چگونه درصد بگیریم

چگونه درصد بگیریم؟

درصد چیست؟

درصد برای نشان دادن نسبت بین دو عدد می‌باشد که با علامت % نشان داده می‌شود که در دنیای ریاضیات کاربردهای زیادی دارد. مثلاً از درصدگیری برای نسبت میان دو عدد یا دو چیز استفاده می‌شود. برای تفهیم بیشتر به این مثال توجه کنید:

 فرض کنید 15 پرتقال داریم و شما 30 درصد این پرتقال‌ها را می‌خواهید. حال راه‌حل چیست:

= 30*15 /100 = 4.5

پس طبق محاسبه، شما می‌توانید 4 عدد پرتقال به علاوه یک پرتقال نصفه را بردارید.

درصدگیری بدون نمره منفی

در برخی آزمون‌های چندگزینه‌ای، انتخاب گزینه اشتباه تاثیر منفی در درصدگیری ندارد.

حال در درس ریاضی اگر شما از 55 سوال، 32 جواب صحیح و 15 جواب غلط داده باشید؛ از فرمول ذیل استفاده می‌شود:

درصدگیری با نمره منفی

اما در کنکور سراسری اگر داوطلبی به سوالی، اشتباه جواب داده باشد؛ اصطلاحاً می‌گوییم نمره منفی آزمون یک‌ سوم است که به شکل زیر محاسبه می‌گردد:

همان مثال ریاضی را در نظر بگیرید؛ اگر نمره منفی داشته باشد به این شکل محاسبه می‌گردد:

بنابراین از این موضوع می‌توان چنین نتیجه گرفت که در آزمون‌هایی با نمره منفی،‌ اگر به جواب سؤالی شک دارید، از پاسخ دادن به آن خودداری کنید.