بعضی وقتها کنکور برای ما دیگه یه مسابقه نیست. تبدیل میشه به یک بیماری مسری. واسه خیلی ها، کنکور یه چیزی شبیه کوید 19 میمونه، شما مجبورید خودتون رو قرنطینه کنید.  مهمونی هاتون رو کنسل کنید. همش توی کتاب باشید. مرتب هر دو هفته یکبار برید آزمون آزمایشی بدید. تازه وقتی هم تراز آزمون هاتون کم میشه خیلی ها ازتون دوری میکنن انگار  خطرناک هستید و ممکنه اونها رو هم تبدیل به یک پشت کنکوری کنید. میدونید توی این  شرایط سخت به چی احتیاج دارید به یه واکسن خفن مثل فایزر… یک شرایط کنکوری ضعیف  شده که تو رو در برابر سختی های کنکور آبدیده میکنه. طرح VIP فایزر یعنی :