pre-exam-stress-1132x670

آزمون اضطراب امتحان فریدمن (FAT)

شما در کلاس حضور داشته اید، تمام تکالیف تان را انجام داده اید، به شدت درس خوانده اید و فکر می کنید که بر محتوای درس مسلط هستید. اما روز امتحان فرا می رسد. ناگهان احساس می کنید فریز شده اید و همه چیز از ذهنتان پاک شده است. نمی توانید به سوالاتی جواب بدهید که شب گذشته پاسخ آنها را می دانستید . اگر این توصیفات برای شما آشنا است، احتمالا نمونه ای از افراد مبتلا به اضطراب امتحان هستید

آشنایی با آزمون اضطراب امتحان فریدمن (FAT)

مبنای نظری آزمون

این طبیعی است که قبل از امتحان مقدار کمی استرس را احساس کنید. و این مقدار از استرس کمک می کند که در زمان امتحان با هشیاری کامل بتوانید به سوالات پاسخ بدهید. اما برای برخی از افراد این اضطراب طبیعی شدیدتر می شود. اضطرابی که آنها قبل از امتحان تجربه می کنند می تواند به قدری شدید باشد که در تمرکز آنها اخلال ایجاد کند .
اضطراب امتحان نوعی خودمشغولی ذهنی است که با “خودپنداره” ضعیف و تردید فرد درباره ی توانایی های خود مشخص می شود و غالبا با شناخت منفی ، عدم تمرکز حواس ، واکنش های جسمانی نامطلوب و افت تحصیلی همراه است. به عبارت دیگر، وقتی فرد درباره کارایی و توانایی ذهنی خود را در موقعیت امتحان ، دچار نگرانی و تشویق شود ، به طوری که این احساس موجب کاهش و افت عملکرد واقعی او گردد ، می گوییم دچار اضطراب امتحان شده است. بدون تردید ترس از امتحان بین دانش آموزان و دانشجویان ، تقریبا همه گیر و رایج است و می توان گفت قبولی یا مردودی محسوب گردیده و باعث ارتقا ، تهدید ، تشویق و یا تنبیه می گردد. گاهی اوقات این نتیجه می تواند سرنوشت را نیز رقم می زند. به همین علت هر چه نتیجه ، حساسیت و اهمیت بیشتری داشته باشد ، به همان نسبت می تواند اضطراب و ترس از امتحان گردد.

معرفی پرسشنامه

این آزمون را فریدمن و جاکوب ( 1997 ) برای تشخیص اضطراب امتحان بزرگسالان ساخته اند. آزمون اضطراب امتحان فریدمن دارای 23 سوال و سه مولفه ، تحقیر اجتماعی ، خطای شناختی و تنیدگی است.

اعتبار و روایی آزمون

در پژوهش فیاضی و همکاران 1390 برای بررسی روایی این آزمون از روایی سازه و آزمون تحلیل عاملی استفاده شد. در تحلیل عاملی به عمل آمده تمام 23 گویه وارد تحلیل شدند و هیچ یک از گویه ها همبستگی کمتر از 3 / 0 نداشتند. در نتیجه آزمون روایی قابل قبولی دارد و روایی صوری آن نیز به تایید اساتید و کارشناسان مربوط رسیده است.

* لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و سپس ، آزمون اضطراب امتحان فریدمن را آغاز کنید.

فرم اضطراب امتحان فریدمن

نام و نام خانوادگی(Required)