زهرا مجتهد حائری

" مسئول دپارتمان روانشناسی "

● مدیر دپارتمان روانشناسی مجموعه راعی
●تحصیلات : کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه خوارزمی
●رتبه دو رقمی کنکور ارشد
●شماره نظام روانشناسی ایران ۲۶۲۵۱
●عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA
●۵ سال سابقه کار درمان در حوزه نوجوان و بزرگسال با رویکرد شناختی رفتاری-رفتاری و طرحواره درمانی
●مدرس دوره های طرحواره درمانی

اطلاعات تماس :