زهرا مجتهد حائری

" مسئول دپارتمان روانشناسی "

 روانشناس و مدیر دپارتمان روانشناسی موسسه راعی.

تحصیلات: کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه خوارزمی.
رتبه دو رقمی کنکور. عضو سازمان نظام روانشناسی به شماره نظام 26251 و عضو انجمن روانشناسان آمریکا.
مدت فعالیت من با موسسه راعی از سال 97 آغاز شده و با کلینیک احیا زیرنظر دکتر افروز از سال 1399 آغاز شده. هدف من در این مجموعه ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره به نوجوانان و خانواده هاست. رویکرد من در این حوزه طرحواره درمانی و شناختی رفتاری هست. رویکرد طرحواره درمانی به شما چجوری کمک میکنه؟ خب تویه ر زندگی هر کدام از ما به دلیل عدم تامین نیازهای هیجانی اصلی در کودکیمون ممکنه دچار تله های زندگی یا طرحواره بشیم. این نیازها شامل:

  • حس امنیت و دلبستگی به دیگران
  • حس هویت فردی و استقلال
  • آزادی در بیان احساسات و بیان خواسته خودتان از دیگران
  • توانایی بازی کردن و فعالیت خودجوش

داشتن ایمنی و محدودیت های متناسب با سن

اطلاعات تماس

رزرو وقت روانشناس (خانم حائری)

"*" indicates required fields