تمرکز

 

  • آیا موقع مطالعه فقط چشمتان روی کتاب است ولی حواستان جای دیگری است؟
  • آیا به علت نداشتن به تمرکز به مطالعه بی میل شده اید؟
  • آیا بیشتر مواقع در گذشته یا آینده هستید؟
  • آیا موقع شروع مطالعه زمان زیادی سپری می شود تا حواستان جمع شود؟

آیا تاکنون هنگام بازی کردن به بچه‌ها توجه کرده‌اید؟ آن‌ها حتی صدای شما را هم نمی‌شنوند! چنان غرق در بازی می‌شوند که هر چیز دیگری در دنیا را در آن لحظات فراموش می‌کنند.

 

 

وقتی مشغول مطالعه یک کتاب جذاب هستید اگر کسی شما را صدا کند، متوجه نمی‌شوید. اطراف خود را به کلی فراموش می‌کنید و هیچ درکی از زمان ندارید. این حالت در مواقع دیگر نیز اتفاق می‌افتد؛ هنگام نوشتن نامه، تماشای فیلم، بازی شطرنج یا هنگام انجام هر کار دیگری که برایتان جذاب است. این مثال‌ها نشان می‌دهند که رسیدن به حالت توجه متمرکز امری دست‌یافتنی و محتمل است.

در ادامه تکنیک های افزایش تمرکز حواس را برای شما آورده ایم

تمرین شماره 1

به مدت 3 هفته هر شب یک آدم برفی را در ذهن خود در 10 دقیقه آرام آرام آب کنید.

تمرین شماره 2

به مدت 3 هفته هر شب علامت بی نهایت(∞) را چندین بار با دست چپ، دست راست و سپس با هر دو دست ابتدا بزرگ، بعد کوچک و کوچک تر تا جایی که دیده شود بکشید بعد از آن آماده مطالعه با تمرکز بالا خواهید بود.

تمرین شماره 3

به مدت 3 هفته هر شب کتابی را انتخاب کنید، یک صفحه از آن را در نظر گرفته و تعداد کلمات موجود در هر پاراگراف را بشمارید. یک بار دیگر این کار با یک پاراگراف شروع کنید و هنگامی که این تمرین برای شما آسان تر شد، تمام کلمات یک صفحه را بشمارید. شمارش را به طور ذهنی و با حرکات چشم هایتان انجام دهید.

تمرین شماره4

به مدت 3 هفته هر شب در ذهن خود از شماره صد، سه تا سه تا بشمارید و کم کنید.(100-97-94-…)

تمرین شماره5

به مدت 3 هفته هر شب:

الف) یک کلمه انتخاب کنید.

ب)5 دقیقه آن را با خود تکرار کنید.

ج) هر گاه توانستید در مرحله ب 5 دقیقه با تمرکز بالا کلمه مورد نظر را تکرار کنید، سعی کنید این فعالیت را به 10 دقیقه افزایش دهید

تمرین شماره6

به مدت 3 هفته هر شب:

الف) یک سیب بردارید.

ب) از همه طرف به آن نگاه کنید.

ج) آن را ببویید و لمس کنید، مراحل ب و ج را به مدت 5 دقیقه ادامه دهید.

تمرین شماره 7

به مدت 3 هفته هر شب:

الف) چشمتان خود را ببندید.

ب) تصویر سیب را در ذهن خود مجسم کنید.

ج) مزه، رنگ و بوی سیب یا بو و مزه ی آن را به صورت ذهنی تجربه کنید.

د) اگر نتوانستید تصویر سیب یا بو و مزه ی آن را به صورت ذهنی تجربه کنید، باید تمرین 5 را بیشتر انجام دهید.

 

تمرین شماره8

به مدت 3 هفته هر شب:

یک شئ ساده( قاشق، چنگال و یا لیوان) را بردارید و بر روی آن تمرکز کنید. از همه طرف به آن نگاه کنید بدون آنکه کلمه ای در ذهن داشته باشید. سعی کنید فقط به آن شی نگاه کنید بدون آنکه به اسامی و یا کلمات مربوط به آن فکر کنید.

تمرین شماره 9

به مدت 3 هفته هر شب:

مانند تمرین قبل عمل کنید با این تفاوت که این بار چشمانتان بسته باشد. اگر نتوانستید شکل را بطور کامل مجسم کنید، چشمانتان را باز کرده، چند دقیقه به شکل نگاه کنید سپس چشمان خود را ببندید و تمرین را ادامه دهید

تمرین شماره 10

به مدت 3 هفته هر شب:

سعی کنید حداقل برای مدت 5 دقیقه به هیچ چیز فکر نکنید. دقت کنید وقتی که تمرین های قبلی را با موفقیت به پایان رساندید، آنگاه نوبت به این تمرین خواهد رسید.

در آن هنگام شما برای انجام این تمرین آمادگی خواهید داشت و قادر خواهید بود برای مدتی معین به هیچ چیز فکر نکنید. به زودی این کار برای شما آسان و آسان تر خواهد شد.

تمرین شماره 11

به مدت 3 هفته هر شب:

با دست مخالف مسواک بزنید. با پای مخالف توپی را در یک مسیر با خود ببرید فقط از همان پا استفاده کنید.

تمرین شماره12

به مدت 3 هفته هر شب:

الف) یک پاراگراف از یک کتاب انتخاب کنید.

کتابی را انتخاب کنید، یک صفحه از آن را در نظر گرفته و تعداد کلمات موجود در هر پاراگراف را بشمارید. یک بار دیگر این کار را تکرار کنید تا مطمئن شوید که شمارش را درست انجام داده اید. در ابتدای کار با یک پاراگراف شروع کنید و هنگامی که این تمرین برای شما آسان تر شد، تمام کلمات یک صفحه را بشمارید. شمارش را به طور ذهنی و با حرکات چشم هایتان انجام دهید.

تمرین شماره 13: روش عنکبوتی 

به مدت سه هفته هر شب:

وقتی تارهای بافته شده عنکبوتی را با وسیله ای تکان دهید، عنکبوت به تصور این که حشره ای به دامش افتاده است به بررسی آن می آید. اما اگر این کار را چند بار انجام دهید، عنکبوت دیگر به آن توجه نمی کند. شما نیز می توانید از روش عنکبوت بهره برید و مانند آن رفتار کنید. مثلا هر بار مشغول انجام کاری هستید هر چیزی که احتمال دارد حواس تان را پرت کند نادیده بگیرید. این کار ابتدا سخت است اما به مرور زمان می توانید براحتی از پس آن برآیید.

تمرین شماره 14:کنترل ماهیچه های بدن

به مدت 3 هفته هر شب:

الف) دست راستتان را روی زانو قرار داده، انگشتتان به غیر از انگشت اول را جمع کنید، بطوری که انگشت باز مانده به سمت جلو اشاره کند.

ب) انگشت موردنظر را به آرامی از جهتی به جهت دیگر تکان دهید و در همان حال توجهتان را به نوک انگششتان معطوف کنید.

تمرین شماره 15: بدون حرکت

به مدت سه هفته هر شب:

الف) روی یک صندلی راحت بنشنید و ببینید چقدر می توانید بدون حرکت بمانید. این کار به آن آسانی که فکر می کنید، نیست. شما مجبورید تمام توجه تان را به بی حرکت نشستن روی صندلی جلب کنید. مراقب باشید هیچ یک از ماهیچه های بدنتان حرکت نکند