فلسفه

\"تعریف

فلسفه رشته ای علمی – دانشگاهی که از طریق مواجهه تاریخی – مفهومی با متفکران کلیدی و پرسش ها و مقولات بنیادین فلسفی به دانشجویان ، مهارت های طرح پرسش ، اندیشیدن ، استدلال ورزی و تامل بنیادین در باب هستی (وجود) ، معرفت ، ارزش ها و مسائل انضمامی را به دانشجویان منتقل می کند. در حقیقت فلسفه به مطالعه مسائل اساسی و جامع در مورد موضوعاتی که مربوط به هستی و آگاهی انسان است می پردازد.در فلسفه از خدا گرفته تا انسان، از عالم طبیعت تا ماوراء طبیعت و از روح انسان و موجودات غیرمادی گرفته تا اجسام، مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرند. فلسفه‌ کلیه‌ پرسش‌های‌ بنیادی‌ انسان‌ را نسبت‌ به‌ مسائل‌ وجود، هستی‌، جهان‌ پیرامون‌ انسان‌ و حقیقت‌ انسان‌ بررسی‌ می‌کند. پرسش‌هایی‌ که‌ زمانی‌ به‌ ارزش‌های‌ دینی‌ و معنوی‌ برمی‌گردد که‌ همان‌ فلسفه‌ دینی‌ است‌ و زمانی‌ مربوط‌ به‌ ارزش‌های‌ اخلاقی‌ و مبانی‌ ارزش‌های‌ اخلاقی‌ است‌ که‌ به‌ عنوان‌ فلسفه‌ اخلاق‌ آن‌ را می‌شناسیم‌ و گاه‌ مبانی‌ نظام‌ حکومتی‌ را در برمی‌گیرد که‌ همان‌ فلسفه‌ سیاسی‌ است‌ و گاهی‌ نیز شامل‌ مبانی‌ هنر و زیباشناسی‌ و موضوعاتی‌ از این‌ دست‌ می‌شود.
پیشینه تاریخی علم فلسفه به یونان قدیم باز می گردد – چرا که خود جهان به تنهایی از عشق به دانش در یونان مشتق شده است. ماهیت این علم در گرایش علوم انسانی به این معناست که قابلیت انزوال این علم نسبت به سایر علوم کمتر می باشد، لذا به منظور مطالعه علم فلسفه، شما مسئول تسلسل تفکرات و پایگاه داده ها در گذشته و حال خواهید بود.
قبل از تأسیس دانشگاه تهران قسمت ادبی دارالمعلمین مرکزی و دارالمعلمین عالی هم مشتمل بر دو رشته «فلسفه و ادبیات» و «تاریخ و جغرافیا» بوده است. در سال تحصیلی 12-1311 رشته های تحصیلی فلسفه و ادبیات به دو رشته مستقل «ادبیات فارسی» و «فلسفه و علوم تربیتی» تفکیک می شود. از همان تأسیس دانشگاه تهران و بلکه قبل از آن در دارالمعلمین فلسفه جدید غربی در کنار فلسفه قدیم (اسلامی) حضور داشته و از همان مقطع تا به امروز رشد قابل ملاحظه ای کمی و حتی کیفی داشته به گونه ای که امروز 22 گرایش تخصصی دکتری فلسفه داریم.

\"هدف،

هدف از رشته فلسفه آموزش و تربیت اساتید و پژوهشگران فلسفه برای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ، آشنایی دانشجویان با مکاتب و آراء فلسفی غرب و زمینه سازی برای طرح مباحث مقایسه ای در فلسفه اسلامی و غرب و گفتگوی میان فرهنگی ، تعمیق مباحث علوم انسانی ایران معاصر از طریق توجه به بنیادهای فلسفی آن و توجه منطقی و متناسب به میراث فلسفی اروپایی و اسلامی است.

\"بازه
 • استاد و پژوهشگر فلسفه در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی
 • محقق و پژوهشگر در مراکز پژوهشگاهی علوم انسانی و دایره المعارف ها
 • تدریس فلسفه در مدارس و دانشگاه ها
 • مقایسه و بررسی مکاتب و آرای فلسفه غربی با فلسفه اسلامی
 • دستیار پژوهشگر در مراکز پژوهشی
\"توانایی
 • پایه قوی در درس ریاضی
 • قدرت ذهنی و خلاقیت مناسب
 • علاقه ذاتی به فلسفه و مفاهیم آن
 • جستجوگر و کنجکاو برای یافتن پاسخ سوالاتی مانند علت و معلول در جهان هستی
 • آشنایی با زبان انگلیسی و زبان عربی
\"ویژگی
 • اجتماعی
 • پژوهشگر
 • جزئی نگر
 • مستقل
 • متفکر و تحلیل گر
 • کوشا و پیگیر
\"گرایش

امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکتری وجود دارد.

