روش مطالعه درس فيزيک

درس فیزیک برای دانش‌آموزان ریاضی، درسی بسیار مهم و با ضریب بالاست و برای دانش‌آموزان رشته‌ی تجربی، از آنجا که فیزیک نقطه‌ی ضعف آن‌ها می‌باشد پس درصد بالا در این

بیشتر بخوانید »

چگونه در شرایط خاص درس بخوانیم؟

درس خواندن   کنکـوری کـه باشـی، انتظـار داری که همۀ امکانـات برایت مهیا باشـد، انتظـار داری که کتابهـای درسـی و کمـک آموزشـی مـورد نیـاز، دبیـر توانمنـد و مدرسـه ای خـوب و

بیشتر بخوانید »

مدیریت استرس در امتحان

  فصـــل امتحانات میتواند بـــرای بســـیاری از دانش آموزان به تجربه ای بســـیار ناخوشـــایند تبدیل شـــود؛ زیرا ایـــن دوران، بـــرای برخی از دانش آمـــوزان، با اضطراب و اســـترس فراوانى همراه

بیشتر بخوانید »

شروع طوفانی برای کنکور1400

   دغدغه های فکری این روزهای داوطلبان کنکوری این است که از چه زمانی برای کنکور1400 شروع کنیم؟برای کسب رتبه برتر در کنکور1400 چه کارهای را باید انجام دهیم؟ازچه منابعی

بیشتر بخوانید »

جمع بندی دروس عمومی

عموماً دانش آموزان کنکوری چنین دیدگاهی دارند که مطالعۀ دروس عمومی چندان مهم نبوده و همیشه مطالعه و تست دروس اختصاصی نسبت به عمومی اولویت دارد. در حالی که با

بیشتر بخوانید »

محصولات :

مقالات :

چجوری از خودم مراقبت کنم؟

همیشـه بهتریـن زمـان بـرای چـک کـردن سلامت هیجانیمـان “اکنـون” اسـت. بیاییـد زمانـی را صـرف توجه به حیطه هایـی از خودمراقبتـی هیجانـی کـه از آن غافـل

ادامه مطلب »

باورهای ناکارآمد

اینکه در ذهن چه می گذرد و آنچه به آن باور داریم در زندگی ما چه تاثیری دارد سال هاست مورد بحث است. روزانه افکار

ادامه مطلب »

مطالعه در فصل امتحانات

در فصل امتحانات تستی درس بخوانیم یا تشریحی؟   هنگام امتحانات بسیاری از داوطلبان کنکور نمی دانند که در زمان آمادگي براي امتحان مباحث را

ادامه مطلب »

راهكارهاي دروس ضعيف

در مورد دروسی که در آن‌ها عملکرد ضعیفی داریم چه اقدامی باید کرد؟ داوطلبان بسیاری هستند که در برخی دروس ضعیف می باشند و به

ادامه مطلب »