منابع کنکور سراسری زبان

منابع کنکور سراسری زبان

 

هر سال داوطلبان زیادی هستند که علاوه بر شرکت در کنکور رشته اصلی (تجربی، ریاضی، انسانی) به دلیل علاقه مندی در کنکور رشته شناور زبان نیز شرکت می کنند تا شانس خود را امتحان کنند، اما برخی دیگر رشته زبان تنها رشته انتخابی آن ها برای کنکور سراسری می باشد.

منابع کنکور سراسری زبان 1400 معرفی شده توسط سازمان سنجش