پیک سنجش

مجموعه مجلات پیک سنجش

مطالعه پیک سنجش از جهات مختلفی به داوطلبان آزمون سراسری توصیه می گردد. مجموعه مقالات مشاوره ای، آخرین اخبار سازمان سنجش، مصاحبه با رتبه های برتر و … از جمله مواردی هستند که شما می توانید در این مجله آموزشی-مشاوره ای مطالعه کنید.
گروه آموزشی- مشاوره ای دکتر راعی با توجه به اهمیت مطالعه پیک سنجش برای داوطلبان آزمون‌های ورود به دانشگاه‌ها، این مجموعه را از سایت مربوطه جمع آوری کرده و در اختیار شما عزیزان قرار داده است.