جمع بندی دروس عمومی

عموماً دانش آموزان کنکوری چنین دیدگاهی دارند که مطالعۀ دروس عمومی چندان مهم نبوده و همیشه مطالعه و تست دروس اختصاصی نسبت به عمومی اولویت دارد. در حالی که با نگاهی به کارنامه رتبه های برتر متوجه می شویم میانگین درصدهای عمومی آن ها بسیار بالاست علاوه بر این درس های عمومی درس های ساده ای هستند و در زمان های خیلی محدود جمع بندی می شوند هم چنین،زمان های کوتاه روزانه ای روی این گونه درس ها اما مداوم می توانید به درصدهای بالایی برسید. با نگاهی به آمار زیر متوجه می شوید مطالعه و جمع بندی دروس عمومی چقدر در رتبۀ شما تاًثیر گذار خواهد بود.

ادبیات با زدن 10 درصد ازچند درصدرقبا جلو می افتید؟ 37% عربی با زدن 10 درصد چند درصد از رقبا جلو می افتید؟ 48%
با زدن 50 درصد چند درصد از رقبا جلو می افتید؟ 94%
با زدن 50 درصد از چند درصد رقبا جلو می افتید؟ 80%
دینی با زدن 10 درصد از چند درصدرقبا جلو می افتید؟ 39% زبان بازدن 10  درصد چند درصد از رقبا جلو می افتید؟ 67%
با زدن 50 درصد ازدرصد چند درصد رقبا جلو می افتید؟  91% با زدن 50 درصد چند درصد از رقبا جلو می افتید؟ 93%

در مدت باقی مانده استراتژی جمع بندی دروس عمومی برای هر دانش آموزی با دانش آموز دیگر متفاوت است .

دانش آموزان قوی

مطالعۀ دروس دوازدهم ، تورق سریع کتاب   ⇐   مطالعۀ خلاصه ها   ⇐   ارزیابی(تست درس به درس از منابع ذکر شده)   ⇐    جمع بندی  ⇐   مرور مرحلۀ 2 : مرور مطالب حفظی و فرّار ،زدن آزمون های عمومی(یک شب در میان) و تحلیل و ارجاع سؤالات غلط به کتاب+ تست از بخش مشکل دار

در مدت باقی مانده استراتژی جمع بندی دروس عمومی هر دانش آموزی،با دانش آموز دیگرمتفاوت است.

از آنجا که این دانش آموزان سطح مطالعۀ قوی داشته اند و دروس دوازدهم و پایه خود رو جمع بندی کرده اند تنها باید در مهلت باقی مانده مطالب فرار مثل دینی،لغت املا تاریخ ادبیات و غیره را بروز کنند و بخش های مهارتی مانند قرابت،دستور، آرایه درک متن عربی کلوز و ریدینگ زبان را با آزمون های عمومی یک شب در میان تقویت کنند مثلا اگر در آزمون متوجه شدند روی آرایه مشکل دارند پس از آزمون و تحلیل آزمون 10تست آرایه بزنند این دانش آموزان باید استراتژی آزمون خود را تعیین کنند. مثلا ابتدا از درس دینی شروع می کنم بعد ادبیات بعد زبان و بعد عربی یعنی استراتژی دومی که باید در مدت باقی مانده اتخاذ کنید، استراتژی مبحثی است یعنی مثلاًابتدا در درس دینی سؤالات دوازدهم سپس دهم و یازدهم را پاسخ میدهم. در ادبیات ابدا لغت و املا و تاریخ ادبیات و سپس قرابت بعد از دستور بعد آرایه را پاسخ میدهیم و….

