ادبیات نمایشی

هر متن‌ نمایش‌ (علاوه‌ بر هدفی‌ که‌ متن‌ به‌ خاطر دست ‌یافتن‌ به‌ آن‌ به‌ رشته‌ تحریر درمی‌آید)، متکی‌ و پایدار بر سه‌ عامل‌ اساسی‌ شخص‌ بازیگر، عمل‌ و بیان‌ است‌ و ترکیب این سه عامل نمایشنامه را نیز تشکیل می دهد. دررشته ادبیات نمایشی که یکی از پنج گرایش زیرگروه تئاتر است ، دانشجو می‌آموزد که‌ چگونه‌ یک‌ نمایشنامه‌ را برای‌ اجرا بر روی‌ صحنه‌ بنویسد؛ یعنی‌ چگونه‌ خود را جای‌ یک‌ یک‌ افراد نمایش‌ گذاشته‌ و شخصیت‌ آنها را به درستی‌ خلق‌ کند‌ و با ایجاد گره‌های‌ نمایشی‌ و بازکردن‌ آنها، نمایش‌ را از اول‌ تا آخر به‌ درستی هدایت و خلق کند. ادبیات نمایشی، دروس بسیار مشترکی با بازیگری و کارگردانی دارد. این رشته، رشته ی پر خرجی نمی باشد و نیز می تواند برای دانشجو در صورت نبوغ او درآمد زا باشد.

دروس تخصصی رشته ادبیات نمایشی عبارت است از:

شخصیت‌شناسی‌، داستان نویسی ، فیلمنامه نویسی ، ، تحلیل نمایشنامه ، نقد در ادبیات نمایشی، نمایشنامه نویسی برای تلویزیون،دیدن و تحلیل نمایش،اصول و فنون نمایشنامه نویسی ،ادبیات نمایشی در شرق،مکتب های ادبی ، کارگاه نمایشنامه نویسی ، اسطوره و نمایش،.آشنایی‌ با متون‌ فارسی‌ نمایشی‌ ، تاریخ‌ ادبیات‌ نمایشی‌ ، سبکهای‌ ادبی‌ جهان‌، آشنایی‌ با فیلمنامه ‌نویسی‌، نمایشنامه ‌نویسی‌ رادیو و تلویزیون…

 ‌

دروس‌ مشترک‌ در‌ گرایش‌های‌ مختلف‌ نمایش عبارت اند از:

تاریخ‌ نمایش‌، جامعه‌شناسی‌، آشنایی‌ با ادبیات‌ کهن‌ ایران‌ و جهان‌، آشنایی‌ با هنرهای‌ تجسمی‌، اصول‌ و مبانی‌ ارتباطات‌، آشنایی‌ با هنر در تاریخ‌، آشنایی‌ با ادبیات‌ معاصر ایران‌ و جهان‌، فرهنگ‌ عامه‌ و تمثیل‌ شناسی‌، تاریخ‌ فلسفه‌، آشنایی‌ با تعزیه‌، مبانی‌ دکور و صحنه‌آرایی‌، مبانی‌ نمایشنامه‌ نویسی‌، مبانی‌ بازیگری‌، مبانی‌ نمایش‌ عروسکی‌، روش‌ تحقیق‌ و تدوین‌ پایان‌نامه‌، نمایش‌ در ایران …

دانشگاه هایی که دراین رشته پذیرش دانشجو دارند :

دانشگاه تهران – دانشگاه دامغان – دانشگاه هنر تهران – دانشکده غیر انتفاعی سوره – …