فقط بهمون بگو کی هستی که آزمون رو شرکت کنی!

آیا شناختن شما

آیا

شما معمولا

روابط دوستانه شما

میتوانید به طور نامحدود

در صحبت کردن با دوستانتان

آیا معمولا

وقتی غریبه ها به شما توجه می کنند

آیا عادت دارید

آیا

وقتی با گروهی از افراد هستید معمولا ترجیح میدهید؟

در بین دوستانتان آیا

در یک محفل اجتماعی

در میهمانی ها

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

در یک مهمانی دوست دارید:

هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودتان هستید:

در یک گروه بزرگ اغلب:

زمانی که در مورد یک پیشامد فکر میکنید ترجیح میدهید:

آیا افرادی که تازه با شما آشنا می شوند میتوانند بگویند به چه علاقه دارید؟

آیا معمولا منظورتان

وقتی که غریبه ها را ملاقات می کنید

وقتی در جلسه ای راجع به چیزی نظری دارید که باید گفته شود

ترجیح میدهید در نظر مردم چگونه باشید؟

هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن آیا

اگر معلم بودید ترجیح میدادید

معمولا با کدام شخص راحت تر ارتباط برقرار میکنید؟

در انجام کاری که بسیاری از مردم انجام میدهند ترجیح میدهید

درشیوه ی زندگی تان ترجیح می دهید

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام یک تمجید بیشتری از یک فرد است؟

اگر بخواهید در همسایگی خود برای مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به جمع آوری اعانه بپردازید

کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتری از شما به شمار می آید؟

آیا در تصمیم گیری، بیشتر

هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارید

احساس میکنید که کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟

اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید کدام یک از این دو گزاره برایتان جالب تر بنظر می آید؟

فکر میکنید وجود کدام یک در فرد نقص بیشتری است ؟

احساس میکنید کدام یک عیب بدتری به شمار میآید؟

آیا معمولا

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

بیشتر مراقب کدام یک هستید؟

آیا به طور طبیعی:

برای انجام یک کار، آیا

هنگامی که رخدادی پیش بینی نشده شما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانه تان می نماید

آیا مطابق برنامه عمل کردن

هنگام شروع یک پروژه ی بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود

اگر قرار باشد که کاری خاص را از پیش در زمانی خاص انجام دهید

آیا ترجیح می دهید

آیا

آیا فکر میکنید که داشتن یک برنامه روزانه

وقتی که کار خاصی برای انجام دادن دارید آیا مایلید

آیا

در زندگی شخصی وقتی به پایان مسئولیتی میرسید

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

آیا به طور کلی ترجیح میدهید:

وقتی برای یک روز جایی میروید ، آیا ترجیح می دهید:

در مورد کارهای روز مره ترجیح میدهید

آیا

آزمون MBTI
ISTJ

تدارکاتچی (Logistician) افراد عمل گرا و واقع اندیش، کسانی که در قابل اعتماد بودنشان هیچ جای شکی نیست. نقاط قوت : صادق و مستقیم - صداقت قلب تیپ شخصیتی لجستیک است. دستکاری عاطفی، بازی‌های ذهنی و دروغ‌های اطمینان‌بخش، همگی با ترجیح لجستیکی‌ها برای مدیریت واقعیت موقعیت‌هایی که با آن مواجه می‌شوند، با صداقت ساده و ساده مغایرت دارد. با اراده قوی و وظیفه شناس - تدارکات این یکپارچگی را در اقدامات خود نیز تجسم می بخشند، سخت کار می کنند و روی اهداف خود متمرکز می مانند. افراد صبور و مصمم با تیپ شخصیتی لجستیک به تعهدات خود عمل می کنند. بسیار مسئولیت پذیر - سخنان تدارکات یک وعده است و قول به معنای همه چیز است. تدارکات ترجیح می دهند با روزهای اضافی و از دست دادن خواب به زمین بدوزند تا اینکه نتوانند نتایجی را که گفته اند ارائه کنند. وفاداری یک احساس قوی برای شخصیت های لجستیکی است و آنها وظایف خود را در قبال افراد و سازمان هایی که به آنها متعهد شده اند انجام می دهند. آرام و عملی – اگر لجستیکی ها عصبانیت خود را از دست بدهند و در هر نشانه ای از سختی شکست بخورند، هیچ یک از وعده های آنها معنی زیادی نخواهد داشت - آنها پاهای خود را روی زمین نگه می دارند و تصمیمات روشن و منطقی می گیرند. ترجیحات افراد عاملی است که باید در این فرآیند در نظر گرفته شود و لجستیک ها برای استفاده بهینه از ویژگی های فردی تلاش می کنند، اما این تصمیمات بیشتر با در نظر گرفتن اثربخشی گرفته می شود تا همدلی. همین امر در مورد انتقادات، برای دیگران و خودشان نیز صدق می کند. ایجاد و اجرای نظم – هدف اصلی هر لجستیکی این است که در کاری که انتخاب کرده‌اند مؤثر باشد، و آنها معتقدند که این امر زمانی به بهترین وجه انجام می‌شود که همه افراد درگیر دقیقاً بدانند چه اتفاقی در حال وقوع است و چرا. دستورالعمل های نامشخص و افرادی که قوانین تعیین شده را زیر پا می گذارند، این تلاش ها را تضعیف می کنند و به ندرت توسط لجستیکی ها تحمل می شوند. ساختار و قوانین قابلیت اطمینان را تقویت می کند. هرج و مرج باعث ایجاد شکست های پیش بینی نشده و مهلت های از دست رفته می شود. جک های همه کاره – بسیار شبیه تیپ های شخصیتی تحلیلگر، لجستیکی ها مخازن مفتخری از دانش هستند، اگرچه تاکید بیشتر بر واقعیت ها و آمار است تا مفاهیم و اصول اساسی. این به تدارکات اجازه می‌دهد تا خود را در موقعیت‌های مختلف بکار گیرند، داده‌های جدید را جمع‌آوری و به کار ببرند و جزئیات موقعیت‌های چالش‌برانگیز را به طور طبیعی درک کنند. نقاط ضعف : سرسخت - حقایق واقعیت هستند و تدارکات گرایش دارند در برابر هر ایده جدیدی که توسط آنها پشتیبانی نمی شود مقاومت کنند. این فرآیند تصمیم‌گیری واقعی همچنین باعث می‌شود افراد دارای تیپ شخصیتی لجستیک قبول کنند که در مورد چیزی اشتباه کرده‌اند - اما هر کسی می‌تواند یک جزئیات را از دست بدهد، حتی آنها. بی احساس - اگرچه عمداً خشن نیستند، اما تدارکات معمولاً با این شعار ساده که صداقت بهترین سیاست است، احساسات افراد حساس تر را جریحه دار می کنند. شخصیت‌های لجستیکی ممکن است احساسات را در نظر بگیرند، اما واقعاً فقط تا آنجا که مؤثرترین راه برای بیان آنچه باید گفته شود را تعیین کنند. همیشه با کتاب - تدارکات بر این باورند که کارها با قوانین واضح و مشخص به بهترین شکل ممکن کار می کنند، اما این باعث می شود آنها تمایلی به تغییر آن قوانین یا امتحان چیزهای جدید نداشته باشند، حتی زمانی که جنبه منفی آن بسیار کم است. محیط های واقعاً بدون ساختار لجستیکی ها را فلج می کند. قضاوتی - عقاید عقاید هستند و حقایق حقایق هستند، و بعید است که تدارکات به افرادی که با آن حقایق مخالف هستند، یا به ویژه کسانی که عمداً از آنها بی اطلاع هستند، احترام بگذارند. اغلب به‌طور غیرمنطقی خود را سرزنش می‌کنند – همه این‌ها می‌توانند ترکیب شوند تا لجستیکدانان باور کنند که آنها تنها کسانی هستند که می‌توانند پروژه‌ها را به طور قابل اعتماد ببینند. از آنجایی که آنها خود را با کارها و مسئولیت های اضافی پر می کنند و اهداف خوب و ایده های مفید را کنار می گذارند، دیر یا زود به نقطه اوج می رسند که به سادگی نمی توانند انجام دهند. از آنجایی که آنها مسئولیت را بر دوش خود گذاشته اند، لجستیکی ها معتقدند که مسئولیت شکست تنها بر عهده آنهاست.
ISFJ

