پکیج تقلب نامه زیست‌ شناسی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

قبل از شروع دوره، مقدمه و توضیحات مربوطه را مطالعه بفرمایید: مقدمه و توضیحات

گردآورندگان:  آقای امیررضا عبداللهیان – دانشجوی داروسازی علوم پزشکی آزاد تهران و آقای امیرعباس سفاهن – دانشجوی پزشکی علوم پزشکی شهیدبهشتی