آزمون‌های روانشناسی

مجموعه آزمون‌های روانشناسی

گروه آموزشی مشاوره‌ای دکتر راعی مفتخر است مجموعه بی‌نظیری از آزمون‌های روانشناسی را در اختیار شما قرار دهد. این آزمون ها مطابق با آخرین تغییرات در ساختار سوال ها بوده و طیف متفاوتی از سوالات انگیزشی، شخصیت شناسی، افسردگی، اضطراب و مسایلی از این دست را دربر می‌گیرد.