دیانا بابایی

" مشاوره شخصی رشته ریاضی "

  • دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
  • دارای گواهی نامه برنامه ریزی تحصیلی از انجمن روانشناسی تربیتی ایران
  • پذیرفته شده در مرحله اول المپیاد ریاضی و کامپیوتر
  • مقام اول کشوری در مسابقات شهر ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
  • مقام دوم استانی در ICT Challenge4 دانشگاه شریف

اطلاعات تماس

مهارت های مشاور

مهارت کلامی
0%
تسلط بر نکات کتب درسی
0%
نحوه تست زنی
0%
تسلط بر نکات روانشناسی
0%

قبولی های مشاوره موسسه