امیرحسین ملکیان

" مشاور شخصی رشته انسانی "

مشاوره شخصی رشته انسانی
متوسطه اول و دوم
کارشناس رشته ی مشاوره از دانشگاه شهید بهشتی، ۱۴۰۰_۱۳۹۷
دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی ( تحت نظارت وزارت بهداشت)  از ۱۴۰۱
دوره آشنایی با تئوری انتخاب و واقعیت درمانی در موسسه ی بین المللی ویلیام گلسر ۱۳۹۹
دوره ی جامع روان درمانی شناختی رفتاری (CBT) از موسسه ی آموزش عالی مدت ۱۴۰۱
دوره ی مشاوره تحصیلی تحت سوپرویژن دکتر سعدی پور استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۹۸
عضویت شورای مرکزی انجمن علمی مشاوره ی دانشگاه شهید بهشتی و برگزاری دوره های تخصصی روانشناسی و مشاوره ، ۱۳۹۸

اطلاعات تماس

مهارت های مشاور

مهارت کلامی
0%
تسلط بر نکات کتب درسی
0%
نحوه تست زنی
0%
تسلط بر نکات روانشناسی
0%

قبولی های مشاوره موسسه