ارتباط هوش و رتبه کنکور

اگر رتبه تک رقمی در کنکور کسب نشود به معنای ضریب هوشی پایین داوطلب می باشد؟

 

بسیاری از داوطلبان می خواهند بدانند که آیا از هوش کافی برای کسب رتبه خوب برخوردار می باشند یا خیر؟ این سوال برای خیلی از آن ها مهم تلقی می شود. از طرفی می خواهند بدانند نقش هوش در قبولی کنکور چیست؟ آیا دانش آموزی به صرف داشتن هوش در آزمون کنکور موفق عمل می کند؟ یا برعکس اگر دانش آموزی صرفاً پشتکار و تلاش داشته باشد و فاقد هوش و ذکاوت باشد نتیجه اش در کنکور چگونه است؟ یکی از چالش هایی که دانش آموزان در تمام طول تحصیل به خصوص در سال آخر منتهی به کنکور با آن مواجه اند مقایسه میزان تاثیرگذاری هوش در موفقیت تحصیلی است. لذا در ادامه می خواهیم کمی در این باره صحبت کنیم.

ابتدا لازم است این نکته را بدانیم که هوش یک امر نسبی است؛ تمامی افراد از یک حد قابل قبولی هوش برخوردارند. منتهی ممکن است میزان آن در افراد مختلف کمی متفاوت باشد. شاید در گذشته هوش یک فاکتور مهم برای موفقیت به حساب می آمد؛ اما در حال حاضر دانشمندان معتقدند که ضریب هوشی بالا لزوما ضمانتی برای موفقیت نیست و همه‌ی ابعاد شخصیتی یک فرد را پوشش نمی‌دهد. البته بدون شک هوش برای موفقیت در کنکور و ساختن آینده شغلی لازم است؛ اما این نوع از هوش به هیچ وجه کافی نیست. کسی که رتبه تک رقمی در کنکور کسب می کند قطعاً از هوش کافی برخوردار می باشد اما یک فاکتور مهم دیگری هم وجود دارد که باید اعمال شود و آن، سخت کوشی است که نتیجه خوب از آن حاصل می شود. بنابراین اگر شخصی به نتیجه مورد نظر دست نیافت؛ باید آن را در خود جستجو کند. باید تغییراتی در برنامه روزانه خود اعمال کند و سعی کند با جدیت بیشتری به هدف خود بنگرد. صرف هوش نمی تواند کمکی به فرد مورد نظر کند.

به عبارتی اگر بخواهیم عوامل موفقیت دانش آموزان را در کنکور بررسی کنیم در کنار ضریب هوشی باید از هوش هیجانی صحبت کنیم که نقش زیادی در موفقیت دانش آموزان دارد. هوشی که می تواند باعث تکامل شخصی و حتی تخصصی دانش آموزان شود، یعنی مهارت ها و دانشی که برای موفقیت در یک زندگی اجتماعی واقعی به آن نیاز دارند. درکنار ضریب هوشی و هوش هیجانی باید از فاکتور مهم دیگری در قبولی کنکور صحبت کنیم و آن فاکتور، پشتکار و تلاش است.

بنابراین آنچه برای موفقیت داوطلب کنکوری لازم است این است که باید روی استعدادها و توانایی های خود کار کند و میزان آن را با راهکارهای مناسب بالا ببرد و در کنارش، پشتکار را هم داشته باشد.