اثرات مخرب کنکور بر داوطلبان چیست؟

تاثیر کنکور بر سلامت عمومی و عزت نفس داوطلبان

_

طبق تحقیقات صورت گرفته پشت کنکوری‌ها از عزت نفس پائینی برخوردار هستند؛ همچنین آن‌ها استرس و بار روانی زیادی را در سال کنکور متحمل می‌شوند. برخی معتقدند اثرات منفی کنکور بر داوطلبان بیشتر وابسته به سازمان آموزش و پرورش کشور است؛ برای مثال در دوران کرونا بیشتر برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها با چالش‌هایی مواجه شد که نمونه بارز آن را می‌توان در تاخیر زمانی برگزاری کنکور سراسری مشاهده کرد. تغییر در زمان کنکور و عوض شدن مکرر تصمیمات، همگی باعث ایجاد استرس و اضطراب مضاعف برای داوطلبان گشت.

 

استرس منفی مانع عملکرد مثبت است!
کنکور یک رقابت می‌باشد و طبیعی است که کمی استرس وجود داشته باشد؛ اما نباید آرامش را از داوطلب بگیرد. توجه کنید که استرس باید سازنده باشد، یعنی باید داوطلب را به تلاش وا دارد؛ در غیر اینصورت اثر منفی خواهد داشت. اگر احساس می‌کنید عاملی خارجی که کنترلش در دست شما نیست باعث ایجاد اضطراب در شما می‌شود؛ فوراً آن موضوع را از مرکز توجه خود دور کنید. فراموش نکنید که با فکر کردن مداوم به موضوعاتی که تحت کنترل شما نیست؛ بیشترین آسیب را به روحیه خود می‌زنید.

 وقتی می خواهید موفقیت خود را ارزیابی کنید، ببینید چه چیزی را از دست داده اید که این را به دست آورده اید.

 

بحث‌های فرسایشی درمورد مسائل حاشیه‌ای باعث اضطراب می‌شود.
ممکن است بحث‌های فرسایشی چون چرایی برگزاری کنکور هم به استرس داوطلبان بیفزاید. یادتان باشد هدف از درس خواندن و گذراندن فرآیند کنکور، باید تنها پیاده‌کردن آموخته‌ها بر روی کاغذ باشد و نه چانه‌زنی بر سر مسائل حاشیه‌ای. این دست از مسائل می‌تواند بر روح و روان داوطلب اثر منفی بگذارد و زحمت‌های یک عمر او را بر باد دهد. حدالامکان از مسائل حاشیه‌ای و فکر کردن به آن‌ها بپرهیزید تا آرامش‌تان را حفظ کنید.