این کار باعث خریدن زمان و سرعت و دقت زیاد شما سر جلسۀ آزمون می شود نکته مهم آن است که حتما نباید تمامی سؤالاتی که در آن مهارت دارید دور اول پاسخ  داده شود مسلماً وقتی با تست  و یا سؤالی شمارشی مواجه می شویم لزومی ندارد که در همان وهلۀ اول به این تست پاسخ داده شود بلکه میتوانید 2 راه انتخاب کنید:

1-تمام سؤالاتی که در دروس عمومی بلد هستید را در همان دور اول جواب دهید(هر4 درس)دور دوم به سؤالات وقت گیر بپردازید

2- درهر درس ابتدا سؤالاتی که ساده تر هستند را پاسخ دهید دور دوم به سؤالات وقت گیر پاسخ داده و بعد به وسراغ درس بعدی روید.

دانش آموز متوسط :

1.مطالعه کتاب ویژه امتحان نهایی سپس مطالعه مباحث زرد یا قر مز پایه
2.توزیع سریع مباحث سبز و آبی پایه
3.تست زنی(بازیابی)و سپس تهیه خلاصه ای از نکات تستی یا نکات مهم دیر تکرار درس
4.جمع بندی
5.مرور مرحلۀ 2: مرور مطالب فرّار ، آزمون جامع عمومی 3 روز یکبار                                   

ممکن است تعدادی از این دانش آموزان از دسته ای باشند که تعداد سؤالات غلط آن ها بالاست یا عموماًبین دوگزینه شک میکنند.
شک بین دوگزینه :در این حالت برای مدتی اولین تستی را که به آن شک می کنید پاسخ دهید در صورتی که جواب بیشتر تست ها صحیح بود یعنی شما شک اولی هستید در غیر این صورت شک دوم می آید .
مطابق نبودن درصد با میزان مطالعه و تست
الف.عدم مهارت آزمون:بعد از تسلط و تست زنی روی همۀ مباحث از استراتژی ذکر شده برای آزمون دانش آموزان قوی  استفاده کنید.
ب.مشکل در  شیوه مطالعه و تست زنی:

درس ادبیات:

ادبیات ترکیبی از فهم و مهارت است که اگر هرکدام را نداشته باشید کارتان سخت می شود منظور از فهم،فهمیدن دقیق متون و اشعار بوده و مهارت یعنی سرعت بالایی برای تشخیص گزینۀ صحیح داشته باشید .در مدت باقی مانده حتماً لغت املا  و تاریخ ادبیات را مرور کنید و تست های مهارتی کار کنید تا سرعت و تسلط شما بالا رود و به مرحلۀ مهم و مهارت برسید.

عربی:

درس عربی یعنی مهارت.تمامی سؤالات ترجمه و سؤالات حرکت گذاری و تحلیل صرفی با رد گزینه حل می شوند پس باید روی قواعد تسلط کافی داشته باشید و با رد گزینه به سؤالات پاسخ دهید در کنکور 98 شاهد توجه ویژه طراحان به مبحث ترجمه بودیم.جالب است که این سؤالات تنها با یک الی دو کلمه پاسخ داده می شوند.مثلاًیک فعل در صورت سؤال در دو گزینه به صورت ماضی و دو گزینه مضارع ترجمه شده است یا یک ضمیر در گزینه ای ترجمه نشده است پس ابتدا باید روی بخش ترجمه سرمایه گذاری کنید سپس قواعد و بعد متن ریشه عربی فعل است اگر صرف فعل بلد نباشید هیچ بخشی از عربی را یاد نمی گیریدپس برای سرمایه گذاری روی رصدهای بالا هر روز یک فعل را در زمان ماضی،مضارع و امر تحلیل و صرف کنید هم چنین با وجود این که فعل های مزید از کنکور حذف شده هم چنان در سؤالات کنکور این گونه فعل ها مشاهده می شوند؛ پس روی باب افعال هم تمرکز کنید.

دینی:

اکثر سؤالات دینی از آیات و روایات مطرح می شود پس آیات و روایات  واو به واو مطالعه شوند این درس نیاز به تکرار و تمرین زیادی دارد و درسی است که اگر تسلط کامل روی متن کتاب داشته باشید به راحتی به سؤالات دینی پاسخ خواهید داد.

