اهمیت حل سوالات سال های قبل

چرا باید در ایام امتحانات و کنکور، سوالات سال‌های قبل را مرور کرد؟

 

 

داوطلبان کنکوری در بازه های امتحانات دی و خرداد و همچنین دوران جمع بندی، به سراغ سوالات سال های قبل هم می روند. در این مقاله می خواهیم در رابطه با اهمیت حل این سوالات و تحلیل آن ها آشنا شویم.

دو گروه دانش آموز وجود دارند:

گروه اول دانش آموزانی که از اول سال به خوبی درس خوانده اند و برای امتحانات آمادگی بیشتری دارند.

گروه دوم هم از ابتدا به خوبی با برنامه جلو نرفته اند و خواندن مباحث را به روزهای قبل از امتحان موکول کرده‌اند.

تفاوت این دو گروه در این است که هنگام حل نمونه سوالات سال های قبل، گروه اول ممکن است به سوالات بیشتر آشنا باشند و حل آن ها بیشتر جنبه مرور برایشان دارد؛ اما گروه دوم هنگام مواجه شدن با سوالات تازه با انواع تیپ آن ها روبرو می شوند و ممکن است در جریان حل آن ها اشکالات خود را پیدا کنند.

ممکن است برخی حوصله حل کردن سوالات سال قبل را نداشته باشند و مقاومت کنند؛ در حالیکه این سوالات یک تمرین به حساب می آید و نکته مهم این است که داوطلبان با حل آن ها با روند سوالات آشنا می شوند و اینکه متوجه می شوند چقدر درس و بحث مربوطه را خوب متوجه شده اند.

نکته دیگر آنکه بدون آشنایی با روند برگزاری آزمون، مسلماً سر جلسه شوکه خواهید شد. حل تست های کنکور سال های قبل، تاثیر به سزایی در آمادگی شما دارد. خیلی وقت ها مباحثی که در امتحانات مدرسه یا حتی نهایی از شما می خواهند، با چیزی که سر جلسه کنکور باید به آن پاسخگو باشید، متفاوت می باشد.
اگر به تشابه سوالات کنکور بی توجهی کنید، مثل بسیاری از دانش آموزانی که از نامتناسب بودن اطلاعاتشان گلایه دارند، دچار پشیمانی می شوید.

با توجه به مفهومی شدن سوالات کنکور در سال های اخیر، آیا سوالات کنکور تکرار می شود؟

بله، البته فرقی ندارد روند کنکور سال بعد، چه میزان به سمت مفهومی تر شدن پیش رود؛ باز هم سوالات تکراری در آزمون ها دیده خواهد شد. لذا نباید از تاثیر خواندن سوالات کنکور سال های قبل غافل شد. بنابراین مطالعه تستهای سال قبل می تواند کمک بزرگی به شما کند.