1

با توجه به جانورانی که در فصل دوم و سوم کتاب زیست دهم مطرح شده اند،کدام گزینه برای کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟

«در دستگاه تنفسی هر جانوری که ….»

  • ساده ترین سامانه ی گردش خون بسته را دارد،رطوبت محیط به افزایش کارایی تنفسی کمک میکند

  • دارای یک کیسه ی منشعب جهت گوارش غذاست،مویرگ های زیر پوستی به تبادل گازهای تنفسی می پردازند

  • عمل گوارش آنزیمی،پس از گوارش میکروبی صورت می گیرد،نسبت به پرندگان،گازها با کارایی بیشتری مبادله می شوند

  • معده محل اصلی جذب مواد غذایی می باشد،پروتئین هموگلوبین موجود در برخی یاخته های خونی به تبادل گازها کمک می کند

تمامی حقوق برای گروه مشاوره‌ای آموزشی راعی محفوظ می‌باشد.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.