تحلیل آزمون‌های آزمایشی

تحلیل آزمون‌های آزمایشی موسسات

اهمیت تحلیل آزمون را می توان پا به پای اهمیت شرکت در آزمون های آزمایشی و مدیریت جلسه دانست. در واقع بدون تحلیل آزمون نمی توان گفت که آن آزمون تمام شده است. تحلیل آزمون باعث می شود تا نقاط ضعف و قدرت خود را بهتر شناخته و تا آزمون بعد، رفع اشکال آن را در اولویت مطالعه خود قرار دهید. فایده دیگر تحلیل آزمون، تهیه دفترچه خلاصه نویسی و جمع بندی است تا بتوان آن را در دوران پس از نوروز و یا در آزمون های جامع و جمع بندی بکار گرفت.
گروه آموزشی مشاوره ای راعی مفتخر است که بلافاصله بعد از برگزاری هر آزمون آزمایشی، تحلیل مربوط به آن درس را به تفکیک رشته و درس در اختیار دانش آموزان عزیز قرار می دهد. شما می توانید با توجه به رشته تحصیلی خود، تحلیل دروس مدنظرتان را گوش داده و از آن استفاده کنید.