Silhouette-of-troubled-person-head

آزمون DASS 21

آشنایی با آزمون DASS 21

این تست شامل ۲۱ سوال مختلف برای ارزیابی میزان اضطراب، افسردگی و استرس در افراد و شدت آن ها است.
پس از انجام آن سطح هر یک از این عوامل بر حسب درصد مشخص می‌شود.

شرایط لازم

از آنجا که هر یک از موارد برای سنجش یکی از بحث های اضطراب، استرس و افسردگی لحاظ می‌شود، پاسخگویی به همه سوالات ضروری است. بهتر است این تست در محیطی آرام و با تمرکز جواب داده شود. صادق بودن در پاسخ به سوالات پایه اصلی برای ارزیابی صحیح نتایج خواهد بود . زمان تخمینی برای انجام کل آن ۱۰ دقیقه در نظر گرفته می‌شود.

مراحل اجرای تست

هر یک از جملات تست را با دقت بخوانید و مشخص کنید که تا چه اندازه نشان دهنده حالت شما طی هفته‌ گذشته است. سوالات به صورت جواب درست و غلط نیستند و فقط لازم است میزان تطابق آن با روحیات خود را علامت بزنید . زمان زیادی را برای هر سوال صرف نکنید.

* لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و سپس آزمون DASS 21 را آغاز کنید.

فرم آزمون DASS 21

نام(Required)