درصد قبولی در رشته پزشکی

درصد قبولی در رشته پزشکی

رشته پزشکی از زیرمجموعه‌های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است. پذیرش در رشته پزشکی در دانشگاه‌های دولتی روزانه، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می‌گیرد. دانشگاه‌های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته پزشکی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی البرز – کرج، علوم پزشکی اردبیل و … می‌باشند. در این مقاله می‌خواهیم درباره قبولی رشته پزشکی کمی صحبت کنیم.

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی پزشکی

 اگر دو داوطلب داشته باشیم که با شرایط نسبتاً یکسان یک دانشگاه را انتخاب نموده باشند، قطعاً اولویت با داوطلبی است که بومی این استان می‌باشد چراکه پذیرش پزشکی به صورت استانی است؛ اما دیده شده که در شهرهایی که سطح دانشگاه آن‌ها بالا است یک داوطلب با رتبه‌ی اندکی بیشتر با اینکه بومی بوده نتوانسته وارد آن دانشگاه شود ولی داوطلب دیگری با رتبه‌ی تقریباً مشابه در شهر دیگری به دلیل اینکه سطح دانشگاه بومی او پایین‌تر بوده توانسته است با امتیاز بومی گزینی در کدرشته محل مورد نظر پذیرفته شود.

رتبه آخرین نفر قبولی رشته پزشکی کنکور سراسری 97

در زیر آخرین تراز نمره قبولی پزشکی رتبه های سهمیه مناطق مختلف کشور را با نام دانشگاه قبولی را قرار داده‌ایم.

رتبه در منطقه ی1: 1358 (علوم پزشکی جهرم)
رتبه در منطقه ی1: 1248 (علوم پزشکی جندی شاپور اهواز)
رتبه در منطقه ی2: 1949 (علوم پزشکی یاسوج)
رتبه در منطقه ی2: 1846 (علوم پزشکی بقیه الله)
رتبه در منطقه ی3: 1111 (علوم پزشکی کرمانشاه)
رتبه در منطقه ی3: 1223 (علوم پزشکی کاشان)

رتبه آخرین نفر قبولی دانشگاه پردیس خودگردان پزشکی 97

در زیر آخرین تراز نمره قبولی پزشکی پردیس خودگردان 97-98 را قرار داده‌ایم.

رتبه در منطقه1: 1286 (پردیس خودگردان علوم پزشکی شیراز)
رتبه در منطقه2: 1912(پردیس خودگردان علوم پزشکی شیراز)
رتبه در منطقه3: 1945 (پردیس خودگردان علوم پزشکی مشهد)