مدافع (Defender) محافظانی بسیار گرم و متعد، همیشه آماده دفاع از عزیزان خود هستند. نقاط قوت : حمایتی - مدافعان واقعاً از کمک به دیگران لذت می برند و با خوشحالی دانش، توجه و تخصص خود را با هرکسی که به آن نیاز دارد به اشتراک می گذارند. افراد با این تیپ شخصیتی برای موقعیت‌های برد-برد تلاش می‌کنند و در صورت امکان کار تیمی را به رقابت ترجیح می‌دهند. قابل اعتماد - به جای کار کردن در انفجارهای پراکنده و هیجان انگیز که کارها را نیمه کاره رها می کند، مدافعان دقیق و محتاط هستند. آنها یک رویکرد ثابت را اتخاذ می کنند و اطمینان می دهند که کارها با بالاترین استاندارد انجام می شود - و اغلب فراتر از آنچه لازم است. ناظر - شخصیت های مدافع استعداد توجه به چیزها، به ویژه در مورد افراد دیگر را دارند. آن‌ها به کوچک‌ترین جزئیات آنچه که یک نفر می‌گوید و انجام می‌دهد توجه می‌کنند و بینش‌های غیرمنتظره‌ای از زندگی و احساسات دیگران به آنها می‌دهند. مشتاق - وقتی هدف درست باشد، مدافعان تمام هدایای خود را برای چیزی به کار می‌برند که معتقدند تفاوت واقعی و مثبتی در زندگی مردم ایجاد می‌کند - چه مبارزه با فقر با یک ابتکار جهانی یا صرفاً ساختن روز مشتری. سخت کوش - مدافعان فقط کار خود را انجام نمی دهند بلکه به آن افتخار می کنند. افراد با این تیپ شخصیتی اغلب به پروژه‌ها و سازمان‌هایی که خود را وقف آن‌ها کرده‌اند وابستگی عاطفی ایجاد می‌کنند و تا زمانی که سهم خود را انجام ندهند – یا بیشتر از سهمشان – آرام نخواهند گرفت. مهارت های عملی خوب – این تیپ شخصیتی ترکیبی نادر از طبیعت نوع دوستانه و عملی بودن به سختی را ارائه می دهد. مدافعان فقط امیدوار به کمک به دیگران نیستند. آنها دست به اقدام می زنند - به این معنی که از اینکه آستین ها را بالا بزنند و آنچه لازم است برای مراقبت از دوستان، خانواده و هر کس دیگری که به آن نیاز دارد، انجام دهند. نقاط ضعف : بیش از حد متواضع - مدافعان به قدری نگران احساسات دیگران هستند که ممکن است از بیان افکار خود یا گرفتن هرگونه اعتباری که به درستی برای مشارکت خود به دست آورده اند خودداری کنند. و اغلب زمانی که فکر می‌کنند می‌توانستند برخی از جنبه‌های جزئی یک کار را بهتر انجام دهند، تلاش‌های خود را کاملاً کم اهمیت جلوه می‌دهند. شخصی گرفتن چیزها – اگرچه ممکن است سعی کنند آن را پنهان کنند، اما افراد با این تیپ شخصیتی عمیقاً نسبت به نظرات دیگران حساس هستند و اگر کسی آنها را قدردانی نکند، تایید کند یا با آنها موافق نباشد، ممکن است از تعادل خارج شوند. هنگامی که با انتقاد یا اختلاف روبرو می شوند - حتی اگر با نیت خوب باشد - ممکن است مدافعان احساس کنند که در حال تجربه یک حمله شخصی هستند. سرکوب احساسات - خصوصی و محفوظ، مدافعان تمایل دارند احساسات خود را درونی کنند، به ویژه احساسات منفی. این می تواند باعث ایجاد سوء تفاهم در روابط آنها شود. در نهایت، تمام احساسات و رنجش های سرکوب شده آنها ممکن است در یک طغیان ناگهانی و نامشخص از ناامیدی به جوش بیاید. تعهد بیش از حد - وظیفه‌شناسی مدافعان می‌تواند موقعیت‌هایی را ایجاد کند که در آنها غرق شده‌اند، اما تمایلی به کاهش استانداردهای خود یا درخواست کمک ندارند. در نتیجه، شخصیت های مدافع ممکن است بی سر و صدا رنج بکشند و سعی کنند همه چیز را خودشان انجام دهند، حتی زمانی که این کار به سادگی غیرممکن است. تمایلی به تغییر ندارند - مدافعان از جمله تیپ های شخصیتی هستند که بیشترین مشکل را با تغییر دارند. شکستن سنت برای مدافعان که ارزش زیادی برای تاریخ و سابقه قائل هستند آسان نیست. حتی زمانی که تغییر ضروری است، ممکن است قبل از تغییر مسیر، منتظر بمانند تا وضعیت به نقطه شکست برسد. بیش از حد نوع دوست - طبیعت بخشنده و بخشنده مدافعان می تواند آنها را در برابر سوء استفاده دیگران آسیب پذیر کند. برای افراد با این تیپ شخصیتی سخت است که قایق را تکان دهند و در مقابل کسی که وزن خود را نمی کشد بایستند.
ESTP

کارآفرین (Entrepreneur) افرادی هوشمند، پرانرژی و بسیار اهل درک که واقعا از زندگی کردن در حاشیه لذت می برند. نقاط قوت : جسور - افراد با تیپ شخصیتی کارآفرین سرشار از زندگی و انرژی هستند. هیچ لذتی برای کارآفرینان بالاتر از فشار دادن مرزها و کشف و استفاده از چیزها و ایده های جدید نیست. منطقی و عملی - کارآفرینان دانش و فلسفه را دوست دارند، اما نه به خاطر خودشان. چیزی که برای شخصیت‌های کارآفرین سرگرم‌کننده است، یافتن ایده‌هایی است که قابل اجرا هستند و جزئیات را عمیق می‌کنند تا بتوانند از آنها استفاده کنند. اگر بحث کاملاً دلخواه باشد، استفاده بهتری از زمان کارآفرینان وجود دارد. اصیل- کارآفرینان با ترکیب جسارت و عملی بودن خود، دوست دارند ایده ها و راه حل های جدید را آزمایش کنند. آنها چیزها را طوری کنار هم می گذارند که هیچ کس فکرش را نمی کند. ادراکی - این اصالت به وسیله توانایی کارآفرینان برای توجه به زمانی که چیزها تغییر می کنند - و زمانی که نیاز به تغییر دارند کمک می کند! تغییرات کوچک در عادات و ظواهر به کارآفرینان مربوط می شود و آنها از این مشاهدات برای کمک به ایجاد ارتباط با دیگران استفاده می کنند. مستقیم – این مهارت ادراکی برای بازی‌های ذهنی استفاده نمی‌شود – کارآفرینان ترجیح می‌دهند با پرسش‌ها و پاسخ‌های مستقیم و واقعی ارتباط برقرار کنند. اشیا همانی هستند که هستند. اجتماعی - همه این ویژگی ها با هم جمع می شوند تا یک رهبر طبیعی گروه در کارآفرینان ایجاد کنند. این چیزی نیست که آنها فعالانه به دنبال آن باشند - افراد با این تیپ شخصیتی فقط در استفاده عالی از تعاملات اجتماعی و فرصت های شبکه مهارت دارند. نقاط ضعف : غیر حساس - احساسات و عواطف در رتبه دوم پس از حقایق و "واقعیت" برای کارآفرینان قرار می گیرند. موقعیت‌های احساسی ناخوشایند و ناراحت‌کننده هستند و صداقت صریح کارآفرینان در اینجا کمکی نمی‌کند. این شخصیت ها اغلب در تشخیص و بیان احساسات خود نیز دچار مشکل هستند. بی حوصله - کارآفرینان با سرعت خود حرکت می کنند تا هیجان زده شوند. کاهش سرعت به این دلیل که شخص دیگری "آن را نمی فهمد" یا مجبور بودن برای مدت طولانی روی یک جزئیات متمرکز بماند برای کارآفرینان بسیار چالش برانگیز است. مستعد خطر - این بی حوصلگی می تواند کارآفرینان را به سمت مناطق ناشناخته سوق دهد بدون اینکه به عواقب بلندمدت فکر کنند. شخصیت‌های کارآفرین گاهی عمداً با بی‌حوصلگی و خطرات اضافی مبارزه می‌کنند. بدون ساختار – کارآفرینان فرصتی را می بینند – برای رفع مشکل، پیشرفت، تفریح ​​– و استفاده از لحظه، اغلب قوانین و انتظارات اجتماعی را در این فرآیند نادیده می گیرند. این ممکن است کارها را انجام دهد، اما می تواند پیامدهای اجتماعی غیرمنتظره ای ایجاد کند. می توانید تصویر بزرگتر را از دست بدهید - زندگی در لحظه می تواند باعث شود کارآفرینان جنگل را به خاطر درختان از دست بدهند. افراد با این تیپ شخصیتی دوست دارند مشکلات را اینجا و اکنون حل کنند، شاید بیش از حد. همه بخش‌های یک پروژه می‌توانند کامل باشند، اما اگر آن بخش‌ها با هم هماهنگ نباشند، پروژه همچنان شکست خواهد خورد. سرپیچی - کارآفرینان تحت فشار قرار نخواهند گرفت. تکرار، قوانین سختگیرانه، ساکت نشستن در حین سخنرانی - کارآفرینان اینگونه زندگی نمی کنند. آنها عمل گرا و عملی هستند. محیط‌هایی مانند مدرسه و بسیاری از کارهای ابتدایی می‌توانند آنقدر خسته‌کننده باشند که غیرقابل تحمل باشند، و نیازمند تلاش فوق‌العاده‌ای از سوی کارآفرینان برای متمرکز ماندن به اندازه کافی برای رسیدن به موقعیت‌های آزادتر است.
ESFP

