محصولات

روش صحیح تحلیل کردن تست‌ها چگونه می‌باشد؟

در ابتدای تحلیل تست‌ها می‌توانیم سراغ تست‌هایی برویم که آسان‌تر هستند. برای مثال اگر مجموعه‌ی سوالات پراکنده‌ای داشتیم اول سوال‌های آزمون سراسری قدیمی‌تر را پاسخ دهیم و سپس سراغ سوال‌های

بیشتر بخوانید »