1

کدام گزینه،عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟

«در انسان سالم و ایستاده،برخلاف…تمام قسمت های اندام……. در سمت …. بدن قرار نگرفته است»

  • بخش کیسه ای شکل لوله ی گوارش انسان-غیر گوارشی مرتبط با سیاهرگ باب-چپ

  • قسمت اعظم سازنده ی اوره-هدف هورمون سکرتین مترشحه از روده ی باریک-راست

  • بالاترین قسمت اندام کولون جذب کننده ی آب و یون-ذخیره کننده ی صفرا-راست

  • قسمت ابتدایی اندام دریافت کننده ی ترشحات لوزالمعده و کیسه ی صفرا-دارای بنداره ی مرتبط با ریفلاکس-چپ

تمامی حقوق برای گروه مشاوره‌ای آموزشی راعی محفوظ می‌باشد.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.