سرگرم کننده (Entertainer) افراد خودانگیخته، پرانرژی و مشتاق - زندگی کردن در اطراف آن ها هرگز کسل کننده نیست. نقاط قوت : پررنگ - سرگرمی‌ها به دلیل عقب‌نشینی معروف نیستند. افرادی با تیپ شخصیتی سرگرم کننده که می‌خواهند همه چیز را تجربه کنند، بدشان نمی‌آید زمانی که هیچ کس دیگری مایل نیست از منطقه امن خود خارج شوند. اصیل - سنت ها و انتظارات برای سرگرمی ها در درجه دوم اهمیت قرار دارند، اگر اصلاً مورد توجه قرار گیرد. شخصیت‌های سرگرم‌کننده دوست دارند سبک‌های جدید را آزمایش کنند و دائماً راه‌های جدیدی برای حضور در میان جمعیت پیدا می‌کنند. زیبایی‌شناسی و نمایش‌گرایی - سرگرمی‌ها بدون توقف در لباس‌های صرف، خلاقیت هنری را در گفتار و اعمال خود نیز تزریق می‌کنند. هر روز یک اجرا است و سرگرمی ها دوست دارند یک نمایش اجرا کنند. عملی - برای سرگرمی‌ها، جهان باید احساس و تجربه شود. حقیقت عجیب‌تر از داستان است، و سرگرمی‌ها ترجیح می‌دهند ببینند و انجام دهند تا اینکه درباره «چه می‌شد» اظهار نظر فلسفی کنند. ناظر - با این همه تمرکز روی اینجا و اکنون، بر انجام و عمل کردن، منطقی است که سرگرمی‌ها در هنگام توجه به چیزها و تغییرات واقعی و ملموس طبیعی هستند. سرگرم کننده- سرگرمی‌ها بیشتر از همه چیز دوست دارند به مردم توجه کنند. آنها پرحرف، شوخ هستند، و تقریباً هیچ وقت از موضوعاتی برای گفت و گو کم نمی کنند. برای افراد با این تیپ شخصیتی، شادی و رضایت ناشی از زمانی است که با افرادی می گذرانند که از بودن با آنها لذت می برند. نقاط ضعف : حساس – افراد سرگرم کننده (مخصوصاً افراد آشفته) به شدت احساساتی هستند و در برابر انتقاد بسیار آسیب پذیر هستند – آنها می توانند احساس کنند که در گوشه ای عقب افتاده اند و گاهی اوقات واکنش بدی نشان می دهند. این احتمالاً بزرگترین نقطه ضعف این افراد است، زیرا پرداختن به سایر نقاط ضعف آشکار شده را بسیار دشوار می کند. تناقض گریز - سرگرمی ها گاهی اوقات تضاد را نادیده می گیرند و کاملاً از آن اجتناب می کنند. آنها تمایل دارند آنچه را که برای رهایی از چنین موقعیت هایی لازم است بگویند و انجام دهند، سپس به سمت چیزهای سرگرم کننده تر می روند. به راحتی بی حوصله - بدون هیجان مداوم، سرگرمی ها راه هایی برای ایجاد آن پیدا می کنند. رفتارهای مخاطره آمیز، خودپسندی، و لذت های لحظه ای در برنامه های بلندمدت، همه چیزهایی هستند که سرگرمی ها اغلب به آن دچار می شوند. برنامه ریزان بلند مدت ضعیف - در واقع، شخصیت های سرگرم کننده به ندرت برنامه ریزی دقیقی برای آینده انجام می دهند. برای آن‌ها، همه چیز همان‌طور که می‌آیند، پیش می‌آیند، و به ندرت با این باور که می‌توانند هر لحظه تغییر کنند – حتی با چیزهایی که می‌توان برنامه‌ریزی کرد، وقت بگذارند و گام‌ها و پیامدها را مشخص کنند. بدون تمرکز - هر چیزی که به تعهد و تمرکز طولانی مدت نیاز دارد یک چالش خاص برای سرگرمی ها است. در دانشگاهیان، موضوعات متراکم و بدون تغییر مانند ادبیات کلاسیک بسیار دشوارتر از موضوعات پویاتر و مرتبط تر مانند روانشناسی است. ترفند سرگرمی‌ها این است که شادی روزانه را در اهداف گسترده‌تر بیابند و با کارهای خسته‌کننده‌ای که باید انجام شوند، آن را سخت کنند.
INTJ

معمار (Architect) متفکران دارای تخیل و استراتژی که برای همه چیز برنامه دارند. نقاط قوت : منطقی - معماران به قدرت ذهن خود افتخار می کنند. آنها می توانند تقریباً هر چالشی را به عنوان فرصتی برای تقویت مهارت های تفکر منطقی خود و گسترش دانش خود در نظر بگیرند - و با این طرز فکر می توانند راه حل های ابداعی را حتی برای سخت ترین مشکلات ابداع کنند. آگاه - تعداد کمی از تیپ های شخصیتی به اندازه معماران به ایجاد نظرات منطقی، صحیح و مبتنی بر شواهد اختصاص داده شده اند. آنها به‌جای گمانه‌زنی‌ها یا فرضیات نیمه‌پهلو، نتیجه‌گیری‌های خود را بر اساس تحقیق و تحلیل قرار می‌دهند. این به آنها این اطمینان را می دهد که باید از ایده های خود دفاع کنند، حتی در صورت عدم توافق. مستقل - برای این شخصیت ها، همنوایی کم و بیش مترادف با متوسط است. معماران خلاق و با انگیزه، تلاش می کنند تا کارها را به روش خودشان انجام دهند. آنها می توانند چیزهای ناامید کننده ای را تصور کنند که اجازه دهند قوانین یا قراردادهای خودسرانه مانع موفقیت آنها شود. مصمم – این تیپ شخصیتی به بلنده‌روی و هدف‌گرا بودن معروف است. معماران تا زمانی که به تعریف خود از موفقیت دست پیدا نکنند آرام نخواهند ماند - که معمولاً مستلزم تسلط بر موضوعات و کارهایی است که برای آنها مهم است. کنجکاو - معماران پذیرای ایده‌های جدید هستند - تا زمانی که این ایده‌ها منطقی و مبتنی بر شواهد باشند. معمارانی که ذاتاً شک دارند، به ویژه به دیدگاه‌های نامتعارف یا متضاد کشیده می‌شوند. و اگر حقایق ثابت کند که آنها اشتباه می کنند، عموماً از تجدید نظر در نظرات خود خوشحال می شوند. اصل - بدون معماران، جهان مکان بسیار کمتر جالبی خواهد بود. رگه های سرکش این تیپ شخصیتی مسئول برخی از غیر متعارف ترین ایده ها و اختراعات تاریخ است. حتی در زندگی روزمره خود، معماران افراد اطراف خود را مجبور می کنند تا راه های جدید (و گاهی شگفت انگیز) را برای نگاه کردن به چیزها در نظر بگیرند. نقاط ضعف : مغرور - معماران ممکن است آگاه باشند، اما خطاناپذیر نیستند. اعتماد به نفس آن‌ها می‌تواند آنها را نسبت به ورودی‌های مفید دیگران کور کند – به‌ویژه هر کسی که از نظر فکری پست‌تر است. این شخصیت‌ها همچنین می‌توانند در تلاش برای اثبات اشتباه دیگران، بی‌هیچ خشن یا تک‌نگر باشند. رد احساسات - برای معماران، عقلانیت پادشاه است. اما زمینه عاطفی اغلب بیشتر از افرادی با این تیپ شخصیتی اهمیت دارد. معماران می توانند با هر کسی که به نظر می رسد برای احساسات بیشتر از واقعیت ها ارزش قائل است، بی تاب شوند. متأسفانه، نادیده گرفتن احساسات نوع خود سوگیری است - نوعی سوگیری که می تواند قضاوت معماران را مخدوش کند. بیش از حد انتقادی – این شخصیت ها تمایل زیادی به خودکنترلی دارند، به خصوص وقتی صحبت از افکار و احساسات می شود. زمانی که افراد در زندگی‌شان نتوانند با سطح محدودیت خود مطابقت داشته باشند، معماران می‌توانند به شدت انتقادی به نظر برسند. اما این انتقاد می تواند ناعادلانه باشد و بر اساس معیارهای خودسرانه به جای درک کامل ماهیت انسان باشد. مبارز - معماران از دنبال کردن کورکورانه هر چیزی بدون اینکه دلیل آن را بفهمند متنفرند. این شامل محدودیت ها و مقاماتی است که آنها را اعمال می کنند. افراد با این تیپ شخصیتی ممکن است درگیر بحث و جدل در مورد قوانین و مقررات بیهوده شوند – اما گاهی اوقات این نبردها باعث حواس پرتی از مسائل مهمتر می شود. بدون سرنخ اجتماعی - عقلانیت بی امان معماران می تواند منجر به سرخوردگی در زندگی اجتماعی آنها شود. تلاش آنها برای سرپیچی از انتظارات ممکن است باعث شود که آنها احساس انزوا یا قطع ارتباط با افراد دیگر کنند. گاهی اوقات، آنها ممکن است در مورد ارزش روابط به طور کلی بدبین شوند و اهمیت عشق و ارتباط را زیر سوال ببرند.
INFJ

حامی (Advocate) کمال گرایی ساکت و پررمز و راز ، در عین حال بسیار الهام بخش و خستگی ناپذیر نقاط قوت : خلاق - مدافعان دقیقاً مانند دیگران نیستند - و این چیز شگفت انگیزی است. افراد با این تیپ شخصیتی جنبه خلاق خود را در آغوش می گیرند و همیشه به دنبال فرصت هایی برای ابراز وجود و تفکر خارج از چارچوب هستند. روشنگر - این شخصیت ها به خوبی می دانند که ظاهر می تواند گمراه کننده باشد. مدافعان تلاش می کنند تا فراتر از سطحی نگری حرکت کنند و به دنبال حقایق عمیق تر در زندگی باشند. این می تواند به آنها توانایی تقریباً عجیبی برای درک انگیزه ها، احساسات و نیازهای واقعی افراد بدهد. اصولی - مدافعان اعتقادات و ارزش‌های قوی دارند، به‌ویژه وقتی صحبت از مسائل اخلاقی می‌شود. هنگامی که مدافعان در مورد موضوعات نزدیک به قلب خود صحبت می کنند، اعتقاد و آرمان گرایی قلبی آنها می تواند حتی شدیدترین شکاکان را الهام بخش و متقاعد کند. پرشور - طرفداران خواهان احساس هدف در زندگی هستند. آنها به جای زندگی با خلبان خودکار یا پایبندی به وضعیت موجود، می خواهند به دنبال ایده آل های خود باشند. این تیپ شخصیتی نیست که از رویاهای بزرگ دوری کند - در واقع، مدافعان از زیبایی چشم اندازهای خود برای آینده انرژی می گیرند و مشتاق هستند. نوع دوست - افراد با این تیپ شخصیتی از موفقیت با هزینه شخص دیگر خوشحال نیستند. مدافعان می خواهند از نقاط قوت خود برای منافع بیشتر استفاده کنند، و به ندرت از این که گفته ها و اعمالشان ممکن است بر دیگران تأثیر بگذارد غافل می شوند. آنها در قلب خود می خواهند دنیا را به مکانی بهتر تبدیل کنند و از مردم اطرافشان شروع کنند. نقاط ضعف : حساس به انتقاد - مدافعان از بازخورد مخالف نیستند - یعنی، مگر اینکه معتقد باشند که شخصی در حال به چالش کشیدن ارزشمندترین اصول یا ارزش های آنهاست. وقتی صحبت از مسائلی می شود که برای آنها نزدیک و عزیز است، افراد با این تیپ شخصیتی می توانند حالت تدافعی یا طرد کننده پیدا کنند. تمایلی به گشایش ندارند - طرفداران برای صداقت و اصالت ارزش قائل هستند، اما خصوصی نیز هستند. آنها ممکن است برای آنها مشکل باشد که در مورد مبارزات خود صحبت کنند و آسیب پذیر باشند، و نمی خواهند دیگران را با مسائل خود بار کنند. متأسفانه، هنگامی که مدافعان درخواست کمک نمی کنند، ممکن است ناخواسته خود را عقب نگه دارند یا در روابط خود فاصله ایجاد کنند. کمال گرا - تیپ شخصیتی مدافع با ایده آلیسم تعریف می شود. در حالی که از بسیاری جهات این یک کیفیت فوق العاده است، اما همیشه جایی برای آشفتگی زندگی واقعی باقی نمی گذارد. اگر مدام بر روی عیوب تمرکز می کنند و فکر می کنند که آیا باید به دنبال چیز بهتری باشند یا خیر، ممکن است قدردانی از شغل، موقعیت های زندگی یا روابط خود را دشوار بدانند. اجتناب از معمولی بودن - وکلای مدافع مشتاق انجام کارهای خارق العاده در زندگی خود هستند. اما رسیدن به چیزی خارق‌العاده بدون تقسیم کردن آن به مراحل کوچک و قابل مدیریت، دشوار است. اگر رویاهای خود را به برنامه های روزمره و لیست کارهایی که باید انجام دهند ترجمه نکنند، ممکن است وکلای مدافع برای تبدیل چشم اندازهای بزرگ خود به واقعیت تلاش کنند. مستعد فرسودگی شغلی – کمال گرایی و محتاط بودن طرفداران، گزینه های کمی را برای رها کردن بخار در اختیار آنها قرار می دهد. افراد با این تیپ شخصیتی می توانند خود را خسته کنند اگر انگیزه خود را برای کمک به دیگران با مراقبت از خود و استراحت لازم متعادل نکنند.
ENTP

