1.700.000 تومان

حراج!

پکیج طلایی روانشناسی

آنچه در این کلاس ها خواهید آموخت  :

توی این دوره، همه مطالب مورد نیاز شما رو جمع بندی کردیم. اگر دوست دارید خودتون مشاور خودتون باشید و یا امکان استفاده از یک مشاور رو به هر دلیلی ندارید، کافیه این پکیج کامل رو که شامل 60 ساعت مباحث آموزشی و روانشناسی تهیه کنید. روی عکس های پایین کلیک کنید تا مسیر کلاس ها رو کامل درک کنید و با مباحث یک آشنایی مختصر پیدا کنید. برای نمونه هم سه تا جلسه رایگان براتون گذاشتیم تا با مباحث ما آشنا بشید.


مشاهده سرفصل‌ها

آشنایی با سرفصل‌های پکیج طلایی روانشناسی دکتر راعی

دانلود سرفصل‌های روانشناسی فایل های ضمیمه

جهت دانلود سرفصل‌های پکیج طلایی دکتر راعی کلیک کنید


محتوای روانشناسی پکیج طلایی

مشاهده تمام محتوای روانشناسی نیازمند اکانت ویژه است

افسردگی رایگان

به مبحث افسردگی می‌پردازیم

پیش نمایش

خلاقیت ویدئو

به مبحث خلاقیت می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

اهمال کاری ویدئو

به مبحث اهمال کاری می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

عادت ویدئو

به مبحث عادت می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

مقابله با خستگی ویدئو

به مبحث مقابله با خستگی می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

سبک بادگیری ویدئو

به مبحث سبک یادگیری می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

اراده ویدئو

به مبحث اراده می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

اثر فضای مجازی ویدئو

به مبحث اثر فضای مجازی می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

وسواس مطالعاتی ویدئو

به مبحث وسواس مطالعاتی می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

تمرکز- قسمت اول ویدئو

به مبحث تمرکز می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

تمرکز- قسمت دوم ویدئو

به مبحث تمرکز می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

هوش هیجانی ویدئو

به مبحث هوش هیجانی می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

پارادایم ویدئو

به مبحث پارادایم می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

استرس ویدئو

به مبحث استرس می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

نگرش ویدئو

به مبحث نگرش می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

تاب‌آوری ویدئو

به مبحث تاب‌آوری می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

ایجاد یا حذف عادت ویدئو

به مبحث ایجاد یا حذف عادت می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

تصور از خود ویدئو

به مبحث تصور از خود می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

شاخص‌های نوجوانی ویدئو

به مبحث شاخص‌های نوجوانی می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

اضطراب امتحان ویدئو

به مبحث اضطراب امتحان می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

مقابله با ناامیدی ویدئو

به مبحث مقابله با ناامیدی می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

اعتماد به نفس ویدئو

به مبحث اعتماد به نفس می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

انگیزه تحصیلی ویدئو

به مبحث انگیزه تحصیلی می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

باور ویدئو

به مبحث باور می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

تغذیه ویدئو

به مبحث تغذیه می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

مقابله متفکرانه ویدئو

به مبحث مقابله متفکرانه می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

شاخص‌های نوجوانی ویدئو

به مبحث شاخص‌های نوجوانی می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

انگیزه ویدئو

به مبحث انگیزه می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

شادکامی ویدئو

به مبحث شادکامی می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

مقابله با ناامیدی ویدئو

به مبحث مقابله با ناامیدی می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

انگیزه تحصیلی ویدئو

به مبحث انگیزه تحصیلی می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

کمال‌گرایی ویدئو

به مبحث انگیزه تحصیلی می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

شجاعت نه گفتن ویدئو

به مبحث شجاعت نه گفتن می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

مکانیسم دفاعی ویدئو

به مبحثمکانیسم دفاعی می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

مکانیسم دفاعی ویدئو

به مبحثمکانیسم دفاعی می‌پردازیم

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جمع‌بندی پکیج طلایی روانشناسی

جمعبندی مطالب ارائه شده در دوره طلایی روانشناسی

صحبت‌های پایانی دکتر راعی فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.