تحلیل آزمون

[tek_sectiontitle st_title=”تحلیل آزمون‌های موسسات از دیدگاه دکتر راعی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
گروه آموزشی مشاوره ای راعی مفتخر است که با بررسی دقیق آزمون های موسسات برتر کشور، تحلیل هر آزمون را در همان روز تهیه کرده و برنامه راهبردی و راهکار تا آزمون بعد را ارائه می دهد. داوطلبین گرامی می توانند پس از برگزاری هر آزمون، به این صفحه و صفحه اینستاگرام مجموعه در ایـــــنجـــــا مراجعه کرده و از محتوای تولید شده بهره مند شوند.