مجادله گر (Debater) متفکران هوشمند و کنجکاو که نمی توانند در برابر وسوسه چالش فکری مقاومت کنند. نقاط قوت : آگاه - مناظره کنندگان به ندرت فرصت خوبی برای یادگیری چیزهای جدید، به ویژه مفاهیم انتزاعی را از دست می دهند. این اطلاعات معمولاً برای هیچ هدف برنامه ریزی شده ای جذب نمی شود، زیرا با مطالعه اختصاصی، افراد با تیپ شخصیتی مجادله گر آن را جذاب می دانند. متفکران سریع - مناظره‌کنندگان ذهن‌های بسیار انعطاف‌پذیری دارند و می‌توانند بدون تلاش از ایده‌ای به ایده دیگر تغییر کنند، و از دانش انباشته‌شده خود برای اثبات نظرات خود یا مخالفان خود استفاده کنند. اصالت - شخصیت‌های مناظره کننده با داشتن دلبستگی کمی به سنت، می‌توانند سیستم‌ها و روش‌های موجود را کنار بگذارند و ایده‌های متفاوت از پایگاه دانش گسترده‌شان را با کمی خلاقیت خام کنار هم نگه دارند و ایده‌های جسورانه جدید را تدوین کنند. اگر با مشکلات مزمن و سیستمیک مواجه شود و برای حل آنها مهار شود، مناظره‌کنندگان با خوشحالی بی‌حرمتی پاسخ می‌دهند. طوفان فکری عالی - هیچ چیز به اندازه تجزیه و تحلیل مسائل از هر زاویه برای یافتن بهترین راه حل برای مناظره کنندگان لذت بخش نیست. مناظره گران با ترکیب دانش و اصالت خود برای نشان دادن هر جنبه ای از موضوع مورد نظر، رد گزینه های بدون عذاب وجدان که کار نمی کنند و ارائه احتمالات بیشتر، در جلسات طوفان فکری غیر قابل جایگزینی هستند. کاریزماتیک - افراد با تیپ شخصیتی مجادله گر روشی با کلمات و شوخ طبعی دارند که دیگران آن را جذاب می دانند. اعتماد به نفس، تفکر سریع و توانایی آنها در ارتباط دادن ایده های متفاوت به روش های جدید، سبکی از ارتباط را ایجاد می کند که جذاب، حتی سرگرم کننده و در عین حال آموزنده است. پرانرژی - وقتی به مناظره‌کنندگان فرصت داده می‌شود تا این ویژگی‌ها را برای بررسی یک مشکل جالب ترکیب کنند، می‌توانند در اشتیاق و انرژی خود واقعاً تأثیرگذار باشند و هیچ ابایی از وقت گذاشتن روزها و شب‌های طولانی برای یافتن راه‌حل ندارند. نقاط ضعف : بسیار استدلالی - اگر چیزی وجود دارد که مناظره‌کنندگان از آن لذت می‌برند، تمرین ذهنی بحث درباره یک ایده است و هیچ چیز مقدس نیست. تیپ‌های شخصیتی بیشتر اجماع‌محور به ندرت از قدرتی که شخصیت‌های مناظره‌گر باورها و روش‌های خود را از بین می‌برند، که منجر به تنش‌های زیادی می‌شود، قدردانی می‌کنند. نابردبار - اگر مردم نتوانند در یک دور مبارزه ذهنی از ایده‌های خود حمایت کنند، مناظره‌کنندگان احتمالاً نه تنها ایده‌ها، بلکه خود افراد را نیز نادیده می‌گیرند. یا یک پیشنهاد می تواند در برابر بررسی منطقی باشد یا ارزش آن را ندارد که به آن زحمت بکشید. عدم تمرکز - همان انعطاف پذیری که به مناظره کنندگان اجازه می دهد تا چنین طرح ها و ایده های اصلی را ارائه دهند، باعث می شود آنها را خیلی اوقات طرح های کاملاً خوب را بخوانند، یا حتی با کاهش هیجان اولیه و آمدن افکار جدیدتر، آنها را به طور کامل کنار بگذارند. از موضوعات عملی خوشم نمی آید - مناظره گران به مفاهیم قابل انعطاف مانند ایده ها و طرح هایی که می توانند اقتباس و بحث شوند علاقه مند هستند. وقتی صحبت از جزئیات سخت و اجرای روزمره می شود، جایی که استعداد خلاق نه تنها غیر ضروری است، بلکه در واقع نتیجه معکوس دارد، شخصیت های مناظره کننده علاقه خود را از دست می دهند، اغلب به این دلیل که برنامه های آنها هرگز روشن نمی شود.
ENFP

پیکارگر (Campaigner) روح های آزاد مشتاق، خلاق و خوش مشرب که همیشه می توانند دلیلی برای لبخند پیدا کنند. نقاط قوت : کنجکاو - کمپین‌ها می‌توانند زیبایی و جذابیت را تقریباً در هر چیزی بیابند. این شخصیت‌های تخیلی و ذهن باز، ترسی ندارند که در جستجوی ایده‌ها، تجربیات و ماجراجویی‌های جدید، فراتر از مناطق آسایش خود قدم بگذارند. ادراکی - برای افراد با این تیپ شخصیتی، هیچ کس بی اهمیت نیست - که ممکن است توضیح دهد که چگونه می توانند حتی ظریف ترین تغییرات را در خلق و خوی یا بیان شخص دیگر انجام دهند. از آنجایی که آنها نسبت به احساسات و نیازهای دیگران بسیار حساس هستند، کمپین‌ها می‌توانند از ماهیت مراقبت و توجه خود استفاده کامل کنند. مشتاق - وقتی چیزی تخیل آنها را جذب می کند و آنها را الهام می بخشد، کمپین کنندگان می خواهند آن را با هر کسی که گوش می دهد به اشتراک بگذارند. و آنها به همان اندازه مشتاق شنیدن عقاید و نظرات دیگران هستند - حتی اگر این افکار به شدت با افکار آنها متفاوت باشد. ارتباط‌دهنده عالی – کمپین‌ها مملو از چیزهایی برای گفتن هستند، اما می‌توانند شنوندگانی دلسوز نیز باشند. این به آن‌ها توانایی تقریباً بی‌نظیری می‌دهد تا مکالمات مثبت و لذت‌بخشی با انواع افراد داشته باشند - حتی افرادی که به‌طور خاص اجتماعی یا موافق نیستند. جشن - مبارزان ممکن است برای گفتگوهای عمیق و معنادار زندگی کنند، اما همچنین می توانند خودجوش و سبک دل باشند. این شخصیت‌ها می‌دانند که چگونه در لحظه حال سرگرمی و شادی پیدا کنند - و چیزهای کمی بیشتر از به اشتراک گذاشتن شادی خود با دیگران به آنها لذت می‌دهد. خوش اخلاق - همه این نقاط قوت در کنار هم قرار می گیرند تا فردی صمیمی و صمیمی، با روحیه نوع دوستانه و رفتار دوستانه را تشکیل دهند. کمپین‌ها تلاش می‌کنند تا تقریباً با همه کنار بیایند، و دایره‌های آشنایان و دوستان آن‌ها معمولاً بسیار گسترده است. نقاط ضعف : خوشایند مردم - اکثر کمپین‌ها از این که دوست نداشته باشند ناراحت هستند. برای حفظ آرامش، ممکن است در مورد چیزهایی که برایشان مهم است سازش کنند یا اجازه دهند دیگران با آنها بد رفتار کنند. و هنگامی که آنها نتوانند کسی را جذب کنند، ممکن است در تلاش برای یافتن اینکه در مورد آن چه کاری انجام دهند، خواب خود را از دست بدهند. بدون تمرکز - هیجان یک پروژه جدید - به خصوص پروژه ای که شامل همکاری با افراد دیگر است - می تواند بهترین ها را در کمپین ها به ارمغان بیاورد. اما این تیپ شخصیتی به دلیل داشتن علایق دائمی در حال تکامل شناخته شده است، به این معنی که کمپین‌ها ممکن است حفظ نظم و تمرکز در درازمدت را دشوار بدانند. سازماندهی نشده - شور و شوق کمپین‌ها افسانه‌ای است، اما به همه چیز تعمیم نمی‌یابد. به طور خاص، افراد با این تیپ شخصیتی ممکن است سعی کنند از مسائل خسته کننده و عملی مانند کارهای خانه، نگهداری یا کارهای اداری اجتناب کنند. احساس بی نظمی ناشی از آن می تواند به منبع اصلی استرس در زندگی آنها تبدیل شود. سازگاری بیش از حد - شخصیت‌های مبارز احساس می‌کنند که برای ارتقای دیگران فراخوانده شده‌اند، و ممکن است هر زمان که کسی از آنها راهنمایی یا کمک بخواهد، پاسخ مثبت می‌دهند. اما تا زمانی که آنها مرزها را تعیین نکنند، حتی پرانرژی ترین مبارزان نیز می توانند بیش از حد متعهد شوند، با زمان و انرژی بسیار کمی برای رسیدگی به نیازهای زندگی خود. بیش از حد خوش بینانه – خوش بینی می تواند یکی از نقاط قوت اصلی این تیپ شخصیتی باشد. اما چشم‌انداز خوش‌بینانه کمپین‌ها می‌تواند آنها را به تصمیم‌گیری با نیت خوب اما ساده‌لوحانه سوق دهد، مانند افرادی که اعتمادشان را جلب نکرده‌اند. این ویژگی همچنین می‌تواند پذیرش حقایق سخت اما ضروری را برای کمپین‌ها دشوار کند - و این حقایق را با دیگران به اشتراک بگذارد. بی قرار - با نگرش مثبت و خوش بینانه خود، کمپین کنندگان به ندرت از بیرون ناراحت یا ناراضی به نظر می رسند. اما آرمان گرایی درونی آنها می تواند این احساس آزاردهنده را در آنها ایجاد کند که برخی از زمینه های اصلی زندگی آنها به اندازه کافی خوب نیستند - خواه این کار، زندگی خانگی یا روابطشان باشد.
ISTP

