تست MBTI

تست شخصیت شناسی شغلی و تحصیلی MBTI در بسیاری از مراکز مشاوره مورد استفاده قرار می گیرد. آیا تا به حال شنیده اید که فردی شخصیت خود را با برچسب INTJ یا ESTP توصیف نماید؟ آیا از خود سؤال کرده اید که این کدها که شبیه رمز چهار رقمی می باشد، چیست؟ آنچه این افراد برای شناخت خود به آن مراجعه نموده اند نوع شخصیت آنها براساس شاخص Myers-Briggs (MBTI) است. تست شخصیت مایرز بریگز یک ابزار خودگزارشی است که برای شناسایی نوع شخصیت، نقاط قوت و ترجیحات شخصی طراحی شده است. این پرسشنامه توسط ایزابل مایرز و مادرش کاترین بریگز بر اساس کارشان با نظریه کارل یونگ در مورد شخصیتها تهیه شده است.

خاص به کمک این تست می توانند تیپ شخصیتی خود را بشناسند. نتیجه‌ی آزمون شامل یک کلمه چهار حرفی است و براساس این تست تیپ‌های شخصیتی به شانزده دسته تقسیم می‌شوند. تست شخصیت MBTI از قابل فهم‌ترین تست های شخصیت است و در مدارس و بعضی واحدهای تولیدی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مزیت‌های بزرگ این تست بررسی هر فرد به تنهایی می‌باشد و با از بین بردن عامل قیاس، باعث می‌شود که فرد بداند در هر کدام از ویژگی‌های شخصیتی چه جایگاهی دارد و برای چه محیطی مناسب‌تر است می‌توان این ویژگی تست MBTI را در کنار فهم راحت آن، از مهم‌ترین دلایل استفاده‌ی این تست در مدارس دانست.

یک استفاده‌ی مهم و تخصصی دیگر از ابزار MBTI این ضرب المثل معروف است که می‌گوید «هر کسی را بهر کاری ساختند!». ضرب المثل به درستی به مسئله‌ای اشاره می‌کند که این ابزار قابلیت حل آن را دارد. در جلسات مصاحبه استخدام، می‌توانید با تشخیص شخصیت فرد مصاحبه شونده شغل‌هایی که او برای آن‌ها ساخته شده است را تشخیص داده و خود را از عواقب تشخیص نادرست توانایی‌های فرد برهانید.

لطفا برای انجام این آزمون به سوالات زیر پاسخ دهید

زمان پاسخ گویی تقریبی 15 دقیقه

1.کدام گزینه درباره شما صحیح است
2.کدام گزینه درباره شما صحیح است
3.کدام گزینه درباره شما صحیح است
4.کدام گزینه درباره شما صحیح است
5.کدام گزینه درباره شما صحیح است
6.کدام گزینه درباره شما صحیح است
7.کدام گزینه درباره شما صحیح است
8.کدام گزینه درباره شما صحیح است
9.کدام گزینه درباره شما صحیح است
10.کدام گزینه درباره شما صحیح است
11.کدام گزینه درباره شما صحیح است
12.کدام گزینه درباره شما صحیح است
13.کدام گزینه درباره شما صحیح است
14.کدام گزینه درباره شما صحیح است
15.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
16.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
17.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
18.کدام گزینه درباره شما صحیح است
19.کدام گزینه درباره شما صحیح است
20.کدام گزینه درباره شما صحیح است
21.کدام گزینه درباره شما صحیح است
22.کدام گزینه درباره شما صحیح است
23.کدام گزینه درباره شما صحیح است
24.کدام گزینه درباره شما صحیح است
25.کدام گزینه درباره شما صحیح است
26.کدام گزینه درباره شما صحیح است
27.کدام گزینه درباره شما صحیح است
28.کدام گزینه درباره شما صحیح است
29.کدام گزینه درباره شما صحیح است
30.کدام گزینه درباره شما صحیح است
31.کدام گزینه درباره شما صحیح است
32.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
33.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
34.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
35.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
36.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
37.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
38.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
39.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
40.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
41.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
42.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
43.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
44.كدام يك تمجيد بيشتري از يك فرد است؟
45.كدام يك در مورد شما صحیح است؟
46.كدام گزاره تعريف و تمجيد بيشتري از شما به شمار مي آيد؟
47.کدام یک در مورد شما صحیح است؟
48.کدام یک در مورد شما صحیح است؟
49.احساس مي كنيد كه كدام يك عيب بدتري به شمار مي آيد
50.اگر بخواهيد عمل خاصي را انجام دهيد كدام يك از اين دو گزاره برايتان جالب تر بنظر مي آيد:
51.فكر مي كنيد وجود كدام يك در فرد نقص بيشتري است:
52.احساس مي كنيد كدام يك عيب بدتري به شمار مي آيد:
53.کدام گزینه در مورد شما صادق است؟
54.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
55.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
56.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
57.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
58.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
59.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
60.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
61.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
62.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
63.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
64.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
65.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
66.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
67.بيشتر مراقب كدام يك هستيد؟
68.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
69.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
70.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
71.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
72.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
73.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
74.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
75.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
76.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
77.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
78.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
79.کدام گزینه در مورد شما صحیح است؟
80.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
81.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
82.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
83.كدام لغت براي شما جالبتر است؟
84.كدام یک در مورد شما صادق است؟
85.كدام یک در مورد شما صادق است؟
86.كدام یک در مورد شما صادق است؟
87.كدام یک در مورد شما صادق است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *