شهریه پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد برای رشته های پزشکی


شهریه پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد برای رشته های پزشکی

پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد از جمله راه های تحصیل توی رشته های پرطرفدار کشوره و به نسبت پرهزینه هم هست. البته بسیاری معتقدند که پولی که صرف این تحصیل در اسن رشته ها عموما سرمایه گذاری مناسبی برای آینده فرزندان هست چون از لحاظ امکانات و میزان درجه و اعتبار مدرک این افراد تفاوتی با مدرک های دانشگاه روزانه ندارند.
شهریه این پردیس ها و ظرفیت ها توی هر دانشگاهی با دانشگاه دیگه متفاوته. هرچقدر هئیت علمی دانشگاه قدرتمندتر باشه و امکانات دانشگاه بیشتر باشه، شهریه شما هم بالاتر میره. این شهریه توسط هیئت امنای دانشگاه ها تعیین میشود.
نمونه شهریه دانشگاه های پردیس برای سال 98-99 به صورت زیر هست: (شما 10 درصد به این مبالغ برای سال جدید اضافه کنید.)

 شهریه ثابتشهریه متغیر حداقل
نام گروه آزمایشی امتحانیدروس عمومیدروس اختصاصی
 واحد نظری واحد عملیدروس پایهواحد نظری واحد عملیواحد کار آموزیواحد کارورزیواحد پایان نامه
 واحد نظریواحد عملی
دندانپزشکی24,200,0001,815,0002,420,0004,235,0006,655,0005,445,0009,680,0009,680,0009,680,0008,800,000
پزشکی24,200,0001,815,0002,420,0003.500.0005,000,0004,235,0006,655,0006,655,0009,680,0008,800,000
داروسازی24,200,0001,815,0002,420,0003.500.0005,000,0004,235,0006,655,0006,655,0009,680,0008,800,000

 

 شهریه ثابتشهریه متغیر حداکثر
نام گروه آزمایشی امتحانیدروس عمومیدروس اختصاصی
 واحد نظری واحد عملیدروس پایهواحد نظری واحد عملیواحد کار آموزیواحد کارورزیواحد پایان نامه
 واحد نظریواحد عملی
دندانپزشکی25,300,0001,897,5002,530,0004,427,5006,957,5005,692,50010,120,00010,120,0009,680,00010,120,000
پزشکی25,300,0001,897,5002,530,0003.14.0004,840,0004,427,5006,957,5006,957,5009,680,00010,120,000
داروسازی25,300,0001,897,5002,530,0003.14.0014,840,0004,427,5006,957,5006,957,5009,680,00010,120,000

شهریه پردیس ها برای سایر رشته ها

شهریه پردیس ها در سال 98-99 نیز برای سایر رشته ها به صورت زیر است :

شهریه پردیس خودگردان دانشگاه تهران ۹۸ – ۹۹ مقطع کارشناسی
گروه آزمایشیعلوم انسانی-علوم رفتاریهنرفنی مهندسی-علوم کشاورزی
شهریه ثابت۷،۱۷۳،۱۵۴۹،۰۶۴،۴۹۸۱۰،۲۵۳،۰۰۳
اصلی تخصصی۱،۲۳۰،۶۲۴۱،۶۴۱،۲۷۱۱،۶۴۵،۲۱۹
پایه نظری۱،۰۲۶،۶۱۷۱،۴۴۹،۱۰۹۱،۴۴۹،۱۰۹
عمومی۸۱۹،۹۷۸۸۱۹،۹۷۸۸۱۹،۹۷۸
آزمایشگاهی-علمی کارگاهی۸۱۹،۹۷۸۱،۰۲۵،۳۰۱۱،۰۲۵،۳۰۱
پروژه۱،۴۳۵،۹۴۸۱،۸۴۲،۶۴۵۱،۸۴۲،۶۴۵

مقالات انتخاب رشتهمقاله مشاوره ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.