چیره دست (Virtuoso) آزمایش کنندگانی جسور و عملگرا، استادان همه نوع ابزار نقاط قوت : خوش بین و پرانرژی – افراد باهوش معمولاً در برخی پروژه ها تا آرنج خود هستند. افراد شاد و خوش اخلاق، با تیپ شخصیتی ویرتوز (مخصوصاً افراد قاطع) به ندرت دچار استرس می شوند و ترجیح می دهند با جریان رفتار کنند. خلاق و عملی – وقتی صحبت از چیزهای عملی، مکانیک و صنایع دستی به میان می‌آید، هنرپیشه‌ها بسیار تخیلی هستند. ایده‌های بدیع به راحتی به دست می‌آیند و آن‌ها دوست دارند از دست‌های خود برای عملی کردن آنها استفاده کنند. خودانگیختگی و منطقی – با ترکیب خودانگیختگی با منطق، ویرتئوزها می‌توانند با کمی تلاش ذهنیت خود را به گونه‌ای تغییر دهند که موقعیت‌های جدید را تطبیق دهد و آنها را به افرادی انعطاف‌پذیر و همه‌کاره تبدیل کند. بدانید که چگونه اولویت بندی کنید - این انعطاف پذیری با مقداری غیرقابل پیش بینی همراه است، اما شخصیت های مجازی می توانند خودانگیختگی خود را برای یک روز بارانی ذخیره کنند و انرژی خود را در زمانی که بیشتر مورد نیاز است آزاد کنند. عالی در یک بحران - با این همه خلاقیت و خودانگیختگی عملی، جای تعجب نیست که چیره دست ها در شرایط بحرانی طبیعی هستند. افراد با این تیپ شخصیتی معمولاً از کمی خطر فیزیکی لذت می برند و از کثیف شدن دستان خود در زمانی که شرایط اقتضا می کند ترسی ندارند. آرام - با تمام این موارد، افراد چیره دست می‌توانند کاملاً آرام بمانند. آنها در لحظه زندگی می کنند و با جریان حرکت می کنند و از نگرانی بیش از حد در مورد آینده خودداری می کنند. نقاط ضعف : سرسخت - به همان راحتی که چیره دست ها با جریان پیش می روند، می توانند آن را کاملاً نادیده بگیرند و معمولاً با کمی عذرخواهی یا حساسیت به سمت دیگری حرکت می کنند. اگر کسی بخواهد عادات، شیوه زندگی یا ایده‌های ویرتوزها را از طریق انتقاد تغییر دهد، ممکن است در عصبانیت خود کاملاً صریح شوند. بی احساس – افراد مجازی از منطق استفاده می‌کنند، و حتی زمانی که سعی می‌کنند تا نیمه راه با همدلی و حساسیت عاطفی با دیگران ملاقات کنند، به ندرت به نظر می‌رسد که کاملاً درست از آب در می‌آید، حتی اگر چیزی گفته شود. خصوصی و محفوظ - شناخت شخصیت‌های فاتح بسیار دشوار است. آنها درونگراهای واقعی هستند و مسائل شخصی خود را برای خود نگه می دارند و اغلب سکوت را به صحبت های کوچک ترجیح می دهند. به راحتی بی حوصله شدن – افراد مجازی از تازگی لذت می‌برند، که باعث می‌شود آن‌ها قلاب‌زنان عالی باشند، اما وقتی صحبت از تمرکز طولانی مدت بر روی چیزها می‌شود، بسیار کمتر قابل اعتماد است. هنگامی که چیزی درک می شود، این افراد تمایل دارند به سادگی به سمت چیز جدید و جالب تر حرکت کنند. عدم تعهد - تعهدات بلند مدت به ویژه برای ورتئوزها سخت است. آن‌ها ترجیح می‌دهند همه چیز را روز به روز انجام دهند، و احساس حبس شدن در چیزی برای مدت طولانی کاملاً ظالمانه است. این می تواند یک چالش خاص در روابط عاشقانه چیره دست ها باشد. رفتار مخاطره آمیز - این لجبازی، مشکل با احساسات دیگران، تمرکز بر لحظه و بی حوصلگی آسان می تواند منجر به فشار دادن غیر ضروری و غیر مفید از مرزها شود، فقط برای سرگرمی. ویرتوزها برای تشدید درگیری و خطر شناخته شده اند تا ببینند به کجا می رسد، چیزی که در صورت از دست دادن کنترل موقعیت می تواند عواقب فاجعه باری برای همه افراد اطراف داشته باشد.
INTP

منطق دان (Logician) مخترعان نوآور که عطش سیری ناپذیری برای دانش دارند. نقاط قوت : تحلیلی - منطق دانان هر چیزی را که به آن برخورد می کنند، از داده های تحقیقاتی گرفته تا رفتار افراد اطرافشان، تجزیه و تحلیل می کنند. این به آنها استعدادی برای تشخیص الگوها و ارتباطات غیرمنتظره می دهد که سایر تیپ های شخصیتی ممکن است نادیده گرفته شوند. اصل - به لطف تخیل بی‌امانشان، منطق‌دانان می‌توانند ایده‌های خلاقانه و غیر شهودی ارائه دهند که برای اکثر مردم تصور نمی‌شود. البته همه این ایده‌ها قابل اجرا نیستند، اما تمایل منطق‌دانان به تفکر خارج از چارچوب می‌تواند نوآوری‌های قابل‌توجهی ایجاد کند. ذهن باز - منطق دانان با کنجکاوی و میل شدید به یادگیری هر چیزی که می توانند هدایت می شوند. افراد با این تیپ شخصیتی تمایل به پذیرش ایده‌ها و روش‌های جدید برای انجام کارها دارند - تا زمانی که این ایده‌ها با استدلال درست پشتیبانی شوند. کنجکاو - این شخصیت‌ها همیشه دنبال کارها، سرگرمی‌ها و زمینه‌های تحقیقاتی جدید هستند. ممکن است یک هفته به ژئوفیزیک علاقه داشته باشند و هفته دیگر ممکن است خود را در ویدیوهای مربوط به ساخت گیتار گم کنند. زمانی که الهام گرفته می شود، منطق دانان همه چیز را در مورد علاقه تازه یافته خود می آموزند و هر چیزی را که می توانند یاد می گیرند. هدف - منطق دانان به حقیقت اهمیت می دهند. آنها به جای اینکه در ایدئولوژی یا ایده های دریافتی راحت باشند، می خواهند بفهمند که واقعاً در زیر سطح چیزها چه می گذرد. در نتیجه، می‌توان به آنها برای مبارزه با سوگیری و اطلاعات نادرست اعتماد کرد، حتی زمانی که انجام این کار آسان نیست - و آنها انتظار دارند که افراد دیگر در مقابل با آنها صادق باشند. نقاط ضعف : قطع ارتباط - منطق دانان می توانند در رشته افکار خود گم شوند، حتی زمانی که با افراد دیگر هستند. وقتی این شخصیت‌ها بالاخره با چیزی برای گفتن ظاهر می‌شوند، ممکن است متوجه شوند که گفتگو بدون آنها پیش رفته است. این می تواند باعث شود که آنها احساس بی ارتباطی با افراد دیگر کنند، به خصوص در اجتماعات بزرگ. بی احساس – افراد با این تیپ شخصیتی عقلانیت را کلید رسیدن به دنیای بهتر و شادتر می دانند. گاهی اوقات، آنها ممکن است اهمیت ارزش های غیرمنطقی مانند احساسات، شفقت، آداب و سنت را دست کم بگیرند. در نتیجه، ممکن است به طور ناخواسته افرادی بی احساس یا نامهربان به نظر برسند، حتی اگر نیت آنها عموماً خوب باشد. ناراضی - منطق دانان نمی توانند تصور کنند که چگونه همه چیز می تواند بهتر از آنچه که هست باشد. این شخصیت ها دائماً به دنبال مشکلاتی برای حل، موضوعاتی برای یادگیری و راه های جدید برای نزدیک شدن به مسائل هستند. اگر بیش از حد از آن برداشته شود، این طرز فکر می تواند طاقت فرسا شود، و منطق دانان دائماً در تلاش هستند تا چرخ را دوباره اختراع کنند نه اینکه به طور قابل اعتماد به نیازها و مسئولیت های خود رسیدگی کنند. بی حوصله - منطق دانان به دانش و به اشتراک گذاری ایده های خود افتخار می کنند. با این حال، وقتی صحبت از توضیح منطق آنها می شود، همیشه صبور نیستند. اگر شریک مکالمه آنها را دنبال نمی کند یا به اندازه کافی علاقه مند به نظر نمی رسد، منطق دانان ممکن است با یک "بیخیال" نادیده گرفته شوند. کمال گرا - منطق دانان می خواهند کارها را انجام دهند، اما تلاش آنها برای کمال می تواند مانع شود. گاهی ممکن است این شخصیت ها در تحلیل گزینه های مختلف چنان گم شوند که هرگز به تصمیمی نرسند. آنها همچنین ممکن است از پروژه هایی که با چشم انداز ایده آل در ذهنشان مطابقت ندارد دست بکشند.
ESTJ

