کنکور،کنکور ۱۴۰۰،کنکور 1400،ضرایب کنکور،روانشناسی،روانشناس،روانشناس آنلاین،مجازی،هدف به انگلیسی،هدف،بی انگیزگی،بی انگیزگی تحصیلی

Placeholder

نابغه و تنبلی

در این مقاله به انگیزه مورد نیاز یک داوطلب کنکور برای موفقیت در آزمون سراسری پرداخته شده است. همچنین مسایل مرتبط با هدف ، زمان بندی و هرآنچه در کنار مهارت تست زنی و مدیریت جلسه کنکور نیاز است پرداخته شده است. ... ادامه مطلب
Placeholder

انگیزه

در این مقاله به انگیزه مورد نیاز یک داوطلب کنکور برای موفقیت در آزمون سراسری پرداخته شده است. همچنین مسایل مرتبط با هدف ، زمان بندی و هرآنچه در کنار مهارت تست زنی و مدیریت جلسه کنکور نیاز است پرداخته شده است. ... ادامه مطلب