طراحی صحنه

یک‌ صحنه‌آرا با توجه‌ به‌ امکانات‌ سالن‌ و دستگاه‌های‌ مکانیکی‌ موجود، فضای‌ کلی‌ نمایش‌ را ایجاد می‌کند و به‌ همین‌ دلیل‌ طراح‌ نور، طراح‌ لباس‌ و چهره‌پرداز زیر نظر طراح صحنه‌ فعالیت‌ می‌کنند. همچنین‌ یک‌ صحنه‌ آرا تلاش‌ می‌کند تا به‌ ساده‌ ترین‌ وجه‌، حس‌های‌ موجود در نمایش‌ را به‌ یاری‌ دکور،ایجاد نماید چون‌ حتی‌ یک‌ رنگ‌ نامناسب‌ در صحنه‌، می‌تواند فضا را مخدوش‌ کند! این رشته مانند سایر رشته های هنر، دروس مشترک تئوری با گرافیک و… دارد و به دلیل خرید تجهیزات رشته ی پر خرجی است، اما در صورت گرفتن سفارشات مختلف می تواند درآمد بسیار خوبی در حوزه های مختلف هنری داشته باشد.

دروس‌ تخصصی‌ رشته طراحی صحنه:

طراحی‌ و نقاشی‌، نقشه‌کشی‌، شناخت‌ مواد، آشنایی‌ با فضاهای‌ سنتی‌ ایران‌، آشنایی‌ با طراحی‌ و دوخت‌ لباس‌، تاریخ‌ تحولات‌ دکور، امکانات‌ صحنه‌، کارگاه‌ رنگ‌، پرسپکتیو در صحنه‌، نور در صحنه‌، تاریخ‌ لباس‌ در غرب‌ و ایران‌، ماسک‌ و گریم‌، شیوه‌های‌ نمایش‌ در ایران‌، دیدن‌ و تحلیل‌ نمایش‌، کارگاه‌ دکور و صحنه‌آرایی‌، اجرای‌ کارگاهی‌ نمایش‌های‌ ایرانی‌، طراحی‌ صحنهنمایش‌ عروسکی‌، آشنایی‌ با صحنه‌ سینمائی‌ و تلویزیونی‌، صوت‌، …‌

دانشگاه هایی که در رشته طراحی صحنه پذیرش دانشجو دارند:

دانشگاه هنر تهران ،دانشگاه تهران ، دانشگاه غیرانتفاعی سوره