«دپارتمان ریاضی»

سحر نوری فرد

مسئول واحد مشاوره

رشته : مهندسی برق

مشاهده صفحه مشاور

غزاله تقوی

مشاور رشته ریاضی

رشته : مهندسی کامپیوتر

مشاهده صفحه مشاور

دیانا بابایی

مشاور رشته ریاضی

رشته : علوم کامپیوتر

مشاهده صفحه مشاور

میلاد سیاوشی

مشاور رشته ریاضی

رشته : مهندسی هوافضا

مشاهده صفحه مشاور