شهریه دانشگاه آزاد امسال چقدره؟

یکی از مطالبی که برای خیلی از شما ها مهم است میزان شهریه دانشگاه های مختلف است. در حال حاضر همونطور که میدونید، بیشتر ظرفیت دانشگاه های کشور پولی هست و تعداد اندکی در دانشگاه های روزانه پذیرفته میشوند. از میانه دانشگاه ها، بیشترین هزینه ها مربوط به پردیس های بین الملل در رشته پزشکی و کمترین آن مربوط به رشته های شبانه است. قبل از هر چیز باید یادتان باشد، هزینه دانشگاه ها به صورت زیر محاسبه میشود:
1- هزینه ثابت: این هزینه به صورت ثابت در هر ترم از دانشجویان دریافت میشود:
2- هزینه متغیر: این هزینه به ازای یک واحد درسی. یعنی اگر 18 واحد دریافت میکنید باید عدد 18 را در هزینه متغیر هر واحد درسی ضرب کنید و به هزینه ثابت اضافه کنید. هزینه کلی ترم شما بدست می آید.
در ابتدا به میزان شهریه دانشگاه آزاد می پردازیم. جداول زیر شهریه های دانشگاه آزاد را به صورت کامل نشان میدهد. این هزینه مربوط به سال 98-99 است. و باید به هزینه های مذکور عدد 10 الی 15 درصد نیز اضافه کنید.

کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد

رشته تحصیلی

تعداد واحد

شهریه ثابت

شهریه متغیر ( 10 واحد نظری  )

شهریه ثابت و متغیر
بهداشت عمومی18 واحد نظری10,207,59620,717,23630,924,832
بهداشت عمومی خودگردان18 واحد نظری55,702,356
شهریه کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد 98 – 99 ( ریال )
رشته تحصیلیتعداد واحدشهریه ثابتشهریه متغیر 18 واحد نظریشهریه ثابت و متغیر 
 فنی مهندسی 18 واحد نظری5.695.3126,378,75012,074,062
علوم انسانی 18 واحد نظری5,062,5006,378,75011,441,250
 شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد 98 – 99 ( ریال )
رشته تحصیلیتعداد واحدشهریه ثابتشهریه متغیر ( 10 واحد نظری )شهریه ثابت و متغیر
علوم انسانی18 واحد نظری6,046,3078,707,65814,753,965
فنی و مهندسی18 واحد نظری13,887,5628,707,65822,595,220
تربیت بدنی18 واحد نظری14,433,61715,915,06030,348,677

 

 شهریه کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد 98 – 99 ( ریال )
رشته تحصیلیتعداد واحدشهریه ثابت شهریه متغیر ( 10 واحددرسی )شهریه ثابت و متغیر
تربیت بدنی و علوم ورزشی11,879,0427,845,86919,724,911
فیزیک- زیست شناسی – بیوشیمی – ژنتیک – و گرایش های آن – مدیریت جهانگردی – مهندسی هسته ای   8,239,9657,845,86916085834
کلیه گرایش های معماری – شیمی – مهندسی پزشکی – شهرسازی – فناوری اطلاعات11,518,8747,845,86919,364,743
فرش – مرمت بناهای تاریخی – طراحی پارچه و لباس – ارتباط تصویری – طراحی صنعتی – معماری داخلی نقاشی11,758,4097,845,86919,604,278
کارشناسی پیوسته علوم انسانی – الهیات و معارف اسلامی – ( فقه و مبانی حقوق – فلسفه و حکمت اسلامی ) جغرافیا
و کلیه
 گرایش های آن ( ژ‌یومورفولوژی گردشگری و منطقه ای –  طبیعی – انسانی ) زبان و ادبیات فارسی – حقوق – تاریخ – زبان انگلیسی – مدیریت صنعتی
5,559,2357,845,86913,405,104
کارشناسی پیوسته رشته های فنی و مهندسی : برق – مکانیک – صنایع – عمران – مواد – هوافضا – منابع طبیعی – و محیط زیست – رباتیک – خط و سازه های ریلی – اپتیک و لیزر   9,800,2117,845,86917,646,080

 

شهریه پرستاری دانشگاه آزاد 98 – 99 ( ریال )
رشته تحصیلیتعداد واحدشهریه ثابتمتوسط شهریه هر یک واحد درسی متغیرشهریه ثابت و متغیر
پرستاری18 واحد نظری و عملی23,212,18816,945,5054،609،323
سایر رشته های پیراپزشکی18 واحد نظری و عملی23,212,188978,25241,501,069

 

شهریه دکتری حرفه ای دانشگاه آزاد 98 – 99 ( ریال ) 
رشته تحصیلیتعداد واحدشهریه ثابت شهریه متغیر به ازای هر یک واحد درسیشهریه ثابت و متغیر
74,737,2121,093,12594,413,462
پزشکی 18 واحد نظری و عملی 
دندانپزشکی18 واحد نظری و عملی 74,247,9761,157,556 95,083,984
داروسازی18 واحد نظری و عملی 74,247,9751,157,55595,083,965

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.