گرایش های مقطع کارشناسی ارشد :

 • فلسفه
 • فاسفه هنر
 • فلسفه تطبیقی
 • منطق
 • اخلاق کاربردی
 • اخلاق اسلامی
 • فلسفه اخلاق

گرایش های مقطع دکتری :

 • فلسفه معاصر
 • فلسفه عصر جدید
 • فلسفه یونان و قرون وسطی
 • فلسفه دین
 • فلسفه هنر
 • فلسفه تطبیقی
 • فلسفه اخلاق
 • فلسفه حقوق
 • فلسفه منطق
 • منطق با رویکرد فلسفی
 • فلسفه علم و فناوری
 • فلسفه
 • فلسفه علم
 • فلسفه فیزیک
 • فلسفه علوم اجتماعی
 • فلسفه تعلیم و تربیت
\"طول-دوره-رشته-های-دانشگاهی\"

این رشته در گروه علوم تجربی صرفاً با سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرد.

\"\"
\"برخی
 • دانشگاه غیر انتفاعی مفید – قم
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه
\"دروس

دروس پایه:

روان شناسی 1- زبان 1و2- علم اصول 1- روان شناسی 2- جامعه شناسی 1- زبان عربی 1و2- علم و تمدن در اسلام

دروس تخصصی:

منطق قدیم 1و2- منطق جدید- منتخب متون کلامی و فلسفی- تاریخ فلسفه اسلامی 1و2-  علم کلام 1- فلسفه اسلامی 1و2- فلسفه اخلاق در تفکر غربی- اخلاق در تفکر اسلامی- عرفان نظری- تاریخ فلسفه یونان 1و2- تاریخ فلسفه قرون وسطی تا رنسانس- تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم- تاریخ فلسفه از کانت تا نیمه دوم قرن نوزدهم- تاریخ فلسفه جدید و معاصر- فلسفه معاصر و مکاتب جدید قرن بیستم- متون فلسفی به زبان خارجی 1و2- متون فلسفی به زبان عربی 1و2- متافیزیک در غرب- فلسفه علوم 1و2

\"فلسفه\"
\"فرصت

مراکز محل فعالیت غیر مستقل :

 • صدا و سیما
 • مراکز پژوهشی مثل دایره‌المعارف‌ها و پژوهشگاه علوم‌انسانی
 • تبلیغ معارف اسلامی در سطح عمومی
 • تدریس در مراکز آموزشی و فرهنگی

مراکز محل فعالیت مستقل:

 • استاد یا معلم فلسفه

سطح درآمد :

افرادی که در رشته فلسفه فارغ التحصیل می شوند با مشکل شاغل شدن مواجه هستند و نمی توانند در کاری مرتبط با رشته خود مشغول شوند و مجبور می‌شوند به کارهای غیر مرتبط با رشته روی بیاورند.

\"خارج
\"وضعیت

هر ساله دانشجویان زیادی برای ادامه تحصیل در رشته فلسفه اقدام می نمایند. تاریخ علم فلسفه به یونان قدیم باز می گردد و ماهیت اصلی علم فلسفه در گرایشات علوم انسانی زوال ناپذیر معنا شده است. این علم با موضوعات دیگری همچون ادبیات، سیاست، تاریخ و هنر درآمیخته که به تجزیه و تحلیل مفاهیم و موضوعات اخلاقی در طرح ریزی های تحقیقی مورد استفاده قرار می گیرد. پذیرش در رشته فلسفه در آمریکا دشوار است و پذیرش در دانشگاه های این کشور محدود می باشد و معمولاً دانشجویانی که از نمرات زبان بالایی برخوردار هستند شانس بیشتری برای پذیرش در این رشته خواهند داشت.این رشته در بسیاری از کشورهای دنیا ارائه می گردد .

دانشگاه های مطرح دنیا در این رشته :

 • (New York University (NYU
 • Rutgers University–New Brunswick
 • University of Pittsburgh
 • University of Oxford
 • (The London School of Economics and Political Science (LSE
 • University of St Andrews
\"افراد

شهاب‌الدین یحیی سهروردی : ملقب به شهاب‌الدین، شیخ اشراق، شیخ مقتول و شیخ شهید فیلسوف نامدار ایرانی اهل شهر سهرورد شهرستان خدابنده استان زنجان است.

غلامحسین ابراهیمی دینانی : فیلسوف ایرانی ، عمده شهرت وی به علت پژوهش در حکمت اشراق و سهروردی و احیای آن در سال‌های اخیر است. وی با بررسی تمامی آثار و نوشته‌های شیخ شهاب‌الدین سهروردی تاکنون چندین کتاب مهم در رابطه با فلسفه و افکار این فیلسوف ایرانی نگاشته‌است.

\"منابع\"
 • کتاب هنرانتخاب
 • سایت “ای-استخدام”
 • سایت “مسیر ایرانی”
 • سایت “3گام”
 • کتاب معرفی رشته های سازمان سنجش
 • سایت ویکی پدیا فارسی و انگلیسی
 • سایت خبرنامه دانشجویان ایران
 • سایت گزینه 2