زبان :

در درس زبان داوطلبان معمولا دو دسته هستند:یا خیلی ضعیف یا خیلی قوی(حدود متوسط کم داریم).این درس در کنکور ترازدهی فوق العاده ای ندارد اما درصدهای پایین آن اثرات مخربی به همراه خواهد داشت .حتماًروی واژگان کتاب مسلط باشید و برای این که این لغات در ذهن تان باقی بماند کاربرد این لغات را در جمله بلد باشید.در صورتی که دایره لغات  خوبی داشته باشید و روی گرامر هم تسلط داشته باشید،میتوانید تست های  reading ,clozeرا هم پاسخ دهید.
در reading فهم کلی متن کافی است و نیاز به ترجمه خط به خط ندارد معمولاً جملۀ اول و آخر متن بسیار مهم است اعداد مکانها و اشخاص هم مهم هستند زیر این اسامی میتوان خط کشید .
برای پاسخ دهی به سؤالات reading ابتدا بک نگاه کلی روی سؤالات بیندازید در این صورت متوجه خواهید شد کدام متن آسانتر است و کمتر وقت شما را خواهد گرفت.


تازه میخواهم شروع به مطالعه کنم

1-مطالعۀ موضوعی مباحث (با اولویت بندی)    2-مرور با روش فامین(ویژۀ مطالب فرّار)    3-تست زنی(بازیابی)    4-جمع بندی  5-مرور مرحله ای

این دسته از دانش آموزان ترجیحاً روزانه به مطالعۀ  ساعتی هر درس عمومی اختصاص میدهند ساعت مطالعۀ پایین در مدت باقی مانده معنایی ندارد با زمان مداومی که روی این دروس می گذارید بعد از مدتی می توانیدجمع بندی خود را تکمیل کرده و درصد خود را ارتقا دهید.
حتماً با برنامه زیری جلو بروید و مطالب  را به ترتیب اولویت تقسیم کنید مثلاً در 4 روز با 4 تایم یک ساعته میتوانم لغت و املا دهم یازدهم را جمع بندی کنم و بخوانم و….
اکنون با اولویت بندی که در دروس قرار میدهید و بسته طلایی ده تایی(10سؤال از مباحثی که در طی دو هفتۀ اخیر مطالعه شده اند)و ویژۀ مرور است میتوانید مطالب را در ذهن اولویت بندی کنید.

بودجه بندی و سؤالات مشترک بین نظام قدیم و نظام جدید 30%است در نتیحه ما بودجه هر دو نظام آموزشی را قرار دادیم.

ادبیات

مبحث تعداد تست در کنکورنظام قدیم تعداد تست در کنکور نظام جدید اولویت
لغت املا 4 6 1
تاریخ ادبیات 3 1 3نظام جدید2نظام قدیم
آرایه 4 4 2
دستور 5 5 2
قرابت 9 9 1

تنها با اولویت 1 میتوانید به 60%در نظام جدید و در نظام قدیم به 52درصد برسید.

عربی

مبحث تعداد تست در نظام قدیم تعداد تست در نظام جدید اولویت
ترجمه و تعریب 8 11 1
درک متن 4 4 2
حرکت گذاری 2 1 3
تحلیل صرفی 3 3 3
قواعد 8 5 1
جمع مکسر و مترادف 1  

با زدن اولویت 1 در نظام قدیم 64% و در نظام جدید هم 64% کسب خواهید کرد.

دینی

مبحث پایه نظام قدیم(تعداد تست) تعداد تست نظام جدید اولویت
آیات و روایات (11)  دهم دوم  9 9 1 برای نظام قدیم2 برای نظام جدید
متن (9) یازدهم سوم  9 8 1 برای نظام قدیم2 برای نظام جدید
اشعار و حدیث (5) دوازدهم پیش  7 8 2 برای نظام قدیم1 برای نظام جدید

زبان

مبحث تعداد تست (مشابه در نظام جدید و قدیم ) اولویت
واژگان 8 1
گرامر 4 1
کلوزتست 5 3
ریدینگ 8 2

با زدن اولویت 1 و 2 (12 تست) معادل 48% کسب خواهید کرد.