پرسشنامه پرخاشگری

Aggressive questionnaire

 

تعریف آزمون

ممکن است برای شما پیش آمده باشد که وقتی در شرایط هستید که شما مجبور به پرخاشگری می‌شوید، احساس آزردگی و بی‌قراری به شما دست می‌دهد و فشاری را روی خود احساس می‌کنید. کنترل رفتار در چنین موقعیت‌هایی دشوار می‌شود و امکان دارد که ندانید چه رفتارهای اجتماعی در آن موقعیت مناسب هستند. گاهی‌اوقات هم برخی از افراد به‌طور عامدانه دست به پرخاش و عصبانیت می‌زنند. مثلا ممکن است شخصی با هدف انتقام گرفتن یا آزار و تحریک شخصی دیگر دست به رفتارهای پرخاشگرانه بزند. پرخاشگری نسبت به خود هم وجود دارد. در هر حال باید تلاش کنید تا علت و ریشه‌ی رفتارهای این‌چنینی را در خود کشف کنید و تشخیص بدهید.

در تعریف پرخاشگری باید گفت که پرخاشگری رفتاری است که هدف آن صدمه زدن به خود و یا دیگران است.

خشم و پرخاشگری ممکن است بدنی باشد (زدن- لگد زدن- گاز گرفتن) یا لفظی ( فریاد زدن – رنجاندن) یا به صورت تجاوز به حقوق دیگران (چیزی را به زور گرفتن) است.

مشخصات آزمون

این پرسشنامه را آرنولد اچ باس و پری در سال 1992 ساخته اند. این پرسشنامه دارای 30 سوال است که 14 سوال آن «خشم» ، 8 سوال آن «تهاجم» و 8 سوال دیگر عامل «کینه توزی» را می سنجد.

اعتبار و روایی آزمون

خصوصیات روان سنجی توسط زاهدی فر در این مقیاس که به وسیله ی تحلیل عوامل ساخته شده  ، بدین شرح است که ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمودنی ها 874/0  ، برای آزمودنی های دختر 86/0 و  برای آزمودنی های پسر 89/0 بوده است.

روش نمره گذاری

نمره کل این پرسشنامه از 0 تا 90 است و با جمع نمرات سوال ها به دست می آید.

لطفا برای انجام این آزمون ابتدا وارد سایت شوید

ورود و ثبت نام

قیمت : 20,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.