depositphotos_63461617-stock-photo-depressed-man-portrait

آزمون اضطراب بک (BAI)

اضطراب یکی از واکنش های طبیعی بدن، در برابر فشار های روانی است که همه ی ما در موقعیت های گوناگون، کم و بیش آن را تجربه کرده ایم . برای مثال هنگامی که با مشکلات زندگی یا کاری یا… مواجه میشویم، باعث می شود عصبی و مضطرب شویم، این نوع اضطراب که تحت کنترل فرد می باشد، اضطراب طبیعی است. ولی اگر این اضطراب بصورت نگرانی و ترس بیش از حد و غیرقابل کنترل پیشروی کند و در زندگی عادی فرد اختلال ایجاد کند، نوعی بیماری روحی جدی محسوب می شود که سریعا باید تشخیص داده شده و برای درمان آن اقدام شود. تست اضطراب بک یکی از بهترین و راحت ترین ابزار ها برای تشخیص این اختلال است، که در عرض چند دقیقه به شما کمک میکند که این اختلال را در خود شناسایی کنید و هرچه سریع تر آن را درمان کنید

آشنایی با آزمون اضطراب بک (BAI)

مبنای نظری آزمون

اضطراب یک علامت هشدار دهنده است که خبر از خطری قریب الوقوع می دهد و شخص را برای مقابله آماده می سازد. همه ی انسان ها اضطراب را تجربه می کنند و اگر در حد اعتدال باشد، نه تنها مضر نیست، بلکه به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می شود و باعث می گردد انسان، همواره خود را برای مقابله با خطرات ناگهانی و تهدید کننده آماده سازد. این نوع اضطراب را می توان امری طبیعی، مفید، سازنده و در عین حال یکی از مولفه های ساختار شخصیت به حساب آورد، بنابراین، تجربه اضطراب و استرس به خودی خود نه مثبت است نه منفی و درحقیقت پاسخ طبیعی بدن در بحث ها، جدل ها، تهدیدها و تحریک ها است اما این پاسخ بدن زمانی موجب ناراحتی می شود که مدت تجربه ی اضطراب و استرس طولانی باشد، به دفعات زیاد تکرار شود و همراه با فشار و تحریک باشد.

معرفی پرسشنامه

توسط آرون تی بک و همکارانش در سال 1988 ساخته شد. این پرسشنامه دارای 21 گویه است که علائم اضطراب را فهرست کرده و بیشتر به چک لیست شباهت دارد.

اعتبار و روایی آزمون

مطالعات انجام شده نشان می دهند که این پرسشنامه از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است. ضریب همسانی درونی آن ( ضریب آلفا) 82/0 ، اعتبار آن با روش باز آزمایی به فاصله یک هفته 75/0 و همبستگی ماده های آن از 30/0 تا 76/0 متغیر است. پنج نوع روایی محتوا، هم زمان، سازه، تشخیصی و عاملی برای این آزمون سنجیده شده است که همگی نشان دهنده ی کارایی بالایی این ابزار در اندازه گیری شدت اضطراب است. (بک و همکاران، 1988 ، به نقل از فتحی آشتیانی، 1388)

* لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و پس از پرداخت هزینه آزمون، آزمون اضطراب بک را آغاز کنید.

فرم آزمون اضطراب بک

نام و نام خانوادگی(Required)