مجری (Executive) مدیران عالی و بی نظیر در مدیریت امور - یا مردم نقاط قوت : اختصاص داده شده - دیدن کارها تا تکمیل شدن به یک تعهد اخلاقی برای مدیران محدود می شود. وظایف به سادگی رها نمی شوند زیرا آنها سخت یا خسته کننده شده اند - افراد با تیپ شخصیتی اجرایی زمانی که کار درستی هستند آنها را انجام می دهند و تا زمانی که کار درستی باشند به پایان می رسند. اراده قوی - اراده قوی این فداکاری را ممکن می کند و مدیران اجرایی به دلیل مخالفت های ساده از اعتقادات خود دست نمی کشند. مدیران اجرایی بی وقفه از ایده ها و اصول خود دفاع می کنند و باید به وضوح و به طور قطعی اشتباه بودن آنها ثابت شود تا موضع خود را کنار بگذارند. مستقیم و صادقانه - مدیران به واقعیت ها بسیار بیشتر از ایده ها یا نظرات انتزاعی اعتماد دارند. اظهارات و اطلاعات سرراست پادشاه هستند و شخصیت های اجرایی صداقت را برمی گردانند (خواه خواسته یا ناخواسته). وفادار، صبور و قابل اعتماد – مدیران با در نظر گرفتن ثبات و امنیت بسیار مهم، برای نشان دادن صداقت و قابلیت اطمینان تلاش می کنند. وقتی مدیران می گویند که کاری را انجام خواهند داد، به قول خود عمل می کنند و آنها را به اعضای بسیار مسئولیت پذیر خانواده، شرکت ها و جوامع خود تبدیل می کنند. از ایجاد نظم لذت ببرید - هرج و مرج چیزها را غیرقابل پیش بینی می کند و چیزهای غیرقابل پیش بینی را نمی توان در صورت نیاز بیشتر مورد اعتماد قرار داد - با در نظر گرفتن این موضوع، مدیران تلاش می کنند تا با ایجاد قوانین، ساختارها و نقش های روشن نظم و امنیت را در محیط خود ایجاد کنند. سازمان دهندگان عالی - این تعهد به حقیقت و استانداردهای روشن، مدیران را به رهبرانی توانا و مطمئن تبدیل می کند. افراد با این تیپ شخصیتی هیچ مشکلی در تقسیم وظایف و مسئولیت ها به دیگران به طور منصفانه و عینی ندارند و از آنها مدیران عالی می شود. نقاط ضعف : انعطاف ناپذیر و سرسخت – مشکل این است که این قدر بر آنچه کار می کند این است که مدیران اغلب مواردی را که ممکن است بهتر عمل کند، رد می کنند. همه چیز تا زمانی که ثابت شود نظر است، و شخصیت های اجرایی تمایلی به اعتماد به یک عقیده به اندازه کافی برای داشتن چنین شانسی ندارند. ناخوشایند با موقعیت‌های غیر متعارف - مدیران اجرایی به شدت از سنت پیروی می‌کنند و زمانی که ناگهان مجبور می‌شوند راه‌حل‌های بررسی نشده را امتحان کنند، ناراحت و تحت استرس قرار می‌گیرند. ایده‌های جدید نشان می‌دهند که روش‌های آن‌ها به اندازه کافی خوب نبوده است، و رها کردن چیزی که قبلاً همیشه کار می‌کرده به نفع چیزی که ممکن است هنوز شکست بخورد، تصویر آنها از قابلیت اطمینان را به خطر می‌اندازد. قضاوتی - مدیران اجرایی اعتقادات قوی در مورد آنچه درست، نادرست و از نظر اجتماعی قابل قبول است دارند. اجبار مدیران برای ایجاد نظم اغلب به همه چیز و همه افراد تعمیم می‌یابد، و این احتمال را نادیده می‌گیرند که دو راه درست برای انجام کارها وجود دارد. مدیران اجرایی از این که این "منحرفان" نظرشان را بدانند تردیدی ندارند و این را وظیفه خود می دانند که اوضاع را درست کنند. تمرکز بیش از حد بر وضعیت اجتماعی - مدیران به احترام دوستان، همکاران و جامعه خود افتخار می کنند و اگرچه اعتراف آن دشوار است، اما بسیار نگران افکار عمومی هستند. مدیران اجرایی (مخصوصاً افراد آشفته) می توانند آنقدر درگیر برآوردن انتظارات دیگران شوند که در رفع نیازهای خود ناکام باشند. دشواری در آرامش – این نیاز به احترام نیاز به حفظ حرمت آنها را تقویت می کند، که می تواند رها کردن و آرامش را برای خطر احمق به نظر رسیدن، حتی در سرگرمی خوب، دشوار کند. مشکل در ابراز احساسات - همه اینها نشان دهنده بزرگترین ضعف مدیران است: ابراز احساسات و احساس همدلی. افراد با تیپ شخصیتی اجرایی چنان درگیر حقایق و موثرترین روش ها می شوند که فراموش می کنند به آنچه دیگران را خوشحال می کند یا به حساسیت آنها فکر کنند. یک مسیر انحرافی می تواند به طرز خیره کننده ای زیبا باشد، برای خانواده شادی آور است، اما مدیران ممکن است فقط عواقب رسیدن به مقصد را با یک ساعت تاخیر ببینند و با رد شدید این تصور، به عزیزان خود آسیب برسانند.
ENTJ

فرمانده (Commander) رهبران جسور، دارای تخیل و اراده قوی که همیشه راه حلی پیدا می کنند یا حتی می سازند. نقاط قوت : کارآمد - فرماندهان ناکارآمدی را نه فقط به عنوان یک مشکل به خودی خود، بلکه به عنوان چیزی که زمان و انرژی را از تمام اهداف آینده آنها دور می کند، یک خرابکاری مفصل متشکل از بی منطقی و تنبلی می بینند. افراد با تیپ شخصیتی فرمانده هر جا که بروند ریشه چنین رفتاری را خواهند داشت. پرانرژی - فرماندهان به جای اینکه این فرآیند را مالیات دهند، انرژی می گیرند و واقعاً از هدایت تیم های خود به جلو در اجرای برنامه ها و اهداف خود لذت می برند. اعتماد به نفس - فرماندهان نمی توانند این کار را انجام دهند اگر دچار شک و تردید به خود می شدند - آنها به توانایی های خود اعتماد دارند، نظرات خود را اعلام می کنند و به ظرفیت های خود به عنوان رهبر ایمان دارند. با اراده قوی و زمانی که کار سخت می‌شود تسلیم نمی‌شوند – شخصیت‌های فرمانده برای رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کنند، اما در واقع هیچ چیز به اندازه ایستادن در برابر چالش هر یک از موانع در دویدن تا خط پایان برای آنها رضایت‌بخش نیست. متفکران استراتژیک - فرماندهان نمونه ای از تفاوت بین مدیریت لحظه به لحظه بحران و پیمایش در چالش ها و مراحل یک طرح بزرگتر هستند و به دلیل بررسی هر زاویه از یک مشکل و نه تنها حل مسائل لحظه ای، بلکه به پیش بردن کل پروژه با راه حل های آنها کاریزماتیک و الهام بخش - این ویژگی ها ترکیب می شوند تا افرادی را ایجاد کنند که قادر به الهام بخشیدن و تقویت دیگران هستند، افرادی که در واقع می خواهند رهبر آنها باشند، و این به نوبه خود به فرماندهان کمک می کند تا اهداف اغلب جاه طلبانه خود را که هرگز به تنهایی به پایان نمی رسد، انجام دهند. نقاط ضعف: تحمل ناپذیر - "این راه من است یا بزرگراه" - افرادی که دارای تیپ شخصیتی فرمانده هستند به طور بدنامی از هر ایده ای که از اهداف اولیه آنها منحرف می کند و حتی بیشتر از ایده های مبتنی بر ملاحظات عاطفی حمایت نمی کنند. فرماندهان برای روشن کردن این واقعیت برای اطرافیانشان لحظه ای درنگ نمی کنند. بی حوصله – برخی از افراد نسبت به دیگران به زمان بیشتری برای فکر کردن نیاز دارند، تاخیری غیرقابل تحمل برای فرماندهان زود اندیش. آنها ممکن است تفکر را اشتباه به عنوان حماقت یا بی علاقگی به عجله خود تعبیر کنند، اشتباهی وحشتناک برای یک رهبر. متکبر – شخصیت‌های فرمانده به افکار سریع و اعتقادات راسخ و ویژگی‌های خود احترام می‌گذارند و به کسانی که با یکدیگر همخوانی ندارند نگاه می‌کنند. این رابطه برای اکثر تیپ های شخصیتی دیگر چالشی است که شاید به خودی خود ترسو نیستند، اما در کنار فرماندهان سرسخت چنین به نظر می رسند. مدیریت ضعیف عواطف - همه این غوغا، در کنار برتری مفروض عقل گرایی، فرماندهان را از بیان عاطفی خود دور می کند و گاهی اوقات به شدت نسبت به دیگران تحقیر می کند. افراد با این تیپ شخصیتی اغلب احساسات دیگران را زیر پا می گذارند و به طور ناخواسته به شریک زندگی و دوستان خود صدمه می زنند، به خصوص در موقعیت های احساسی. سرد و بی رحم - وسواس آنها نسبت به کارایی و اعتقاد تزلزل ناپذیر به شایستگی های عقل گرایی، به ویژه از نظر حرفه ای، فرماندهان را در تعقیب اهداف خود به شدت بی احساس می کند، شرایط شخصی، حساسیت ها و ترجیحات را غیرمنطقی و نامربوط تلقی می کند.
ISFP

