه ها موزه‌های مردم‌شناسی کارشناس پژوهشی تدریس در مراکز علمی و دانشگاه ها پژوهشگر علمی دانشگاه تهران دانشگاه مازندران –

بیشتر بخوانید »

دکتری پیوسته فیزیک

فیزیک علم مطالعه و تحلیل کلی طبیعت است و همواره در پی آن است که رفتار طبیعت را درک و پیش بینی نماید ؛ یا به عبارت دیگر فیزیک به

بیشتر بخوانید »

فیزیک

فیزیک علم مطالعه و تحلیل کلی طبیعت است و همواره در پی آن است که رفتار طبیعت را درک و پیش بینی نماید ؛ یا به عبارت دیگر فیزیک به

بیشتر بخوانید »

مهندسی برق

مهندسی برق زیرمجموعه‌ای از مهندسی است که به مطالعه و کاربردهای مرتبط با الکتریسیته، الکترومغناطیس و الکترونیک می‌پردازد ؛ یا به عبارت دیگر به بررسی و تحلیل ریاضی پدیده های

بیشتر بخوانید »

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی از مشتقات مهندسی کشاورزی بوده و به فرآیند استفاده از ماشین ‌های کشاورزی برای مکانیزه کردن صنعت کشاورزی، به منظور افزایش میزان بهره‌ وری اطلاق می‎شود. با

بیشتر بخوانید »

هنر های چند رسانه ای

این رشته در زیرگروه یک گروه آزمایشی ریاضی قرار دارد. دانشگاه هنر اسلامی تبریز دروس پایه: آشنایی با زبان تصویر(1و2)، مقدمات طراحی(1و2)، آشنایی با هنر در تاریخ ،آشنایی با هنرهای

بیشتر بخوانید »

محصولات :

مقالات :

روزهای پایانی اسفند

وقتـی بـه روزهای آخر سـال نزدیک میشـویم، بیشـتر ما درگیـر افـکاری مشـترک میشـویم. از جمله ارزیابی سـال کـه گذشـت و برنامه ریـزی برای سـالی که

ادامه مطلب »

چرخ زندگی

وقتـی بیشـتر اوقات خود را برای شـغل یا تحصیل سـپری میکنیم، بـرای ایجاد تعادل بین مسـئولیتهای تحصیلی و شـغلی و فـردی با چالش  هایـی روبه

ادامه مطلب »

استرس یا فشار روانی چیست

وقتی صحبت از اسـترس یا فشـار روانی به میـان می آید، درواقـع منظـور نحـوۀ واکنش فرد بـه موقعیتهای دشـوار و چالش برانگیـز اسـت. اگر نتوانیم

ادامه مطلب »

سلامت روان را جدی بگیریم

چند علـت مزمـن شـدن برخـی اختلالات روانـی، جـدی نگرفتن آنهـا در هنـگام بـروز علایـم اولیـه و انکار آنهاسـت. چند علامت رایــج و مهــمی که اشــاره

ادامه مطلب »

مقابله و سبک شخصیتی

آگاهی از سبک شخصیتیمان برای مقابله موثر با مشکلات زندگی بسیار سودمند است. از آنجایی که سبک های شخصیتی عمیقا با نحوه ادراک و تفسیر

ادامه مطلب »

اکنون وقت مقابله است

محمد در امتحانات پایانی شاگرد برتر کلاس شد. کسی باورش نمی‌شد  پسر بچه‌ای که در ابتدای سال مشکلات زیادی داشت اکنون شاگرد برتر کلاس باشد.

ادامه مطلب »