پرسشنامه استرس و سانحه

پرسشنامه استرس و سانحه

Posttraumatic stress disorder scale(PTSD)

 

 

مبنای نظری آزمون

زندگی روزمره هرکسی ممکن است با حوادث طاقت فرسا، ترسناک و خارج از کنترل  رو به رو شود. ما ممکن است دچار حادثه ی رانندگی ، قربانی یک تجاوز، یا شاهد یک حادثه دردناک باشیم. پلیس، آتش نشان ها و کارکنان آمبولانس ها با احتمال بیشتری با چنین حوادثی رو به رو می شوند ، آنها اغلب مجبورند با حوادث ترسناک مقابله کنند.

سربازان ممکن است هدف تیر یا انفجار قرار گیرند و یا شاهد کشته و مجروح شدن دوستانشان باشند. اغلب مردم، بعد از مدتی ، بدون هیچ کمکی با آن کنار می آیند. اگرچه در بعضی افراد تجربیات تلخ واکنشی را ایجاد می کند که ممکن است برای ماه ها طول بکشد. ما این واکنش را اختلال استرس پس از حادثه می نامیم. این بخش برای هرکسی که چنین تجربیات تلخی داشته است و یا کسی را می شناسد که چنین تجربیات تلخی داشته است، مفید می باشد(جهانگیری و همکاران، 1391)

اختلال استرس پس از سانحه می تواند پس از هر حادثه ی تلخی آغاز گردد. یک حادثه تلخ ، حادثه ای است که ما در آن احساس خطر می کنیم ، زندگی مان در معرض تهدید است یا شاهد مردن و مجروح شدن دیگران باشیم.

بعضی از نمونه های بارز حوادث تلخ شامل موارد زیر است:

  • حوادث شدید جاده ای
  • درگیری های نظامی
  • تجاوزهای شدید شخصی( مانند تجاوز جنسی، حمله فیزیکی، سو استفاده، دزدی، زورگیری)
  • به گروگان گرفته شدن
  • حملات تروریستی
  • اسیر جنگی بودن
  • حوادث ناگوار طبیعی یا حاصل دست بشر
  • داشتن بیماری های لاعلاج
  • حتی شنیدن حوادث غیر منتظره و یا مرگ ناگهانی یک دوست یا فامیل

همگی می توانند آغازگر PTSD باشد.

معرفی آزمون و کاربرد آن

این آزمون استرس پس از سانحه می سی سی پی یک مقیاس خودگزارشی است که توسط کیان و همکاران در سال 1988 تدوین شده و برای ارزیابی شدت نشانه های اختالل استرس پس از سانحه به کار می رود. این مقیاس 35 سوال دارد و آزمودنی ها به این سوالها در یک مقیاس 5 درجه ای پاسخ می دهند که این گزینه ها به ترتیب 1 ،2 ،3 ،4 ،5 نمره گذاری می شوند. دامنه کل نمرات یک فرد از 35 تا 175 خواهد بود و نمره 107  و بالاتر بیانگر وجود اختالل استرس پس از سانحه در فرد است.

روایی و پایایی آزمون

ضریب آلفای کرونباخ این آزمون در دامنه 86/0 تا 94/0 گزارش شده است، ضریب آلفای کرونباخ این آزمون در مطالعه سجاد بشرپور تحت عنوان اثربخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود علائم پس آسیبی، کیفیت زندگی، عزت نفس و رضایت زناشویی زنان مواجه شده با خیانت زناشویی 79/0 بدست آمد. این آزمون اعتبار بالایی دارد و همبستگی خیلی خوبی با دیگر ابزارهای سنجش اختلال استرس پس از سانحه دارد (کیان و همکاران، 1988)

این مقیاس در ایران توسط گودرزی اعتباریابی شده و ضریب آلفای کرونباخ برابر 92/0 گزارش شده است. جهت تعیین روایی همزمان این مقیاس از سه ابزار فهرست وقایع زندگی، فهرست PTSD و سیاهه پادوآ استفاده گردید که ضریب همبستگی مقیاس می سی سی پی با هر یک به ترتیب برابر 23/0 ،82/0 و 75/0 گزارش شده است. (گودرزی، 1381)

روش نمره گذاری آزمون                          

در این پرسشنامه حداقل نمره 22 و بیشترین نمره 110 می باشد.

در این مقیاس نمرات بالای 70 دارای دچار اختلال پس از سانحه هستند و نمرات زیر 70 در حد نرمالی هستنند.

لطفا برای انجام این آزمون ابتدا وارد سایت شوید

ورود و ثبت نام

قیمت : 20,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.