فاطمه صومی

" مشاوره شخصی رشته تجربی "

رزومه تدریس خصوصی زیست کنکور

رتبه ۱۷۰۰ کنکور تجربی ۹۹ و دانشجوی سال دوم پزشکی آزاد تهران
معتقدم برای موفقیت و نتیجه گرفتن تلاش هدفمند و هوشمندانه و عزم راسخ نیاز است
بنابراین تلاش میکنم بر طبق اهداف و توانایی های دانش آموز راهکارها و برنامه های لازم را به وی ارائه دهم
زمانی که هدف مشخصی دارید و با نقشه راه صحیح و اراده و باور به سمت آن میروید هر چیزی ممکن است

اطلاعات تماس

مهارت های مشاور

مهارت کلامی
0%
تسلط بر نکات کتب درسی
0%
نحوه تست زنی
0%
تسلط بر نکات روانشناسی
0%

قبولی های مشاوره موسسه