1

هر یاخته ی تشکیل دهنده ی بافت آوند چوبی که دارا….است…

  • دیواره ی پسین-میان یاخته ی خود را از دست داده است

  • ظاهری دراز- در استحکام گیاه نقش ایفا میکند.

     

  • پروتوپلاست زنده- دیواره ی نخستین نازک و چوبی نشده دارد.

  • توانایی جابه جایی شیره ی خام- در تشکیل لوله ای پیوسته شرکت می کند.

تمامی حقوق برای گروه مشاوره‌ای آموزشی راعی محفوظ می‌باشد.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.