1

با توجه به تعاریف الف و ب ،کدام گزینه درباره ی دیواره ی یک یاخته ی زنده و مسن گیاهی که قابلیت رشد ندارد،همواره صادق است؟

الف)مانند چسب عمل می کند و دو یاخته را کنار هم نگه می دارد.

ب)مانند قالبی،پروتوپلاست را در بر میگیرد;اما مانع رشد آن نمی شود.

  • همراه با رشد پروتوپلاست و اضافه شدن ترکیبات سازنده ی دیوار،اندازه ی لایه های بخش ب نیز افزایش می یابد.

  • بخش الف و بخشی از دیوار که در محل لان نیست،همانند غشای یاخته ای،در واپاش تبادل مواد بین یاخته ها نقش دارد.

  • ضخیم ترین بخش دیواره ی یاخته ای بر خلاف الف وب نمیتواند مستقیما در ارتباط با غشای یاخته قرار گیرد.

  • جهت گیری رشته های قسمت هایی از دیواره ی پسین که در تماس با دیواره ی نخستین و غشا یاخته است ،همواره با هم متفاوت هستند.

تمامی حقوق برای گروه مشاوره‌ای آموزشی راعی محفوظ می‌باشد.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.