محصولات

اهمال کاري

دلایل اهمالکاری: 2.تعلل در تصمیم گیری: بسیاری از اوقات ما تنبل نیستیم فقط نمی توانیم تصمیم درستی بگیریم و اقدام کنیم. 4.راحت طلبی: برای فرار از زحمت کارهای سخت یا

بیشتر بخوانید »