ماجراجو (Adventurer) هنرمندانی انعطاف پذیر و جذاب، همیشه آماده کشف و تجربه چیز های جدید هستند. نقاط قوت : جذاب - افراد با تیپ شخصیتی ماجراجو آرام و خونگرم هستند و نگرش "زندگی کن و بگذار زندگی" آنها به طور طبیعی آنها را دوست داشتنی و محبوب می کند. حساس به دیگران - ماجراجویان به راحتی با احساسات دیگران ارتباط برقرار می کنند و به آنها کمک می کنند تا هماهنگی و حسن نیت برقرار کنند و درگیری را به حداقل برسانند. تخیلی - با آگاهی از احساسات دیگران، شخصیت های ماجراجو از خلاقیت و بینش برای ایجاد ایده های جسورانه ای استفاده می کنند که با قلب مردم صحبت می کند. در حالی که توضیح این کیفیت در رزومه دشوار است، این تخیل زنده و روح اکتشافی به روش‌های غیرمنتظره به ماجراجویان کمک می‌کند. پرشور - در زیر خجالتی آرام ماجراجویان، قلب شدیداً احساسی را می تپد. وقتی افراد با این تیپ شخصیتی درگیر چیزی هیجان انگیز و جالب می شوند، می توانند هر چیز دیگری را در گرد و غبار رها کنند. کنجکاو - ایده ها خوب و خوب هستند، اما ماجراجویان باید خودشان ببینند و کشف کنند که آیا ایده هایشان درست است یا خیر. کارهایی که حول محور علوم می چرخند ممکن است با ویژگی های آنها مطابقت ضعیفی به نظر برسد، اما دیدگاه هنری و انسانی متهورانه اغلب دقیقاً همان چیزی است که تحقیقات برای پیشبرد نیاز دارد - اگر به ماجراجویان آزادی لازم برای انجام این کار داده شود. هنری - ماجراجویان می توانند خلاقیت خود را به روش های ملموس و با زیبایی خیره کننده نشان دهند. خواه نوشتن یک آهنگ، نقاشی یک احساس، یا ارائه یک آمار در نمودار، ماجراجویان راهی برای تجسم چیزهایی دارند که با مخاطبانشان طنین انداز می شود. نقاط ضعف : به شدت مستقل - آزادی بیان اغلب اولویت اصلی ماجراجویان است. هر چیزی که با آن تداخل داشته باشد، مانند سنت ها و قوانین سخت، حس ظلم را برای شخصیت های ماجراجو ایجاد می کند. این می تواند دانشگاهیان را با ساختار سفت و سخت تر و کار را به چالش تبدیل کند. غیر قابل پیش بینی - ماجراجویان از تعهدات و برنامه های بلندمدت بیزارند. تمایل به اجتناب فعالانه از برنامه ریزی برای آینده می تواند باعث ایجاد فشار در روابط عاشقانه ماجراجویان و مشکلات مالی بعدی در زندگی شود. به راحتی تحت استرس - ماجراجویان در زمان حال زندگی می کنند، پر از احساسات. وقتی شرایط از کنترل خارج می شود، افراد با این تیپ شخصیتی (به ویژه افراد آشفته) می توانند خاموش شوند و جذابیت و خلاقیت مشخصه خود را به نفع دندان قروچه از دست بدهند. بیش از حد رقابت پذیر - ماجراجویان می توانند چیزهای کوچک را به رقابت های شدید تبدیل کنند، موفقیت بلندمدت خود را در جستجوی افتخار در لحظه رد کنند، و وقتی می بازند ناراضی هستند. نوسان عزت نفس - نیاز است که مهارت ها به صورت کمی تعیین شوند، اما انجام این کار با نقاط قوت حساسیت و هنرمندی ماجراجویان دشوار است. تلاش‌های ماجراجو اغلب نادیده گرفته می‌شوند، ضربه‌ای مضر و مضر، به ویژه در اوایل زندگی. ماجراجویان بدون حمایت قوی می توانند ناراضیان را باور کنند.
INFP

میانجی (Mediator) افراد شاعرمسلک، مهربان و نوع دوست، همیشه مشتاق کمک به هدفی هستند. نقاط قوت : همدلانه - میانجی ها مانند به دیگران به معنای انتزاعی اهمیت نمی دهند. این شخصیت‌ها در واقع می‌توانند احساسات شخص دیگری را از شادی و شادی گرفته تا اندوه و پشیمانی احساس کنند. به دلیل این حساسیت، میانجی ها متفکر و مهربان هستند و از این ایده که به کسی صدمه بزنند، حتی ناخواسته، متنفرند. سخاوتمند - میانجی ها به ندرت از موفقیت با هزینه دیگران لذت می برند. آن‌ها احساس می‌کنند که از آنها خواسته شده است تا چیزهای خوب زندگی‌شان را به اشتراک بگذارند، در جایی که شایسته است اعتبار ببخشند، و افراد اطرافشان را سرحال کنند. این شخصیت ها می خواهند به جهانی کمک کنند که در آن همه صداها شنیده می شود و نیازهای کسی برآورده نمی شود. ذهن باز - بردبار و پذیرنده، میانجی ها سعی می کنند در مورد عقاید، سبک زندگی یا تصمیمات دیگران قضاوت نکنند. این تیپ شخصیتی است که شفقت را به عیب یابی ترجیح می دهد و بسیاری از واسطه ها حتی با کسانی که اشتباه کرده اند احساس همدردی می کنند. از آنجایی که میانجی ها بسیار پذیرنده هستند، اغلب برای دوستان و عزیزان خود - و گاهی اوقات برای افراد غریبه کاملاً محرمانه تبدیل می شوند. خلاق - میانجی ها دوست دارند چیزها را از دیدگاه های غیرمتعارف ببینند. چیزهای کمی بیشتر از این که به ذهنشان اجازه دهد در میان انواع ایده ها و احتمالات و رویاهای روز پرسه بزند به آنها لذت می دهد. پس جای تعجب نیست که بسیاری از واسطه ها به سمت فعالیت های خلاقانه کشیده می شوند - یا اینکه این تیپ شخصیتی به خوبی در بین نویسندگان و هنرمندان نشان داده شده است. پرشور - هنگامی که یک ایده یا جنبش تخیل آنها را تسخیر می کند، واسطه ها می خواهند تمام قلب خود را به آن اختصاص دهند. افراد با این تیپ شخصیتی ممکن است همیشه صریح نباشند، اما این از احساسات قوی آنها برای دلیلی که با اعتقادات و اعتقادات آنها صحبت می کند، نمی کاهد. آرمان گرایانه - میانجی ها تلاش می کنند تا از وجدان خود پیروی کنند، حتی زمانی که انجام کار درست آسان یا راحت نیست. آنها به ندرت تمایل خود را برای داشتن یک زندگی پرمعنا و هدفمند از دست می دهند - زندگی که به دیگران کمک می کند و دنیا را جای بهتری می گذارد. نقاط ضعف : غیر واقعی - هیچ چیز در این دنیا کامل نیست - و پذیرش این حقیقت برای میانجی‌ها می‌تواند دشوار باشد. افراد با این تیپ شخصیتی می توانند رمانتیک های ناامید باشند، با چشم اندازهای رز رنگی از اینکه زندگی آنها چگونه باید باشد. این می‌تواند میانجی‌ها را در زمانی که واقعیت ناگزیر از رویاهایشان کوتاه می‌آید، ناامید کند. خود انزوا – میانجی ها آرزوی ارتباط با دیگران را دارند، اما همیشه نمی دانند چگونه. به‌ویژه در محیط‌های جدید، ممکن است میانجی‌ها تمایلی نداشته باشند که خود را به روش‌هایی که به آنها کمک می‌کند دوستان جدیدی پیدا کنند یا در یک جامعه جدید مشارکت کنند، نشان دهند. در نتیجه، افراد با این تیپ شخصیتی ممکن است گاهی احساس تنهایی یا انزوا کنند. عدم تمرکز - ماهیت تخیلی و درون نگر میانجی ها همیشه به بهره وری کمک نمی کند. بسیاری از میانجی‌ها از اینکه چقدر سختی می‌بینند که دست و پا زدن و انجام کارها را انجام دهند، ناامید می‌شوند. مشکل این نیست که آنها ناتوان هستند - بلکه مشکل این است که وقتی آنقدر درگیر ایده‌ها و ایده‌آل‌های مختلف می‌شوند که در انجام یک اقدام متعهد نمی‌شوند، با مشکل مواجه می‌شوند. از نظر عاطفی آسیب پذیر - هماهنگی عاطفی این شخصیت ها یکی از بزرگترین نقاط قوت آنهاست. اما اگر میانجی‌ها مرزهایی را تعیین نکنند، می‌توانند در خطر جذب خلق و خوی یا نگرش منفی دیگران باشند. ناامید از خواهش - تعارض برای میانجیگرانی که مشتاق هماهنگی و پذیرش هستند، استرس زا است. هنگامی که شخصی از آنها بدش می آید یا آنها را تأیید نمی کند، این شخصیت ها ممکن است در تلاش برای پاک کردن هوا و تغییر نظر آن شخص متمرکز شوند. متأسفانه، تمایل واسطه‌ها برای راضی کردن دیگران می‌تواند انرژی آنها را تخلیه کند و خرد درونی و آگاهی آنها از نیازهای خود را تحت الشعاع قرار دهد. انتقاد از خود - میانجی‌ها به پتانسیل منحصربه‌فرد خود اعتقاد دارند و به شدت می‌خواهند به آن عمل کنند. اما این می تواند باعث شود که آنها انتظارات غیر واقعی از خود داشته باشند. وقتی میانجی‌ها نتوانند به این دیدگاه‌ها عمل کنند، ممکن است خود را به بی‌فایده بودن یا خودخواه بودن یا به‌طور تاسف‌باری ناکافی متهم کنند. این انتقاد از خود می‌تواند واسطه‌ها را دلسرد کند و حتی از عزیزترین رویاهای خود دست بکشد.
ESFJ

