تست MBTI

تست شخصیت شناسی شغلی و تحصیلی MBTI در بسیاری از مراکز مشاوره مورد استفاده قرار می گیرد. آیا تا به حال شنیده اید که فردی شخصیت خود را با برچسب INTJ یا ESTP توصیف نماید؟ آیا از خود سؤال کرده اید که این کدها که شبیه رمز چهار رقمی می باشد، چیست؟ آنچه این افراد برای شناخت خود به آن مراجعه نموده اند نوع شخصیت آنها براساس شاخص Myers-Briggs (MBTI) است. تست شخصیت مایرز بریگز یک ابزار خودگزارشی است که برای شناسایی نوع شخصیت، نقاط قوت و ترجیحات شخصی طراحی شده است. این پرسشنامه توسط ایزابل مایرز و مادرش کاترین بریگز بر اساس کارشان با نظریه کارل یونگ در مورد شخصیتها تهیه شده است.

خاص به کمک این تست می توانند تیپ شخصیتی خود را بشناسند. نتیجه‌ی آزمون شامل یک کلمه چهار حرفی است و براساس این تست تیپ‌های شخصیتی به شانزده دسته تقسیم می‌شوند. تست شخصیت MBTI از قابل فهم‌ترین تست های شخصیت است و در مدارس و بعضی واحدهای تولیدی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مزیت‌های بزرگ این تست بررسی هر فرد به تنهایی می‌باشد و با از بین بردن عامل قیاس، باعث می‌شود که فرد بداند در هر کدام از ویژگی‌های شخصیتی چه جایگاهی دارد و برای چه محیطی مناسب‌تر است می‌توان این ویژگی تست MBTI را در کنار فهم راحت آن، از مهم‌ترین دلایل استفاده‌ی این تست در مدارس دانست.

یک استفاده‌ی مهم و تخصصی دیگر از ابزار MBTI این ضرب المثل معروف است که می‌گوید «هر کسی را بهر کاری ساختند!». ضرب المثل به درستی به مسئله‌ای اشاره می‌کند که این ابزار قابلیت حل آن را دارد. در جلسات مصاحبه استخدام، می‌توانید با تشخیص شخصیت فرد مصاحبه شونده شغل‌هایی که او برای آن‌ها ساخته شده است را تشخیص داده و خود را از عواقب تشخیص نادرست توانایی‌های فرد برهانید.

لطفا برای انجام این آزمون به سوالات زیر پاسخ دهید

زمان پاسخ گویی تقریبی 15 دقیقه

1.کدام گزینه درباره شما صحیح است
2.کدام گزینه درباره شما صحیح است
3.کدام گزینه درباره شما صحیح است
4.کدام گزینه درباره شما صحیح است
5.کدام گزینه درباره شما صحیح است
6.کدام گزینه درباره شما صحیح است
7.کدام گزینه درباره شما صحیح است
8.کدام گزینه درباره شما صحیح است
9.کدام گزینه درباره شما صحیح است
10.کدام گزینه درباره شما صحیح است
11.کدام گزینه درباره شما صحیح است
12.کدام گزینه درباره شما صحیح است
13.کدام گزینه درباره شما صحیح است
14.کدام گزینه درباره شما صحیح است
15.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
16.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
17.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
18.کدام گزینه درباره شما صحیح است
19.کدام گزینه درباره شما صحیح است
20.کدام گزینه درباره شما صحیح است
21.کدام گزینه درباره شما صحیح است
22.کدام گزینه درباره شما صحیح است
23.کدام گزینه درباره شما صحیح است
24.کدام گزینه درباره شما صحیح است
25.کدام گزینه درباره شما صحیح است
26.کدام گزینه درباره شما صحیح است
27.کدام گزینه درباره شما صحیح است
28.کدام گزینه درباره شما صحیح است
29.کدام گزینه درباره شما صحیح است
30.کدام گزینه درباره شما صحیح است
31.کدام گزینه درباره شما صحیح است
32.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
33.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
34.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
35.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
36.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
37.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
38.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
39.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
40.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
41.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
42.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
43.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
44.کدام یک تمجید بیشتری از یک فرد است؟
45.کدام یک در مورد شما صحیح است؟
46.کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتری از شما به شمار می آید؟
47.کدام یک در مورد شما صحیح است؟
48.کدام یک در مورد شما صحیح است؟
49.احساس می کنید که کدام یک عیب بدتری به شمار می آید
50.اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید کدام یک از این دو گزاره برایتان جالب تر بنظر می آید:
51.فکر می کنید وجود کدام یک در فرد نقص بیشتری است:
52.احساس می کنید کدام یک عیب بدتری به شمار می آید:
53.کدام گزینه در مورد شما صادق است؟
54.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
55.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
56.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
57.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
58.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
59.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
60.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
61.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
62.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
63.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
64.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
65.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
66.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
67.بیشتر مراقب کدام یک هستید؟
68.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
69.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
70.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
71.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
72.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
73.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
74.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
75.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
76.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
77.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
78.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
79.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
80.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
81.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
82.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
83.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
84.کدام یک در مورد شما صادق است؟
85.کدام یک در مورد شما صادق است؟
86.کدام یک در مورد شما صادق است؟
87.کدام یک در مورد شما صادق است؟

۳ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.