اردوی مطالعاتی نوروز 1401 (دانش آموزان موسسه)

1750000تومان
900,000 تومان
  • جمع بندی تمام پایه های دهم و یازدهم
  • کارگاه های مشاوره منظم
  • مشاوره شخصی روزانه
  • پیگیری و آزمون های منظم
  • بسته های استاندارد تست
  • محتوای انگیزشی روزانه
  • کلاس های رفع اشکال
35 درصد تخفیف