سفیر (Consul) افرادی فوق العاده مراعاتگر، اجتماعی و محبوب، همیشه مشتاق کمک کردن هستند. نقاط قوت : مهارت‌های عملی قوی – کنسول‌ها مدیران عالی کارهای روزمره و تعمیر و نگهداری معمول هستند و از مراقبت از نزدیکان خود لذت می‌برند. احساس وظیفه قوی – افرادی که تیپ شخصیتی کنسولی دارند، احساس مسئولیت قوی دارند و برای انجام تعهدات خود تلاش می کنند، اگرچه ممکن است گاهی اوقات این بیشتر ناشی از احساس انتظارات اجتماعی باشد تا انگیزه درونی. بسیار وفادار - با ارزش بسیار زیادی برای ثبات و امنیت، کنسول ها مشتاق حفظ وضعیت موجود هستند، که آنها را به شرکا و کارمندان بسیار وفادار و قابل اعتماد تبدیل می کند. کنسول‌ها ستون‌های واقعی هر گروهی هستند که به آن تعلق دارند - چه خانواده یا یک باشگاه اجتماعی، همیشه می‌توان به افراد با این تیپ شخصیتی اعتماد کرد. حساس و گرم - کمک به اطمینان از ثبات، شخصیت های کنسول به دنبال هماهنگی هستند و عمیقاً به احساسات دیگران اهمیت می دهند و مراقب هستند که به کسی توهین یا صدمه نزنند. کنسول ها بازیکنان تیم قوی هستند و موقعیت های برد-برد چیزی است که لبخند از آن ساخته می شود. در برقراری ارتباط با دیگران خوب است - این ویژگی ها در کنار هم قرار می گیرند تا کنسول ها را اجتماعی، راحت و مورد پسند قرار دهند. شخصیت‌های کنسولی نیاز شدیدی به «تعلق» دارند، و هیچ مشکلی با صحبت‌های کوچک یا پیروی از نشانه‌های اجتماعی ندارند تا به آنها کمک کنند نقش فعالی در جوامع خود داشته باشند. نقاط ضعف : نگران وضعیت اجتماعی خود - این نقاط قوت به یک نقطه ضعف اصلی مربوط می شود: دل مشغولی کنسول ها به موقعیت و نفوذ اجتماعی، که بر بسیاری از تصمیمات آنها تأثیر می گذارد و به طور بالقوه خلاقیت و ذهن باز آنها را محدود می کند. انعطاف ناپذیر - کنسول ها به آنچه از نظر اجتماعی قابل قبول است اهمیت زیادی قائل هستند و می توانند بسیار محتاط باشند، حتی نسبت به هر چیز غیر متعارف یا خارج از جریان اصلی انتقاد کنند. افراد با این تیپ شخصیتی ممکن است گاهی اوقات اعتقادات خود را به شدت تحت فشار قرار دهند تا آنها را به عنوان جریان اصلی معرفی کنند. تمایلی به نوآوری یا بداهه سازی ندارند - همانطور که می توانند از رفتار "غیر معمول" دیگران انتقاد کنند، کنسول ها نیز ممکن است تمایلی به خروج از مناطق راحتی خود نداشته باشند، معمولاً به دلیل ترس از متفاوت بودن (یا فقط ظاهر شدن). آسیب پذیر در برابر انتقاد - تغییر این گرایش ها می تواند به ویژه چالش برانگیز باشد زیرا کنسول ها بسیار متضاد هستند. اگر شخصی، به ویژه افراد نزدیک به آنها، عادات، اعتقادات یا سنت های آنها را مورد انتقاد قرار دهد، شخصیت های کنسولی می توانند بسیار تدافعی شوند و آسیب ببینند. غالباً خیلی نیازمند - کنسول ها باید قدردانی زیادی را بشنوند و ببینند. اگر تلاش‌های آنها مورد توجه قرار نگیرد، افرادی با تیپ شخصیتی کنسول ممکن است شروع به ماهیگیری برای تعارف کنند تا اطمینان حاصل کنند که چقدر برایشان ارزش قائل هستند. بیش از حد از خود گذشته - طرف دیگر این است که کنسول ها گاهی اوقات سعی می کنند ارزش خود را با توجه محبت آمیز تثبیت کنند، چیزی که می تواند به سرعت بر کسانی که به آن نیاز ندارند غلبه کند و در نهایت آن را نامطلوب کند. علاوه بر این، کنسول ها اغلب نیازهای خود را در این فرآیند نادیده می گیرند.
ENFJ

قهرمان (Protagonist) رهبران کاریزماتیک و الهام بخش، قادر هستند شوندگان خود را هیپنوتیزم کنند. نقاط قوت : پذیرا - قهرمانان نظرات قوی دارند، اما دور از ذهن بسته هستند. آنها اهمیت اجازه دادن به دیگران برای ابراز کامل خود را درک می کنند. حتی زمانی که قهرمان‌ها با کسی موافق نیستند، حق آن شخص را برای بیان حقیقت خود می‌شناسند. قابل اعتماد - چند چیز بیشتر از احتمال ناامید کردن یک شخص یا هدفی که به آن باور دارند، باعث آزار شخصیت‌ها می‌شود. می‌توان روی افراد با این تیپ شخصیتی برای انجام تعهدات و مسئولیت‌هایشان حساب باز کرد - حتی زمانی که انجام این کار دشوار است. پرشور - قهرمان‌ها به دور از این هستند که آدم‌های خوب کسل‌کننده باشند. این گونه‌ها سرشار از علایق هستند و از دنبال کردن سرگرمی‌های خود لذت می‌برند - چه پیاده‌روی، آشپزی، رقصیدن، پرورش گیاهان آپارتمانی یا چیزهای دیگر. در نتیجه، آنها به ندرت خود را برای انجام یک کار جالب از دست می دهند. نوع دوست - این شخصیت ها به خاطر داشتن میل عمیق برای تبدیل شدن به نیرویی برای تغییر مثبت شناخته شده اند. قهرمانان واقعاً معتقدند که اگر مردم را دور هم جمع کنند، می توانند دنیای خوبی انجام دهند. کاریزماتیک - مصمم و الهام‌بخش، قهرمان‌ها اغلب به نقش‌های رهبری راه پیدا می‌کنند. چه آنها کاپیتان تیم سافتبال خود باشند و چه یک رهبر در صحنه جهانی، به ندرت هدف اصلی خود را فراموش می کنند: خدمت به دیگران. نقاط ضعف : غیرواقعی - بسیاری از قهرمان‌ها به خود فشار می‌آورند تا هر اشتباهی را که با آن مواجه می‌شوند اصلاح کنند. اما مهم نیست که چقدر این شخصیت ها تلاش می کنند، حل همه مشکلات جهان برای آنها واقع بینانه نیست. اگر مراقب نباشند، می توانند خود را خیلی لاغر کنند - و نتوانند به کسی کمک کنند. بیش از حد ایده آلیست - قهرمانان تمایل دارند ایده های روشنی در مورد اینکه چه چیزی درست است و چه چیزی اشتباه است. آنها اغلب فکر می کنند که همه در این اصول اساسی مشترک هستند - یا، حداقل، همه باید این اصول را به اشتراک بگذارند. بنابراین زمانی که افراد ارزش‌های اصلی خود مانند حقیقت یا عدالت را زیر پا می‌گذارند، می‌تواند به عنوان یک شوک واقعی برای قهرمان‌ها باشد. تحقیرآمیز - افراد با این تیپ شخصیتی از آموزش دادن به دیگران به خصوص در مورد علل و باورهایی که برای آنها اهمیت زیادی دارد لذت می برند. اما، گاهی اوقات، تلاش های قهرمانان داستان برای "روشن کردن" دیگران ممکن است به عنوان حامی تلقی شود - متأسفانه موثرترین استراتژی برای متقاعد کردن افراد دیگر نیست. شدید - وقتی صحبت از خودسازی به میان می‌آید، قهرمانان به ندرت انرژی یا اراده کوتاهی دارند. اما آنها ممکن است تشخیص ندهند که همه این ویژگی ها را ندارند. در مواقعی، قهرمان‌ها ممکن است دیگران را وادار کنند تا تغییراتی را ایجاد کنند که برای آن آماده نیستند - یا به سادگی علاقه‌ای به ایجاد آن در وهله اول ندارند. بیش از حد همدلانه - شفقت یکی از بزرگترین نقاط قوت این تیپ شخصیتی است. اما قهرمانان داستان تمایل دارند مشکلات دیگران را به عنوان مشکلات خود بپذیرند - عادتی که می تواند آنها را از نظر احساسی و جسمی خسته کند.